Aktuality

Rekonstrukce energocentra v areálu Měřičského ústavu Litoměřice zvýší jeho kapacitu, prací se ujme ELTODO

(11. 5. 2016)

Objekt energocentra v areálu Měřičského ústavu Litoměřice se bude rekonstruovat. Prací se ujme společnost ELTODO, která zakázku v hodnotě 11 milionů korun vyhrála ve výběrovém řízení vypsaném Ministerstvem obrany ČR. Obnova budovy začne v druhé polovině května a měla by trvat zhruba šest měsíců, v jejím rámci proběhnou stavební úpravy objektu a rekonstrukce a výměna technologického vybavení.

Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech bude letos hostit Grandhotel Ambassador - Národní dům

(27. 4. 2016)

Slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech bude letos hostit Grandhotel Ambassador - Národní dům, který tím zároveň oslaví první úspěšný rok svého provozu.

Parkovací zóny s novými technologiemi, končí éra parkovacích lístků za sklem

(27. 4. 2016)

Správcem nového systému zón placeného stání (ZPS) na území hlavního města Prahy je Technická správa komunikací (TSK). Provoz a údržbu nových ZPS zajišťuje společnost ELTODO, která již od počátku března instaluje do vybraných městských částí nové chytré parkovací automaty. Do konce roku by se jich mělo objevit v pražských ulicích celkem okolo 500 kusů. Ty budou spolu se speciálními automobily monitorujícími parkování v zónách placeného stání a s centrálním informačním systémem (CIS), jehož dodavatelem je společnost Altron, tvořit základ nového systému.

Vzdělávání, věda a výzkum

Informace o projektech realizovaných v rámci operačního programu Lidské zdroje  a zaměstnanost.

Hlášení poruch

Hlášení a sledování poruch a závad na zařízeních udržovaných skupinou ELTODO.

Průvodce podáním žádosti

Vyjádření ve stavebním řízení k dodané projektové dokumentaci a ve vztahu k sítím a zařízením veřejného osvětlení.

Aplikace eZadost

Aplikace eZadost