Aktuality

Do Německa a Polska rychleji (1. 7. 2014)

1.7.2014 za účasti ministra dopravy a zástupců zhotovitele stavby došlo k slavnostnímu „přestřižení pásky“ nového úseku silnice I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou, který navazuje na stávající úsek silnice I/35 z Liberce. V červnu tohoto roku společnost ELTODO, a.s. dokončila dodávku telematických systémů pro tento úsek, který se dále napojuje na již dokončené úseky v Polsku a Německu. Tím se výrazně urychlí cesta do uvedených zemí.

ELTODO u spuštění telematického dohledového systému v Praze (28. 5. 2014)

V měsíci květnu byl zprovozněn komplexní telematický dohledový systém (KTDS), který nyní umožňuje kontinuální automatický dohled nad klíčovými úseky komunikací na celém území hlavního města prostřednictvím celkem 32 otočných dohledových kamer. Kromě toho provádí řadu telematických funkcí, jako je počítání a klasifikace vozidel, detekce incidentů, provádění liniového výpočtu dojezdových dob mezi zvolenými body systému apod. ELTODO dodalo pro KTDS veškeré napájecí přípojky.

ELTODO na tunelové konferenci v Grazu (15. 5. 2014)

Dne 11. 5. 2014 – 13. 5. 2014 proběhla v rakouském Grazu již sedmá tunelová mezinárodní konference zaměřená na bezpečnost a ventilaci tunelových staveb - „TUNNEL SAFETY AND VENTILATION“. V doprovodném programu probíhala paralelně i výstava, které se naše společnost ELTODO, a.s. zúčastnila se svou expozicí, zaměřenou na řídicí systém tunelů a tunelový trenažér.

Vzdělávání, věda a výzkum

Informace o projektech realizovaných v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Hlášení poruch

Hlášení a sledování poruch a závad na zařízeních udržovaných skupinou ELTODO.

Certifikace

Cílem skupiny ELTODO je poskytovat zákazníkům kvalitní výrobky a služby.

Nabídka pro cílové skupiny

© 2008 ELTODO, a.s., © 2008 Developed by www.onlio.com