Aktuality

Realizace nových zakázek v oblasti parkování

(27. 7. 2015)

Společnosti ELTODO, a.s. se podařilo úspěšně uzavřít smlouvy ohledně realizace městského parkovacího systému ve Valašském Meziříčí. Zakázka zahrnuje dodávku a montáž 13 ks parkovacích automatů, včetně jejich uvedení do provozu, vytvoření dohledového centra, dodání parkovacích karet a softwaru pro jejich správu. V další vyhrané zakázce společnost ELTODO,a.s. bude zajišťovat dodání 10 ks parkovacích automatů pro město Kyjov. Dodávka a montáž prvních 5 automatů proběhne do poloviny září 2015 a bude zahrnovat také vytvoření dohledového centra a dodání parkovacích lístků, parkovacích karet a dobíjecího zařízení včetně softwaru. Instalace dalších 5 ks parkovacích automatů pak proběhne do května 2016.

ELTODO SK,a.s. získalo 2 významné zakázky

(20. 7. 2015)

ELTODO SK,a.s. získalo 2 významné zakázky v oblasti tunelů. V první zakázce šlo o dodávku části centrálního řídicího systému tunelu, včetně technologie osvětlení a ventilace pro nový dálniční tunel Považský Chlmec (2,3 km) na úseku D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno). Další úspěšná zakázka se týkala dodání nového systému měření fyzikálních veličin a zajištění komplexního servisu tunelu Horelica. Nový systém měření se bude realizovat v září 2015.

ELTODO-CITELUM získalo novou zakázku

(16. 6. 2015)

ELTODO-CITEUM komerčně nasadilo unikátní mobilní zařízení vlastního vývoje na měření osvětlenosti komunikací. Úspěšná aplikace proběhla v Českém Brodě a ve Vítkově, kde jsme proměřili celé město a následně zatřídili komunikace dle platných norem. Touto službou jsme zahájili zkvalitnění života více než 13.000 obyvatel.

Vzdělávání, věda a výzkum

Informace o projektech realizovaných v rámci operačního programu Lidské zdroje  a zaměstnanost.

Hlášení poruch

Hlášení a sledování poruch a závad na zařízeních udržovaných skupinou ELTODO.

Průvodce podáním žádosti

Vyjádření ve stavebním řízení k dodané projektové dokumentaci a ve vztahu k sítím a zařízením veřejného osvětlení.

Aplikace eZadost

Aplikace eZadost