Aktuality

Výměna řadičů v Rychnově nad Kněžnou

(20. 4. 2017)

Společnost ELTODO vyhrála výběrové řízení a čeká ji rekonstrukce tří světelných křižovatek v Rychnově nad Kněžnou. Město si přeje vyměnit staré řadiče s technologií STOYE za řadiče moderní, s technologií SIEMENS.

Dopravní hřiště na akci Volkswagen Maratonský víkend 2017

(6. 4. 2017)

Při vytváření jakéhokoliv produktu klademe důraz především na jeden aspekt „bezpečnost“. Zároveň víme, že návyky chování v dopravě a bezpečné jízdy mají počátky v dětství. Díky svému zaměření máme mnohaleté zkušenosti, a proto se angažujeme ve vzdělávání dětí například výstavbou dopravních hřišť. Smyslem hřišť je praktickou a zábavnou formou seznámit děti se základními pravidly dopravy na komunikacích. Hřiště obsahují dopravní prvky z reálného prostředí, jako jsou například vodorovné a svislé dopravní značení a světelná signalizační zařízení, které umožňují praktické řešení nastalých dopravních situací.

Rozvodna Brno Opuštěná

(27. 3. 2017)

Předmětem realizované zakázky je realizace souboru staveb: R ll0 kV Brno - Opuštěná (BNO); Kabel ll0 kV Brno - Trnitá a Brno, k.ú. Trnitá, kabelové vývody z R Opuštěná, etapa I; Kabelový kanál Trnitá pro R Opuštěná a Brno, k.ú.Trnitá,Odbočení z kolektoru Opuštěná do kabelového kanálu E.ON.

Vzdělávání, věda a výzkum

Informace o projektech realizovaných v rámci operačního programu Lidské zdroje  a zaměstnanost.

Hlášení poruch

Hlášení a sledování poruch a závad na zařízeních udržovaných skupinou ELTODO.

Průvodce podáním žádosti

Vyjádření ve stavebním řízení k dodané projektové dokumentaci a ve vztahu k sítím a zařízením veřejného osvětlení.

Aplikace eZadost

Aplikace eZadost