Dopravní hřiště na akci Volkswagen Maratonský víkend 2017

Při vytváření jakéhokoliv produktu klademe důraz především na jeden aspekt „bezpečnost“. Zároveň víme, že návyky chování v dopravě a bezpečné jízdy mají počátky v dětství. Díky svému zaměření máme mnohaleté zkušenosti, a proto se angažujeme ve vzdělávání dětí například výstavbou dopravních hřišť. Smyslem hřišť je praktickou a zábavnou formou seznámit děti se základními pravidly dopravy na komunikacích. Hřiště obsahují dopravní prvky z reálného prostředí, jako jsou například vodorovné a svislé dopravní značení a světelná signalizační zařízení, které umožňují praktické řešení nastalých dopravních situací.

Přiveďte vaše děti a naučte je jak správně vnímat situace v dopravním provozu na našem hřišti u příležitosti akce Volkswagen Maratonský víkend 2017. Více se dozvíte s blížícím se konáním akce.

Volkswagen Maratonský víkend 2017


Zpět