Průvodce podáním žádosti

Vyjádření k existenci sítí

Veškeré informace k vedenému pasportu veřejného osvětlení a související technické dokumentaci zařízení ve správě ELTODO-CITELUM, s.r.o. stejně tak i dokumentaci pro stavební řízení v elektronické podobě získáte v rámci aplikace VES na adrese eZadost

 

Zajišťujeme:

  • poskytování kopie zákresů kabelových vedení v tištěné podobě do velikosti formátu A0
  • poskytování kopie zákresů kabelových vedení v digitální podobě (DGN, SHP)
  • přejímání geodetických záměrů staveb veřejného osvětlení osobní návštěvou nebo po telefonické dohodě na email
  • přidělování evidenčních čísel veřejného osvětlení (VO), slavnostního osvětlení (SO) a dalšího spravovaného zařízení

 

Byly omezeny stávající tiskové služby a osobní vyřizování žádostí o mapové podklady.  Poskytování podkladů je vyřizováno pouze přes webovou aplikaci eZadost. Vyzvednutí podkladů je možné v ojedinělých případech i osobně, na počkání  v rámci úředních hodin kanceláře OTD sídlící v centrále spol. ELTODO Kontakty společnosti. V případě rozsáhlejšího území doporučujeme sjednat si termín návštěvy prostřednictvím kontaktního emailu: otd@eltodo.cz.

 

Některé služby jsou zpoplatněny, v současné době se ceník služeb zpracovává.

 

Úřední hodiny OTD: Po, St od 8:00h do 12:00h (poslední zákazník je přijat v 11:45h)

Email: otd@eltodo.cz (neslouží pro podání žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro SŘ)

Telefon:  261 34 1110

Kontakty společnosti

 

OSTATNÍ PRACOVIŠTĚ spol. ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Výkonem činnosti mimo území hlavního města Prahy a Středních Čech jsou pověřena regionální pracoviště. Kontakty na vedoucí servisních středisek spol. ELTODO-CITELUM, s.r.o.

 

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Zajišťujeme:

  • vyjádření pro stavební řízení k  předložené projektové dokumentaci ve vztahu ke stávajícímu zařízení veřejného osvětlení a dalšího zařízení ve správě společnosti
  • vyjádření pro stavební řízení k předložené projektové dokumentaci v rámci nové výstavby z hlediska požadavků správce

 

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o, jakožto správce veřejného osvětlení, je neopomenutelným účastníkem stavebního řízení. Vyjádření k projektové dokumentaci vyřizuje příslušné středisko skrze elektronickou aplikaci eZadost, nebo osobně viz Kontakty společnosti

Návod jak postupovat při podání žádosti je ke stažení zde.

 

Upozorňujeme, že již není možno zadat společnou žádost o vydání mapového podkladu a žádost o vyjádření k  předložené projektové dokumentaci. Ve stavebním řízení je nutno nejprve zažádat o mapové podklady, které získáte v rámci elektronické aplikace eZadost. Pro zaslání žádosti o vyjádření k  předložené projektové dokumentaci je nezbytné vždy vyplnit žádost elektronicky před vlastním podáním nebo osobní návštěvou v rámci aplikace eZadost.

V případě osobní návštěvy obdržíte na recepci sídla společnosti k vyplnění Formulář žádosti o vyjádření k existenci sítí je ke stažení zde.

 

Kontaktní informace:

Úřední hodiny pracoviště Praha: Po, Út, St od 8:00h do 11:00h a od 12:00h do 15:00h

Email: ves@eltodo.cz

Telefon:  261 34 1110 – ústředna (linka 4228)

Kontakty společnosti

 

OSTATNÍ PRACOVIŠTĚ spol. ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Výkonem činnosti mimo území hlavního města Prahy a části Středních Čech jsou pověřena regionální pracoviště. Kontakty na vedoucí servisních středisek spol. ELTODO-CITELUM, s.r.o.