Vzdělání, věda a výzkum

Projekty vědy a výzkumu

Společnost ELTODO má bohaté a mnoholeté zkušenosti z projektů na vědecké bázi, které se poté aplikují do praktického života. Níže jsou uvedeny projekty vědy a výzkumu, na kterých se společnost ELTODO podílela jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel.

 

 

HADES – Technologické vybavení tunelů se zřetelem na bezpečnost a cenu

Číslo projektu:

TA03030491

Doba řešení:

2013 - 2015

Cíl projektu:

Vytvoření certifikované metodiky a softwarové aplikace, které budou kvantitativně ohodnocovat míru rizika pro konkrétní silniční tunel a dané technologické vybavení, s cílem optimalizovat náklady na vybavení tunelu.

Web:

http://hades.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

RODOS – Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Číslo projektu:

TE01020155

Doba řešení:

2012 - 2018

Cíl projektu:

Vytvoření komplexní informační nadstavby nad dopravou s využitím nových nástrojů dopravní informatiky a její integrace do stávajících telematických systémů.

Web:

http://www.centrum-rodos.cz
http://www.isvav.cz

 

SIRID – Nová generace liniového řízení dopravy a testovacího prostředí

Číslo projektu:

TA02030522

Doba řešení:

2012 - 2015

Cíl projektu:

Vytvořit novou generaci systému liniového řízení dopravy a inovovat stávající řešení z hlediska spolehlivosti provozu, modulárnosti přístupu a jeho využití na jiných stavbách bez nutnosti složité konfigurace (navazuje na projekt INEP).

Web:

http://www.sirid.cz
http://www.isvav.cz

 

UNIR – Univerzální inteligentní řídící jednotka

Číslo projektu:

TA02031360

Doba řešení:

2012 - 2015

Cíl projektu:

Aplikovaný výzkum v pokročilých technologiích dopravního řízení a telematických systémů, v oblasti výměny informací mezi vozidlem a infrastrukturou, spojený s vývojem architektury univerzální řídicí jednotky pro dopravní aplikace.

Web:

http://unir.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

KVET – Efektivní kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

Číslo projektu:

FR-TI4/692

Doba řešení:

2012 - 2014

Cíl projektu:

Na vybrané územní aglomeraci teoreticky s použitím vlastního programového vybavení posoudit efektivitu kombinované výroby elektrické energie a tepla na kogeneračním principu. Dosažené výsledky řešení budou ověřeny realizací ve vybrané lokalitě ČR.

Web:

http://kvet.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

NOMŘÍZ – Nové metody pro řízení dopravy v kongescích v intravilánu

Číslo projektu:

TA01030603

Doba řešení:

2011 - 2014

Cíl projektu:

Vytvořit, ověřit a předat do komerčního použití malou dopravní ústřednu s otevřeným komunikačním rozhraním. Koncepce řídicího algoritmu SSZ v ústředně bude vycházet z již ověřené koncepce stavového makroskopického modelu dopravní oblasti, odzkoušeného v reálném provozu.

Web:

http://nomriz.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

ZET – Zelený tunel

Číslo projektu:

TA01030020

Doba řešení:

2011 - 2013

Cíl projektu:

Univerzální modulární trenažér a simulátor silničního tunelu. Optimalizace vybavení tunelů při zvýšení bezpečnosti, sjednocení zásahových postupů a nalezení optimálního poměru ceny technologie a bezpečnosti tunelu.

Web:

http://zet.eltodo.cz
http://tunnel-lab.eu
http://www.isvav.cz

 

Tunely.eu

Číslo projektu:

-

Doba řešení:

2010 - 2012

Cíl projektu:

Prezentace a propagace technologie silničních tunelů.

Web:

http://tunely.eu/

 

ESOLi – Energy Saving Outdoor Lightning

Číslo projektu:

IEE/09/927/SI2.558319

Doba řešení:

2010 - 2013

Cíl projektu:

Evropský projekt zabývající se úsporami ve veřejném osvětlení formou zvyšování účinnosti svítidel a jejich regulací.

Web:

http://esoli.org

 

INEP – Identifikace nehod a zvýšení propustnosti liniových komunikací

Číslo projektu:

CG944-033-120

Doba řešení:

2009 - 2010

Cíl projektu:

Návrh a ověření algoritmů pro detekci dopravních excesů a pro harmonizaci dopravního proudu. Vytvoření systému liniového řízení dopravy.

Web:

http://inep.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

ZNALSYS - Znalostní systémy pro veřejnou správu v dopravní telematice

Číslo projektu:

CG941-032-520

Doba řešení:

2009 - 2010

Cíl projektu:

Řešení problematiky vyhledávání informací pomocí znalostních systémů a významu slov. Vytvořena pilotní aplikace znalostního webu.

Web:

http://znalsys.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

Nové přístupy k využití ITS architektury v ČR

Číslo projektu:

CG941-011-120

Doba řešení:

2009 - 2010

Cíl projektu:

Analýza aplikací ITS v ČR a požadavků uživatelů, koncepce rozvoje dopravní telematiky v ČR.

Web:

http://www.itsarchitektura.cz
http://www.isvav.cz

 

DALPO - Zvýšení propustnosti dálnice při dopravních omezeních

Číslo projektu:

CG911-034-120

Doba řešení:

2009 - 2010

Cíl projektu:

Řešení zvýšení propustnosti dálnic při dopravních omezeních, hledání objízdných tras a metodika pro jejich využití v reálném provozu.

Web:

http://dalpo.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

Slovník dopravní terminologie

Číslo projektu:

105/2008-520 TPV/2

Doba řešení:

2008 - 2010

Cíl projektu:

Zpracování dopravní terminologie ve formě elektronického slovníku

Web:

http://www.slovnikdopravy.cz

 

Analýza a hodnocení rizik silničních tunelů-2

Číslo projektu:

MEB080886

Doba řešení:

2008 - 2009

Cíl projektu:

Vypracovat teoretický aparát pro kvantitativní analýzu rizik tunelů pozemních komunikací. Teoretická část výzkumu bude založena na expertních systémech hodnocení prvků bezpečnostního řetězce a na pravděpodobnostních stromech. Výsledky budou ověřeny na datech z reálných tunelů.

Web:

http://www.isvav.cz

 

SAFETUN – Podpora bezpečnosti provozu v tunelových systémech

Číslo projektu:

CG711-020-910

Doba řešení:

2007 - 2009

Cíl projektu:

Optimalizace vybavení tunelů z hlediska bezpečnosti a harmonizace bezpečnosti tunelů na pozemních komunikacích s požadavky direktivy 2004/54/ES – zajištění trvalého vývoje optimalizace zabezpečení tunelových staveb.

Web:

http://safetun.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

SATEL – Satelitní lokalizace vozidel v dopravní telematice

Číslo projektu:

2A-1TP1/023

Doba řešení:

2006 - 2011

Cíl projektu:

Satelitní lokalizace vozidel v dopravě, určování délky kolon, optimalizace řízení SSZ ve městě. V roce 2008 přechod od GNS (Galileo) k DSRC. Pilotní projekt řízení pomocí RFID.

Web:

http://satel.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

E-street

Číslo projektu:

-

Doba řešení:

2006 - 2008

Cíl projektu:

Evropský projekt - prvotní analýza hledání úspor v rámci veřejného osvětlení.

Web:

http://www.e-streetlight.com/

 

DAR - Data, algoritmy, rozhodování

Číslo projektu:

1M0572

Doba řešení:

2005 - 2011

Cíl projektu:

Základní a aplikovaný výzkum v oblastech souvisejících s budováním modelů nejistých znalostí a jejich využitím pro podporu rozhodování.

Web:

http://www.isvav.cz

 

KONVAZ - Podklady pro koncepci vážení nákladních vozidel v ČR

Číslo projektu:

1F54L/057/120

Doba řešení:

2005 - 2007

Cíl projektu:

Analýza vhodnosti a výhodnosti dynamického a statického vážení vozidel, definování principů a konceptů činností pro realizaci systémů vážení nákladních vozidel v ČR. Vypracování TP.

Web:

http://konvaz.eltodo.cz
http://www.isvav.cz

 

OPTUN - Optimalizace provozu silničních tunelů

Číslo projektu:

1F43A/069/120

Doba řešení:

2004 - 2006

Cíl projektu:

Optimalizace vybavení tunelových staveb – definování uživatelských potřeb a možností jejich naplnění, modelování dynamického modelu ventilace, výzkum chování řidičů v tunelech a na volné komunikaci, analýza nákladů na stavbu a provoz tunelů, metodická příručka pro testování požárů v tunelech.

Web:

http://www.isvav.cz

 

Řízení dopravy v jádrech historických měst

Číslo projektu:

1F43A/003/120

Doba řešení:

2004 - 2007

Cíl projektu:

Návrh hierarchického zpětnovazebního řízení městské dopravní sítě, a to se zřetelem na specifika center historických měst.

Web:

http://www.isvav.cz

 

Zavádění mýta ve městech v podmínkách České republiky

Číslo projektu:

1F41D/099/120

Doba řešení:

2004 - 2006

Cíl projektu:

Analýza výhodnosti zavádění mýta ve městech v ČR, ekonomická návratnost, akceptovatelnost obyvatelstvem, porovnání se zahraničními systémy a analýza zahraničních zkušeností.

Web:

http://www.isvav.cz

 

UPTUN - Upgrading existing Tunnels / modernizace stávajících tunelů

Číslo projektu:

-

Doba řešení:

2002 - 2006

Cíl projektu:

Evropský projekt pro analýzu bezpečnostních tunelových technologií a zajištění trvalého bezpečného využívání silničních tunelových staveb v Evropě.

Web:

-

 

Letecká pozemní zařízení  - překážkové návěstidlo

Číslo projektu:

FF-P/013

Doba řešení:

2002 - 2003

Cíl projektu:

Vývoj nového překážkového svítidla přinese zvýšenou bezpečnost a spolehlivost, snížení nákladu na servis a provoz.

Web:

http://www.isvav.cz

 

Obecné principy tvorby ITS architektury ČR

Číslo projektu:

MD 802/210/108

Doba řešení:

2001 - 2005

Cíl projektu:

Definování hierarchických struktur inteligentních telematických struktur – obecná struktura architektury (prvky ITS, aplikace ITS, jednotné schéma). Analýza aplikací ITS v ČR a požadavků uživatelů- koncepce rozvoje dopravní telematiky v ČR.

Web:

http://www.itsarchitektura.cz/

 

Elektronické platby mýtného na pozemních komunikacích

Číslo projektu:

CE804110101

Doba řešení:

2001 - 2003

Cíl projektu:

Analýza použití systému pro výběr mýta, ekonomická návratnost, definování infrastruktury pro zpoplatnění, porovnání zahraničních zkušeností.

Web:

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=CE804110101

 

Analýza a řízení rizik v tunelech na pozemních komunikacích

Číslo projektu:

CE803120105

Doba řešení:

2001 - 2003

Cíl projektu:

Projekt analyzuje současné i plánované bezpečnostní systémy v ČR a ve světě, včetně jejich detailního popisu a vyhledání nejlepších příkladů. Zpracovává podklady ze specializovaných konferencí a vytváří jednotnou databázi našich tunelů z hlediska bezpečnosti.

Web:

http://www.isvav.cz

 

Účast České republiky v projektu GALILEO

Číslo projektu:

CE802210112

Doba řešení:

2001 - 2006

Cíl projektu:

Optimalizace řízení silniční dopravy využitím družicových systémů. Využití plovoucích vozidel s GNS pro doplnění dopravních dat z detektorů. Zlepšení propustnosti měst pro vozy složek IZS, preference MHD. Implementace družicového navigačního systému EU GALILEO v podmínkách České republiky.

Web:

http://www.isvav.cz

 

Dopravní informační systém RDS-TMC

Číslo projektu:

CE802110102

Doba řešení:

2001 - 2003

Cíl projektu:

Pilotní projekt pro testování dynamického informování řidičů o aktuální dopravní situaci na komunikaci. Návrh architektury sběru a zpracování části dat dopravních systémů.

Web:

http://www.isvav.cz

 

PATENTY A PRŮMYSLOVÉ VZORY

Společnost ELTODO má u Úřadu průmyslového zaevidováno cca 38 záznamů. Na této stránce je uvedena kompletní rešeršní databáze pro následující druhy vlastnických práv (stav k 1. 4. 2013):

  • ochranné známky,
  • patenty,
  • průmyslové vzory,
  • užitné vzory.

Níže kliknutím na odkaz se přímo dostanete na výpis aktuálního znění z Úřadu průmyslového vlastnictví.

A. Ochranné známky

B. Patenty

C. Průmyslové vzory

D. Užitné vzory

 

Aktivity společnosti ELTODO

 

Informace o projektech financovaných z fondů EU

 
Informace o projektu realizovaném v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Rádi bychom informovali veřejnost a zaměstnance skupiny ELTODO o schválení žádosti o finanční podporu z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt č. CZ.1.04/39.00132 s názvem Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO EG, a. s. je zaměřen na odborné vzdělávání v našich regionech v Ostravě a v Bystřanech. Vybraná skupina našich pracovníků/pracovnic bude proškolena v těchto technologiích: technologie Allen-Bradley, technologie Siemens, dále v diagnostice a v projekci. Projekt začal 1. 5. 2010 a bude trvat 14 měsíců. Význam projektu spočívá ve zvýšení odborných znalostí našich specialistů, v předávání nových poznatků ostatním kolegům a v získání konkurenční výhody naší společnosti na trhu v regionech.

 

Prezentace ELTODO EG EDUCA

 

Rádi bychom informovali o úspěšném ukončení projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO EG, a. s., číslo: CZ.1.04/1.1.04/39.00132.

Zpráva o ukončení projektu EDUCA

 

Rádi bychom informovali o úspěšném ukončení projektu: Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM , s. r. o. s reg. číslem CZ.1.04/1.1.02/35.01533. Projekt se týká našich zaměstnanců a zaměstnankyň v regionech – Louny, Ústí nad Labem, Liberec, Hodonín a České Budějovice. Cílem projektu je zvýšit dovednosti a znalosti našich kolegů v oblasti IT, měkkých dovedností, jazykových znalostech a v odborných tématech. Projekt probíhal od 1.12.2010 a byl realizován 24 měsíců. Vzdělávací program je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Prezentace ELTODO-CITELUM oplzz

Odpověď na doplňující dotazy

 

Rádi bychom informovali o úspěšném ukončení projektu: Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. s reg. číslem v CZ.2.17/1.1.00/34135. Projekt se týká našich zaměstnanců a zaměstnankyň v Praze, kteří spadají do skupiny zaměstnanců ohrožených na trhu práce. Cílem projektu je zvýšit dovednosti a znalosti našich kolegů v oblasti IT a měkkých dovedností, jazykových znalostech, ekonomické a právní znalosti a v odborných tématech. Projekt probíhal od 1.3.2012 a byl realizován 24 měsíců. Vzdělávací program je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita.

 

Prezentace ELTODO-CITELUM oppa