Dětská dopravní hřiště

Společnost ELTODO má díky svému zaměření mnohaleté zkušenosti, které lze aplikovat i při navrhování konstrukcí dětských dopravních hřišť. Spolupracujeme při budování nových, ale zároveň rekonstruujeme i stávající dětská dopravní hřiště. Součástí těchto hřišť může být i počítačová učebna, kterou dokážeme vybavit kvalitními počítači a SW. Učebny slouží především pro školní výuku, pro získávání vědomostí a zkušeností z oblasti dopravní výchovy, k vytváření správných návyků, apod. Dětem je tak vštěpována ukázněnost, opatrnost, zároveň se rozvíjí jejich vlastnosti ovlivňující reakci při chování v určitých dopravních situacích.

 

Soubory ke stažení: Dětská dopravní hřiště


Pokud vás zajímá tato problematika, kontaktujte nás na tel. +420 261 341 111 nebo nám napište na e-mail eltodo@eltodo.cz případně vyplňte kontaktní formulář

* Povinné údaje