Osvětlení

 

" Světlo je základním prvkem lidského života. Naším hlavním posláním je zvyšovat jeho kvalitu."

Naší hlavní misí je zkvalitňování nejen technické, ale i estetické úrovně venkovního i vnitřního osvětlení. V běžném životě to znamená, že se snažíme výraznou měrou přispět ke zvýšení spokojenosti lidí a turistické atraktivity měst a obcí. Jenom kvalitní a promyšlené systémy osvětlení dokážou vytvořit pozitivní atmosféru, zvýšit bezpečnost a v neposlední řadě také zajistit ekonomickou efektivnost. Po více než 60 letech zkušeností pečujeme o více než 245 000 světelných bodů, přičemž jen za posledních 15 let dosáhly naše investice výši 2,3 miliardy Kč.

 

KLÍČOVÁ ŘEŠENÍ

 

Osvětlení sportovišť

Interiérové osvětlení

Osvětlení sportovišť

Adaptivní osvětlení cyklostezek

Úsporné a bezpečné osvětlení

Revitalizace a rozvoj osvětlení

Zvyšování atraktivity měst a obcí

Správa a evidence majetku

Odborná podpora

Produktové listy

Prohlášení o vlastnostech