Společnost ELTODO představuje nový projekt Inteligentní dálnice

Společnost ELTODO představuje nový projekt Inteligentní dálnice. Jedná se o soubor technologií, jejichž hlavním úkolem je zajištění zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V základním principu se jedná o komunikaci jednotlivých vozidel mezi sebou, nebo vozidly a zařízeními umístěnými na dopravní infrastruktuře. Komunikací je myšleno předávání různých typů zpráv a informací, jako je například informace o koloně, nehodě, stupni dopravy, blížícím se dopravním omezení a podobně. V případě potřeby lze přenášet také aktuální symboly dopravních značek ve směru jízdy daného vozidla. Na produktové video se můžete podívat na našem kanále youtube zde:

https://youtu.be/hF6ytqqEhX4