28. ročník Silniční konference

Ve dnech 8.-9.9.2021 se společnost ELTODO, a.s. zúčastnila 28. ročníku Silniční konference tentokrát v Olomouci, která byla jako obvykle zaměřená na odborné přednášky z oblasti silniční dopravy a zahrnovala také expoziční část.

Oficiální zahájení 28. ročníku Silniční konference

Oficiální zahájení 28. ročníku Silniční konference

V hotelu CLARION CONGRESS probíhala odborná část konference, které se zúčastnilo téměř 1000 delegátů. Hlavním tématem přednášek byla Silniční infrastruktura v celostátním
pojetí, Silniční infrastruktura z regionálního pohledu, Dopravní inženýrství a bezpečnost silničního provozu a Významné silniční stavby a aktuální otázky silničního hospodářství.

Stánek ELTODO, a.s.

Stánek ELTODO, a.s.

Doprovodná výstava se konala v přilehlém sportovním centru OMEGA, kde prezentovalo své služby a řešení 68 vystavovatelů.

Inteligentní zastávka na znamení

Inteligentní zastávka na znamení

Stánek ELTODO, a.s.

Stánek ELTODO, a.s.

 Příští ročník Silniční konference se bude konat 5.-6.10.2022 v Praze.

Těšíme se na vás!