Aktuality z D1 – Instalace mobilních radarů a informačních vozíků

Máme pro vás aktuální informace z dálnice D1, kde o tomto víkendu proběhla instalace 4 mobilních radarů
a 4 informačních vozíků v blízkosti exitu 81 u Koberovic
a exitu 90 u Humpolce.

V průběhu posledního únorového víkendu proběhla demolice dvou nadjezdů mezi Koberovicemi a Humpolcem na Vysočině a dálnice byla v tomto úseku ze soboty 29. 2. na neděli 1. 3. zcela uzavřena na více než 14 hodin.

Důvodem instalace telematického zařízení je zahájení modernizace v tomto úseku dálnice, jejíž součástí je také výstavba nových pilířů nadjezdů (viz výše). Modernizace s sebou přinese dočasné zúžení vozovky a snížení rychlosti v tomto úseku na 80 km/hod v obou směrech dálnice.

U nově vznikajících nadjezdů jsou v  obou směrech nainstalovány informační LED vozíky
s  mobilními radary, které měří rychlost těch jedoucích vozidel, které překročili maximální povolenou rychlost (80 km/h). Při překročení rychlosti jedoucího vozidla,
je detekována registrační značka vozidla a poté tato informace předána spolu s aktuální rychlostí informačnímu vozíku LED k zobrazení na činné ploše.

Instalace 4 mobilních radarů včetně 4 informačních vozíků, jak již bylo zmíněno výše, proběhla také o tomto víkendu (29. 2. – 1. 3.) a jejich nasazení je plánováno po celou dobu modernizace
tj. přibližně 5 týdnů.

Mobilní radary jsou umístěny na dálnici v těchto úsecích:

  • D1 km 88, směr Brno
  • D1 km 89, směr Brno
  • D1 km 84, směr Praha
  • D1 km 89, směr Praha 

„Bezpečnost na silnicích je naším posláním a mobilní radary jsou jedním z důležitých prvků v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.“

 

Obrázek 1 – Mobilní radar (vlevo) s informačním vozíkem (vpravo)

Obrázek 2 – Mobilní radar s informačním vozíkem D1 km 83, směr Praha