Aktuality z realizace společnosti Energovod CZ, a.s.

Divize Zemních a výkopových prací společnosti Energovod CZ, a.s. dokončila několik zakázek a na několika dalších aktuálně pracuje. V následujícím článku se dozvíte více informací.

 

VÝSTAVBA BEZPEČNOSTNÍCH A VÝSUVNÝCH SLOUPKŮ A BEZPEČNOSTNÍHO SKENERU

Investor:                                MČ Prahy 1

Realizace:                              únor – září 2020

Stav:                                      DOKONČENO

Popis: Výstavba bezpečnostních sloupků a bezpečnostního skeneru je již dokončena. V současné chvíli probíhá školení obsluhy (PČR) a spouštění jednotlivých dopravně-bezpečnostních stupňů do zkušebního režimu. Hlavním důvodem výstavby tohoto velmi inteligentního systému, který mj. dokáže rozpoznat nebezpečné vozidlo (pomocí kamer přes síť MKS – KH Servis) v okolních ulicích, bylo zajištění vyšší bezpečnosti v okolí ambasády USA. Představení systému zástupcům velvyslanectví USA a MČ Prahy 1 proběhlo ve velmi omezeném režimu, ale za to s velice pozitivními ohlasy na zdařilou funkčnost a využití celého díla.


 

OBNOVA TECHNOLOGIE A STAVEBNÍ ÚPRAVY SSZ 9.246 VYSOČANSKÁ – LEVÍNSKÁ

Investor:                                ELTODO, a.s.

Realizace:                              červen – červenec 2020

Stav:                                      DOKONČENO

Popis: V průběhu léta jsme dokončili obnovu technologie na křižovatce Vysočanská – Levínská. Součástí zakázky bylo dodání zcela nové technologie pro SSZ a s tím spojené drobné stavební úpravy.

 

PARKOVACÍ AUTOMATY PRO PRAHU 10

Investor:                                MČ Praha 10ELTODO, a.s.

Realizace:                               srpen – září 2020

Stav:                                      DOKONČENO

Popis: Pro MČ Praha 10 jsme zhotovili celkem 92 ks základů pro nové parkovací automaty. Jednalo se celkem o 3 oblasti na Praze 10, kde jsme nové základy realizovali z důvodu dodávky parkovacích automatů, která je spojena s rozšířením zón placeného stání na území Prahy 10.

V Malešicích se mají spustit parkovací zóny naostro 2. listopadu. V nedalekých Strašnicích fungují od 5. října. Ve Vršovicích a části Vinohrad, která spadá pod Prahu 10, byl systém zón spuštěn již koncem srpna.

 

 

 REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ČESKÉ LÍPĚ

Investor:                                ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o

Realizace:                               srpen – listopad 2020

Stav:                                      REALIZACE STÁLE PROBÍHÁ

Popis: Od srpna realizujeme pro ELTODO OSVĚTLENÍ obnovu chodníkových povrchů, vjezdů a částí komunikace v ulici Škrétova v České Lípě. V současné době stále probíhá 1. etapa obnovy ulice Škrétova.


 

 VÝMĚNA STOŽÁRŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V PRAZE

Investor:                                 THMP, a.s.

Realizace:                               červenec 2020 – prosinec 2021

Stav:                                      REALIZACE STÁLE PROBÍHÁ

Popis: V červenci jsme zahájili výměnu 480 ks stožárů veřejného osvětlení v různých městských částech Prahy. Součástí prací je vybourání stávajících stožárů, instalace nových, výměna kabelových polí a povrchové úpravy terénu. Stožáry dosahují výšky 6 – 12 m. 1. etapa, která probíhala na Praze 10 byla koncem srpna dokončena, 2. etapa probíhala na Praze 6. Nyní probíhají práce na etapě v Praze Vinoři a Podolí.


 

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA DÁLNICI D1

Investor:                                Vegacom a.s.

Realizace:                              srpen – říjen 2020

Stav:                                      DOKONČENO

Popis: Od srpna do října jsme pracovali na výměně původních 14m stožárů, nového zapínacího místa včetně kabeláže na exitu 2 dálnice D1 (km 0 – 2,8). Dílo jsme v průběhu října dokončili a předali investorovi.


 

 VÝSTAVBA OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE VČETNĚ VÝSTAVBY OSVĚTLENÍ PŘIDRUŽENÉHO CHODNÍKU

Investor:                               Obec Chrášťany, ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Realizace:                              září – listopad 2020

Stav:                                      REALIZACE STÁLE PROBÍHÁ

Popis: Od září se věnujeme zakázce v Chrášťanech, která se týká vybudování osvětleného přechodu pro chodce vč. realizace ostrůvku. Součástí zakázky je i realizace 18 ks stožárů veřejného osvětlení vč. dodávky materiálu, technologie a inženýrsko-projekčních prací.


 

 

 

 

OBNOVA TECHNOLOGIE NA KŘIŽOVATCE SÁRSKÁ – JEREMIÁŠOVA SSZ 5.539

Investor:                               ELTODO, a.s.

Realizace:                             září – říjen 2020

Stav:                                      DOKONČENO

Popis: V polovině září jsme začali pracovat na obnově technologie na křižovatce Sárska – Jeremiášova. Zakázka obnášela stavební úpravy povrchu, obnovu technologie SSZ a pokládku nové slepecké dlažby. Předání hotového díla proběhlo 15.10.2020.