Archiv autora: admin

Celofiremní dovolená ve dnech 9. a 10.5.2019

Vážení zákazníci,
ve dnech 9. a 10.5.2019 budou zaměstnanci společnosti Eltodo, a.s. čerpat celofiremní dovolenou.
Nemusíte se však obávat, pohotovostní služby, stejně jako práce, jež nemohou být přerušeny budou zajištěny a pokračovat bez jakéhokoli narušení.
Jsme vám samozřejmě k dispozici nonstop na naší HOTLINE 244 470 800. Dispečink každou situaci vyhodnotí a neprodleně bude kontaktovat příslušnou kompetentní osobu.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

ŘSD spustilo testovací verzi kooperativního dopravního systému

Ředitelství silnic a dálnic spustilo testovací verzi našeho kooperativního dopravního systému na úseku Mirošovice – Rudná.

Výstavbou tohoto kooperativního dopravního koridoru připravilo Ředitelství silnic a dálnic základ pro rozvoj systému na další úseky dálnic, který proběhne v rámci evropského projektu C-ROADS, ve kterém je za ČR koordinátorem Ministerstvo dopravy.

obr1

Parametry kooperativní koridoru Mirošovice – Rudná

– délka 46 km – D5 (5 km), D0 (30 km), D1 (11 km)
– 29 komunikačních jednotek
– 29 vysílačů kooperativních informací podél infrastruktury
– použité technologie GPS, C-ITS G5, Wi-Fi, Bluetooth, mobilní sítě 3G/4G/LTE-V
– Back Office – serverová část zařízení může být použita jako společný prvek pro další kooperativní systémy (C-Roads)

obr.2

Princip kooperativního systému (dále jen C-ITS)

Každé vozidlo vybavené C-ITS se stává automaticky účastníkem, který informace přijímá, ale i vysílá. Na rozdíl od stávajícího RDS-TMC (Radio Data System – Traffic Message Channel), je informace od C-ITS vozidel generována automaticky samotným chováním vozidel (např. spuštěním stěračů či mlhových světel, intenzivním brzděním apod.) a bezprostředně předávána ostatním vozidlům.

obr.3

Další důležité informace dostává řidič C-ITS vozidla od infrastruktury – jsou to informace v předstihu, např.:

– práce na vozovce
– pomalu jedoucí nebo stojící vozidlo na trase
– dopravní kolony
– dopravní informace z portálů (proměnné dopravní značky, zařízení pro provozní informace)
– informace o dojezdových časech
– informace o mimořádných událostech z dopravního infocentra ŘSD (NDIC) – nehody, počasí, sjízdnost atp.

obr.5
Všechny tyto informace, které se k řidiči dostávají bez prodlení a zahrnují přesný popis událostí, jsou významným krokem ke zvýšení bezpečnosti a informovanosti účastníků silničního provozu. Efektivní fungování systému je však podmíněno tzv. penetrací, tj. zapojením vybavených vozidel do systému. Do roku 2020 je ale dle odhadů očekáváno v rámci Evropy až 10 milionů vozidel vybavených C-ITS systémem.

Nový profil zadavatele zakázek ELTODO

Chcete se stát dodavatelem skupiny ELTODO? Sledujte náš nový PROFIL ZADAVATELE!

Na stránkách https://profil.eltodo.cz/ můžete nově najít Profil zadavatele ELTODO, kde budou umístěna výběrová řízení včetně poptávkových dokumentací. Každý potenciální dodavatel se zde může zaregistrovat a sledovat, co nakupujeme. Stejně tak mu přijde upozornění na nové poptávky v oboru, který si sám zvolí.

Chceme být transparentní a všem dát rovnou šanci. Je to jednoduchý nástroj, který Vás nic nestojí a zajistí permanentní spojení mezi námi a vaší společností.

Ocenění v soutěži Česká dopravní stavba 2016

15. června proběhlo vyvrcholení soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2016 vypsaná Ministerstvem dopravy. Bylo uděleno 7 titulů bez udání pořadí a Eltodo získalo cenu v kategorii B1 – Dopravní a stavební technologie, se svým Mobilním liniovým řízením dopravy před dopravním omezením – nasazení na D5. Porota, jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže, hodnotila rekordní počet 41 přihlášek splňujících podmínky soutěže. Vítězové převzali ceny z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka.
Naše liniové řízení dopravy bylo hodnoceno slovy, „za ověření fungování systému v reálných podmínkách, které prokázalo předpokládaný přínos systémů ITS při organizaci dopravního proudu: snížení nehodovosti o cca 40 % dvou testovacích měsíců před dopravním omezením a s nížení zpoždění průjezdu dopravním omezením o cca 25%. Z ekonomického hlediska byla odhadnuta úspora pro uzavírku tohoto dálničního typu až 500 000 Kč/den“.
O projektu
Projektant: Ing. Jiří Beneš a Mgr. Marek Ščerba (CDV)
Výroba zařízení: Bc Michal Kuchta
Realizace uzávěry: Tomáš Stibor, Karel Dvořák
SW aplikace: vývoj v rámci projektu RODOS
Projekt byl financován z grantu TAČR – RODOS a z peněz interního vývoje EAS (Eltodo, a.s.)

Modernizace obchodního centra o závorový systém

Společnost Eltodo realizovala výstavbu závorového systému na parkovišti prodejny Kaufland Kutná Hora. Výstavba byla prováděna za plného provozu, tudíž musela být přijata veškerá opatření, aby chod centra nebyl nijak narušen. Celková lhůta na zhotovení díla byla určena na 2 měsíce, včetně SW nastavení a školení.
Součástí zhotovení díla byly bourací práce, jako frézování vozovky, odstranění obrubníků, výkopy a násypy. Vzhledem k nové zástavbě bylo i nutné posunutí stožáru osvětlení parkoviště. Následovalo nové asfaltování komunikace, odvodnění, stavba nových obrubníků a dláždění. K nutnosti připojení závorového systému bylo třeba podvrtání se do objektu, abychom mohli systém připojit na elektronickou síť a také EPS. Nezbytnou součástí stavebního díla byla i instalace vodorovného dopravního značení a svislých dopravních značek, jako zákaz vjezdu, jednosměrný provoz, směrová tabule či vzdálenost.
Součástí díla byly i sadové úpravy, například přesazení stromů a keřů, ohumusování a osetí travním semenem.
Předmětem díla bylo zhotovení závorového systému, tedy na parkovišti prodejny byly provedeny výše uvedené úpravy vedoucí k instalaci:
– 3x výjezdový terminál
– 1x vjezdový terminál
– 4x závora (3m rameno)
– 1x automatická pokladna
– 1x dohledové centrum (manuální pokladna, PC, VOIP telefon)
K završení díla stačilo již jen napojení závorového systému do elektrické sítě.

Výměna řadičů v Rychnově nad Kněžnou

Společnost ELTODO vyhrála výběrové řízení a čeká ji rekonstrukce tří světelných křižovatek v Rychnově nad Kněžnou. Město si přeje vyměnit staré řadiče s technologií STOYE za řadiče moderní, s technologií SIEMENS. Jedná se celkem o tři světelné křižovatky na hlavním tahu mezi Kvasinami a Vamberkem, kde se v současné době často tvoří dopravní zácpy. Do budoucna by tak vozidla měla úsekem projíždět plynuleji. Momentálně se pracuje na softwarovém řešení celé zakázky.

Podílíme se na rekonstrukci přednádraží v Pardubicích

Už během jara by měla být dokončena zásadní rekonstrukce prostranství před hlavním nádražím v Pardubicích. Obyvatelé a návštěvníci města by se měli dočkat krytých stání pro autobusy linkové dopravy, nových řešení zastávek MHD, úpravy parkoviště před budovou, nového parkoviště pro jízdní kola a bezpečnějšího napojení nádraží na síť městských cyklostezek.

Zásadní je také úprava návazné silniční infrastruktury, kde je nutné upravit komunikaci a křižovatky tak, aby nedošlo ke zhoršení dopravní situace. Rozsáhlou rekonstrukci křižovatek v okolí nádraží zajišťuje společnost ELTODO. Na stavbu dodáváme moderní technologie  včetně řadiče s energeticky úspornými LED návěstidly. Na nových křižovatkách bude nainstalována technologie umožňující preferenci vozidel IZS.


Nemocnice Pardubice má moderní parkovací systém

Těsně před Vánoci uvedla společnost ELTODO do zkušebního provozu nový automatický parkovací systém v Nemocnici Pardubice.

Systém je tvořen automatickými závorami, vjezdovými a výjezdovými terminály s technologií čárového kódu, dvěma automatickými pokladnami vybavenými moderní čtečkou a dohledovým centrem.

Společnost ELTODO, středisko Čechy a její pobočka Hradec Králové se musela při realizaci vypořádat nejenom s krátkým termínem realizace, ale i s povětrnostními podmínkami, které panovaly před koncem roku.


Konference Inteligentní mobilita ve městech a regionech

20.10.2016 se konala v Pardubicích konference Inteligentní mobilita ve městech a regionech – odborná konference o využití inteligentních dopravních systémů, služeb a o aplikaci moderních konceptů mobility osob a věcí, průmyslové výroby a energetické infrastruktury ve východočeském regionu. Společnost ELTODO, a.s. byla jedním z hlavních partnerů.

Konference se zúčastnili zástupci magistrátů Pardubic i Hradce Králové, dopravní experti z ČVUT a Univerzity Pardubice. Mezi přednášejícími byli také odborníci z Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy.

Zástupci ELTODO, a.s. na konferenci prezentovali zejména náš koncept Smart City a novinky z oblasti řízení dopravy v městských aglomeracích, které by bylo možné uplatnit a realizovat na území Pardubicko – Hradecké metropolitní oblasti.

Více informací na:http://www.telematika.cz/imob/index.php