Archiv autora: Richard Vlček

Omezení dopravy ve stanici metra Dejvická

Omezení dopravy ve stanici metra Dejvická

V termínu od 05.07.2018 od 02:00hod do rána 09.07.2018 bude probíhat odstávka dopravy ve
stanici metra Dejvická, kterou rekonstruuje společnost ELTODO.
Tato odstávka bude mít za následek omezení dopravy pro cestující, neboť touto stanicí budou
soupravy metra pouze projíždět a nebude možno v této stanici vystupovat ani nastupovat.

V rámci této odstávky budou mimo jiné probíhat následující práce
– Nátěry ocelové konstrukce nad nástupištěm
– Bourání původní dlažby pro nevidomé na nástupišti
– Montáž nové dlažby pro nevidomé na nástupišti
– Čištění kamenných obkladů a dlažeb ve vestibulu
– Montáž rastrů podhledů nad eskalátory a pevným schodištěm
– Montáž rozvodů el., osazení svítidel + přepojení na stávající přívody nad eskalátory a
pevným schodištěm
– Zapojování osvětlení ve vestibulu

V tuto dobu bude na každé směně nasazeno cca 50 zaměstnanců, kteří budou realizovat jak
část stavební, tak technologickou.

Společnost ELTODO představuje nový projekt Inteligentní dálnice

Společnost ELTODO představuje nový projekt Inteligentní dálnice. Jedná se o soubor technologií, jejichž hlavním úkolem je zajištění zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V základním principu se jedná o komunikaci jednotlivých vozidel mezi sebou, nebo vozidly a zařízeními umístěnými na dopravní infrastruktuře. Komunikací je myšleno předávání různých typů zpráv a informací, jako je například informace o koloně, nehodě, stupni dopravy, blížícím se dopravním omezení a podobně. V případě potřeby lze přenášet také aktuální symboly dopravních značek ve směru jízdy daného vozidla. Na produktové video se můžete podívat na našem kanále youtube zde:

https://youtu.be/hF6ytqqEhX4

ARCHITEKTONICKÉ OSVĚTLENÍ BUDOVY ZŠ TGM VIMPERK Č.P.167

Dne 27.11.2017 v podvečerních hodinách byl společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. předán městu Vimperk nainstalovaný systém architektonického osvětlení jižního průčelí fasády historického objektu Základní školy T.G.Masaryka. Osvětlení dnes již opravené fasády jižního průčelí této budovy zajišťuje celkem 59 LED svítidel umístěných na parapetech a římsách, které umožňují volbu nastavení nesčetného množství možných variant barevnosti světel a pět reflektorů umístěných na stožárech veřejného osvětlení. Vedení města přistoupilo k realizaci záměru osvětlení budovy č.p.167 v době, kdy se ke svému závěru chýlí již takřka deset let trvající postupná rekonstrukce tohoto významného historického objektu, který byl v roce 2008 díky svým historickým a zejména architektonickým hodnotám zapsán na seznam nemovitých kulturních památek. Od roku 2008  do konce listopadu 2017 již vložilo město Vimperk do obnovy školní budovy č.p.167 více než 18 miliónů Kč, z nichž cca 3,1 mil. Kč tvořily dotace Ministerstva kultury a Jihočeského kraje.

S přihlédnutím k prezentované výši vynaložených nákladů na celkovou rekonstrukci objektu školy v parku pak lze plně chápat přirozenou snahu města o zviditelnění výsledků této dlouholeté stavební akce. Záměr osvětlení jižního průčelí fasády školy v parku se zrodil již koncem roku 2016 s tím, že dokončení obnovy pláště budovy by mohlo představovat ideální čas pro spuštění systému trvalého nočního osvětlení jeho jižního průčelí.

Ačkoliv elektronický systém architektonického osvětlení školní budovy nabízí velmi mnoho variant barevného osvětlení, bude v základním nastavení s možností ručního ovládání připraveno pouze pět variant, přičemž některé další varianty pro vybrané významné dny budou již nastaveny přímo v systému.

Zdroj: http://www.vimperk.cz/cz/architektonicke-osvetleni-budovy-zs-tgm-vimperk-c-p-167/3683/

Rekonstrukce VO Kladno

Kladno ul. Čs. armády a ul. Vítězná

Jednou z mnoha zakázek loňského roku 2017 byla „Rekonstrukce osvětlení středového pasu komunikace Čs. armády a ul. Vítězná“ ve městě Kladno. Jedná se o hlavní třídu města.

Výběrové řízení zakázky bylo ukončeno těsně před vlastním termínem zahájení stavebních prací. Na stavební práce bylo dle smlouvy 110dní. Předání stavby proběhlo 25.8.2017
a současně se teprve objednával materiál na stavbu, řešila dodávka stožárů a světel od spol. Philips, dohadoval se subdodavatel výkopových prací. Následně se řešilo napojení vánočního osvětlení stromů, které se vysazovaly v rámci této stavby do středového dělícího pásu komunikace mezi stožáry veřejného osvětlení.

Samotná realizace byla zahájena až ve druhém týdnu měsíce září. Délka stavby byla 1,9km,
a bylo zde postaveno 48ks dvojstožárových sestav se svítidly MileWide2 s technologií LED od spol. Philips. Vrchlíky stožárů byly osazeny svítícími špicemi a zároveň je na stožárech kabelová příprava pro vánoční výzdobu. Při instalačních pracích byla zjištěna zásadní nesrovnalost mezi projektovou dokumentací a skutečností, zejména pokud šlo o napojení nového veřejného osvětlení na stávající rozvody. V rámci stavby se zpoždění podařilo dohnat, vyřešily se nesrovnalosti v projektové dokumentaci, a povedlo najít nové optimální řešení. Stavba byla ukončena a předána zadavateli s časovým předstihem, před vypršením termínu stavby. Což bylo potvrzeno zadavatelem v referenčním listu stavby. Velké poděkování patří zejména panu Martinovi Obrovi, který měl celou stavbu na starosti

Průběh stavební prací.

Po rekonstrukci.

Richard Vlček

20 prosince, 2017

Děkujeme za spolupráci a přízeň v uplynulém roce 2017.

Chytré kamery zlepší dopravu

Ve druhé polovině roku 2017 probíhá v Uherském Hradišti rozsáhlý pilotní test spadající do konceptu Smart City, který realizujeme ve spolupráci s našimi dalšími partnery. Projekt je zaměřený na oblasti řízení křižovatek, managementu parkování, inteligentního osvětlení či monitorování životního prostředí.

Jedná se zejména o testování algoritmů řízení na vybraných křižovatkách, kdy je cílem minimalizovat zdržení vozidel v dané oblasti, dále jde o různé způsoby detekce obsazenosti parkovacích míst a v oblasti životního prostředí je předmětem zkoumání znečištění ovzduší či hluková zátěž. Všechny prvky potom zastřešuje nově vyvinutá řídicí ústředna, která umožňuje nejenom uživatelsky přívětivé sledování aktuálního stavu dopravy či životního prostředí ve městě, ale také tvorbu detailních analýz nad historickými daty i vzdálené ovládání jednotlivých prvků.

Silniční konference v Brně

Společnost ELTODO se ve dnech 18.-19.10.2017 zúčastnila, jako vystavovatel, silniční konference v Brně. Zde si můžete prohlédnout jmenný seznam produktů, které naši návštěvníci mohli na našem stánku zaznamenat.

Statické produkty:

 • Výstražný vozík (venku na ploše)
 • Předzvěstný vozík LED (venku na ploše)
 • Sklopná značka na vozidle (venku na ploše)
 • Hranolové proměnné dopravní značení
 • Projektorové a prosvětlené dopravní značení
 • Mobilní proměnné dopravní značení LED
 • Parkovací automat, který je instalován v Praze
 • Informační kiosky
 • SSZ(komplet) včetně odpočtového návěstidla a chodeckého tlačítka

Ukázka, prezentace následujících produktů:

 • Kooperativní systémy včetně SW nástavby na dálnici D0 a D1
 • Mobilního řízení dopravy včetně SW nástavby (praktická ukázka na dálnici D2)
 • Praktické nasazení Smart-city řešení ve městě Uherské Hradiště

Součástí stánku byli i dvě LCD obrazovky na kterých běžely prezentace:

–  Technologie C-ITS inteligentní dálnice

–  Praktická ukázka mobilního liniové řízení dopravy na dálnici D2

–  Smart City řešení pro město Uherské Hradiště – Citydea