Author Archives: zaneta

Nasvícení zámku v Doksech

Na počest slavnostního otevření zámku v Doksech pro veřejnost, které se uskutečnilo dne 22.12.2019, zajistilo Eltodo Osvětlení nasvícení zámku v několika barevných provedeních. Tímto bychom rádi poděkovali městu Doksy, že jsme mohli být součástí slavnostního otevření a doufáme, že se osvětlení zámku líbilo a splnilo všechna očekávání.

Těšíme se na další případnou spolupráci.

Celofiremní dovolená ve dnech 23.12., 27.12 a 31.12.2019

Vážení zákazníci,
ve dnech 23., 27.12. a 31.12. 2019 budou zaměstnanci společnosti Eltodo, a.s. čerpat celofiremní dovolenou.
Nemusíte se však obávat, pohotovostní služby, stejně jako práce, jež nemohou být přerušeny, budou zajištěny a pokračovat bez narušení. Jsme vám samozřejmě k dispozici nonstop na naší HOTLINE 244 470 800. Dispečink každou situaci vyhodnotí a neprodleně bude kontaktovat příslušnou kompetentní osobu.

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a těšíme se na další spolupráci v novém roce 2020.

Obnova transformovny Kolín Západ

Sdružení společností ELTODO, a.s., SPIE Elektrovod, a. s. (dříve SAG Elektrovod, a.s.) a Kyiv energy construction company LLC úspěšně realizovalo zakázku na obnovu transformovny pro společnost ČEZ Distribuce a.s.. Dne 16. 12. 2019 vydal Stavební úřad v Kolíně Kolaudační souhlas s užíváním stavby TR Kolín západ. Téhož dne bylo také celé dílo úspěšně předáno investorovi do užívání.

POPIS STAVBY

Transformovna TR Kolín západ 110/22kV se nachází v katastrálním území Kolín na západním okraji města a slouží k distribuci elektrické energie v přilehlé oblasti. „Rozvodna byla vybudována v šedesátých letech minulého století a technologické zařízení, kterým disponovala, pocházelo ze stejné doby. Portály, stání transformátorů a konstrukce R 110kV betonové povahy začaly projevovat známky stáří a vznikající praskliny a koroze ocelových částí již nepředpokládala životnost delší než 10 let. Budova společných prostor s kobkovou rozvodnou 22kV byla rovněž ve velmi špatném stavu se vzrůstajícími náklady na údržbu“, uvádí ke stavu rozvodny před rekonstrukcí Ing. Tomáš Horáček, který měl zakázku za obchodní úsek společnosti ELTODO na starosti. Obnova transformovny byla tedy nevyhnutelná a to nejen z hlediska samotného stáří, ale také proto, že se jednalo o jednu z posledních transformoven se stálou obsluhou ve Středních Čechách.

REALIZACE

Řízení a provádění realizačních prací spadající do kompetencí společností ELTODO a Kyiv energy construction company LLC byla zajištěna naší dceřinou společností Energovod CZ, a.s., která v zakázce vystupovala jako subdodavatel.

„Během samotné rekonstrukce bylo zapotřebí udržet chod rozvodny v provozu, nahradit veškeré technologicko-provozní zařízení a vystavět nové stavební objekty. Proto probíhala rekonstrukce v etapách. Součástí stavebního objektu byly nejen stavební práce, ale také demolice a demontáž stávajících zařízení. Jednalo se zejména o demolici a demontáž stávající ocelové konstrukce rozvodny R110kV, kabelových kanálů, stání transformátorů, vnitřních areálových komunikací, zpevněných ploch a sítí technické infrastruktury, které jsou napojeny na budovu společných provozu. V rámci demoličních prací bylo odstraněno také provozní a venkovní oplocení“, popisuje úskalí realizačních prací ředitel divize Energetika společnosti Energovod CZ, a.s., Ing. Miroslav Prokeš.

Prvním realizačním krokem byla výstavba provizorní přístupové komunikace, oplocení staveniště, nové zařízení staveniště a nový vrt studny pro dočasné zásobování vodou. Dále byla vybudována dvě nová krytá stanoviště pro transformátory 110/22kV o výkonu 2 x 63MVA a vystavěna venkovní nekrytá rozvodna 110kV v návaznosti na dispoziční uspořádání technologických zařízení umístěných v rozvodně. Do transformovny TR Kolín západ nebyla přivedena optická síť, tudíž její připojení bylo také součástí realizačních prací této zakázky. Součástí stavebních prací bylo také vybudování nového venkovního osvětlení areálu transformovny a nového oplocení. Zemní práce zahrnovaly položení VN a NN kabeláže, které navazují na kabelovody a do samotných transformátorů.

Demolice budovy společných provozů byla provedena v konečné fázi rekonstrukce z důvodu potřeby zachování jejího chodu. Nová budova společných provozů je zděná budova s jedním nadzemním podlažím a kabelovým prostorem. Vzhledem k bezobslužnému provozu není počítáno s trvalým výskytem personálu. Jednotlivé technologické místnosti tvoří samostatné požární úseky, oddělované protipožárními dveřmi a přepážkami. Dálkový dohled je nově prostřednictvím nového řídicího systému ze vzdáleného pracoviště Karlov.

Přes veškeré komplikace způsobené prodloužením stavby, upřesňováním dodávek materiálů a možností vypínání transformátorů, se nakonec vše podařilo  stihnout ve stanoveném termínu prodloužení a dne 16. 12. 2019 se úspěšně dílo předalo investorovi ČEZ Distribuce, a.s. do užívání.

Obrázek 1 – Původní / nový transformátor 110/22 kV

Obrázek 2 – Původní / nová budova společných provozů (BSP)

Obrázek 3 – Původní / nová venkovní rozvodna VVN 110 kV

Obrázek 4 – Původní / nová rozvodna 22 kV

Výstavba meteostanic v Moravskoslezském kraji

V rámci obchodní spolupráce s naším dlouholetým partnerem, Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, se vyplatila cílevědomá obchodní aktivita a odvedená práce. Společnost ELTODO, a.s. získala zakázku na dodávku a montáž 3 nových silničních meteostanic v Moravskoslezském kraji. Na realizaci se společně s námi podílí naše dceřiná společnost Vegacom a.s., která zajišťuje zemní práce v celém rozsahu a další dvě společnosti, které působí v tomto odvětví.

Jedná se o následující lokality:

 • D56 v obci Paskov,
 • I/11 v obci Havířov – Bludovice,
 • I/46 v obci Rohov.

Účelem zřízení meteostanic je zajištění monitorování úseku silnice tzv. příslušenstvím METEO, které je tvořeno:

 • dvěma přehledovými kamerami s přísvitem (pouze snímkují komunikaci),
 • vozovkovým senzorem teploty, hloubkovým senzorem teploty,
 • senzory na teplotu a vlhkost, srážkoměrem,
 • dohledoměrem a senzorem na měření směru a rychlosti větru
 • a příslušenstvím (NN rozvaděč + řídící jednotka).

Stav rozpracovanosti k 16. 12. 2019:

D56 v obci Paskov:

 • meteostanice dokončena a zprovozněna dne 4. 12. 2019

I/11 v obci Havířov – Bludovice:

 • připraveny základy a NN přípojka,
 • montáž technologie,
 • předpokládané dokončení v lednu 2020.

I/46 v obci Rohov:

 • připraveny základy a NN přípojka,
 • instalována svodidla a montáž technologie,
 • předpokládané dokončení v lednu 2020.

Meteostanice Paskov

 

 

 

Eltodo Osvětlení a jejich zakázky

Eltodo Osvětlení pokračuje v obnově osvětlení na Letišti Václava Havla v Praze.

Jedná se o další plnění z rámcové smlouvy, která byla uzavřena na dobu 4 let. Jednotlivá plnění z rámcové smlouvy jsou realizována na základě dílčích objednávek a v tomto případě se jednalo o výměnu celkem 33ks svítidel LED a o jednu kompletní výměnu celého stožáru. Součástí plnění bylo zpracování světelně technického řešení, které realizovalo středisko technické přípravy. Dále provedení nátěrů stávajících stožárů, výměna samotného LED svítidla, výměna elektro výzbroje a stožárové patice. Výměna svítidel a ostatní realizační činnosti byly prováděny přes den za běžného provozu. Hlavním důvodem byla zejména potřeba beznapěťového stavu ve stožárech. Vzhledem k tomu, že se jednalo o práce na letišti, bylo při realizaci nutné dodržet veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, platné vyhlášky, nařízení a standardy Letiště Praha a.s.

Eltodo Osvětlení rozsvítilo stadion RC Říčany.

Jedná se o umělé osvětlení hrací plochy o velikosti 67 x 105 m, která bude sloužit pro potřebu tréninku hráčů při snížené viditelnosti ve večerních hodinách. Doba realizace zakázky činila 10 týdnů od podepsání smlouvy. Instalováno bylo celkem 6 ks osvětlovacích stožárů žárově zinkovaných s možností sklopení a výškou 10m. Na každém stožáru jsou umístěny 4 LED světlomety o jmenovitém výkonu 1550W (každý). Celkem bylo nainstalováno 16 ks světlometů LED, které umožňují tzv. řízení svítidel vzduchem. Jedná se o systém stmívání (Switchbox), který umožňuje řízení intenzity světla až na 6 předem naprogramovaných světelných scén. Switchbox je umístěn v rozvaděči RH1 a bezdrátově komunikuje přímo se světlomety systémem Ad Hoc.

 

 

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ SKUPINY ELTODO

Vánoční soutěž je publikována ve 12. vydání časopisu Receptář, kde naleznete návod na výrobu kovové květiny, jejíž výroba je hlavním úkolem této soutěže.

Celý článek si můžete prohlédnout zde.

Chcete se přihlásit do vánoční soutěže skupiny ELTODO?

Přihlášení do soutěže je velmi jednoduché – stačí vyrobit kovovou květinu a následně nám její fotografii zaslat na e-mail marketing@eltodo.cz do 20. 12. 2019. Všechny doručené fotografie kovových květin důkladně prostudujeme a soutěžící, kterému se kovová květina nejvíce vydařila, bude odměněn výhrou v podobě tabletu. Výherce budeme kontaktovat do 6. 1. 2020 ohledně bližších informací k výhře.

Zvládli jste výrobu kovové květiny? GRATULUJEME!

Nepovedla se vám výroba kovové květiny? NEVADÍ! U nás získáte příležitost ukázat, v čem jste dobří! Pojďte k nám a staňte se ELTOĎÁKEM!

Můžete si vybrat a dělat to, co vás bude nejvíce bavit. Podívejte se na aktuální pozice na https://prace.eltodo.cz/ nebo nám pošlete životopis přímo na nabor@eltodo.cz a my se Vám ozveme ohledně dalšího postupu.

 

Podrobné informace k soutěži naleznete na tomto odkazu.

 

OTEVÍRÁME NOVÉ DATOVÉ CENTRUM

Společnost Vegacom a.s. slavnostně otevře v pátek 15. listopadu 2019 na adrese Teplická 17, Praha 9 – Střížkov své již v pořadí 3. datové centrum. Nové datové centrum ponese název „VEGA“ a nabídne zákazníkům služby v oblasti Serverhousingu/Rackhousingu a Cloudových služeb.

Nové datové centrum VEGA je navrženo dle kategorizace spol. Uptime Institute na stupeň TIER III a má kapacitu až 300 stojanů. Maximální důraz je kladen na fyzickou a kybernetickou bezpečnost. Datové centrum nabízí mimo standardní technické ochrany (elektronický zabezpečovací systém, přístupový systém, kamerový systém) i nepřetržitý fyzický dohled s technickou podporou (24×7).

Datové centrum VEGA je vybaveno novými moderními technologiemi a jeho samozřejmostí je zálohované elektrické napájení, chlazení i konektivita do internetu.

 

AKCE: PRVNÍCH 10 ZÁKAZNÍKŮ OBDRŽÍ 50% SLEVU NA 1.ROK HOUSINGU.

 

Tímto vás srdečně zveme na jeho prohlídku, kterou si můžete dohodnout na tel. čísle:
266 005 170 nebo e-mailu: dc@vegacom.cz.

Více informací o datovém centru VEGA se dozvíte zde.