Archiv rubriky: 2017

Richard Vlček

20 prosince, 2017

Děkujeme za spolupráci a přízeň v uplynulém roce 2017.

Chytré kamery zlepší dopravu

Ve druhé polovině roku 2017 probíhá v Uherském Hradišti rozsáhlý pilotní test spadající do konceptu Smart City, který realizujeme ve spolupráci s našimi dalšími partnery. Projekt je zaměřený na oblasti řízení křižovatek, managementu parkování, inteligentního osvětlení či monitorování životního prostředí.

Jedná se zejména o testování algoritmů řízení na vybraných křižovatkách, kdy je cílem minimalizovat zdržení vozidel v dané oblasti, dále jde o různé způsoby detekce obsazenosti parkovacích míst a v oblasti životního prostředí je předmětem zkoumání znečištění ovzduší či hluková zátěž. Všechny prvky potom zastřešuje nově vyvinutá řídicí ústředna, která umožňuje nejenom uživatelsky přívětivé sledování aktuálního stavu dopravy či životního prostředí ve městě, ale také tvorbu detailních analýz nad historickými daty i vzdálené ovládání jednotlivých prvků.

Silniční konference v Brně

Společnost ELTODO se ve dnech 18.-19.10.2017 zúčastnila, jako vystavovatel, silniční konference v Brně. Zde si můžete prohlédnout jmenný seznam produktů, které naši návštěvníci mohli na našem stánku zaznamenat.

Statické produkty:

 • Výstražný vozík (venku na ploše)
 • Předzvěstný vozík LED (venku na ploše)
 • Sklopná značka na vozidle (venku na ploše)
 • Hranolové proměnné dopravní značení
 • Projektorové a prosvětlené dopravní značení
 • Mobilní proměnné dopravní značení LED
 • Parkovací automat, který je instalován v Praze
 • Informační kiosky
 • SSZ(komplet) včetně odpočtového návěstidla a chodeckého tlačítka

Ukázka, prezentace následujících produktů:

 • Kooperativní systémy včetně SW nástavby na dálnici D0 a D1
 • Mobilního řízení dopravy včetně SW nástavby (praktická ukázka na dálnici D2)
 • Praktické nasazení Smart-city řešení ve městě Uherské Hradiště

Součástí stánku byli i dvě LCD obrazovky na kterých běžely prezentace:

–  Technologie C-ITS inteligentní dálnice

–  Praktická ukázka mobilního liniové řízení dopravy na dálnici D2

–  Smart City řešení pro město Uherské Hradiště – Citydea

 

Ocenění v soutěži Česká dopravní stavba 2016

15. června proběhlo vyvrcholení soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2016 vypsaná Ministerstvem dopravy. Bylo uděleno 7 titulů bez udání pořadí a Eltodo získalo cenu v kategorii B1 – Dopravní a stavební technologie, se svým Mobilním liniovým řízením dopravy před dopravním omezením – nasazení na D5. Porota, jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže, hodnotila rekordní počet 41 přihlášek splňujících podmínky soutěže. Vítězové převzali ceny z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka.
Naše liniové řízení dopravy bylo hodnoceno slovy, „za ověření fungování systému v reálných podmínkách, které prokázalo předpokládaný přínos systémů ITS při organizaci dopravního proudu: snížení nehodovosti o cca 40 % dvou testovacích měsíců před dopravním omezením a s nížení zpoždění průjezdu dopravním omezením o cca 25%. Z ekonomického hlediska byla odhadnuta úspora pro uzavírku tohoto dálničního typu až 500 000 Kč/den“.
O projektu
Projektant: Ing. Jiří Beneš a Mgr. Marek Ščerba (CDV)
Výroba zařízení: Bc Michal Kuchta
Realizace uzávěry: Tomáš Stibor, Karel Dvořák
SW aplikace: vývoj v rámci projektu RODOS
Projekt byl financován z grantu TAČR – RODOS a z peněz interního vývoje EAS (Eltodo, a.s.)

Modernizace obchodního centra o závorový systém

Společnost Eltodo realizovala výstavbu závorového systému na parkovišti prodejny Kaufland Kutná Hora. Výstavba byla prováděna za plného provozu, tudíž musela být přijata veškerá opatření, aby chod centra nebyl nijak narušen. Celková lhůta na zhotovení díla byla určena na 2 měsíce, včetně SW nastavení a školení.
Součástí zhotovení díla byly bourací práce, jako frézování vozovky, odstranění obrubníků, výkopy a násypy. Vzhledem k nové zástavbě bylo i nutné posunutí stožáru osvětlení parkoviště. Následovalo nové asfaltování komunikace, odvodnění, stavba nových obrubníků a dláždění. K nutnosti připojení závorového systému bylo třeba podvrtání se do objektu, abychom mohli systém připojit na elektronickou síť a také EPS. Nezbytnou součástí stavebního díla byla i instalace vodorovného dopravního značení a svislých dopravních značek, jako zákaz vjezdu, jednosměrný provoz, směrová tabule či vzdálenost.
Součástí díla byly i sadové úpravy, například přesazení stromů a keřů, ohumusování a osetí travním semenem.
Předmětem díla bylo zhotovení závorového systému, tedy na parkovišti prodejny byly provedeny výše uvedené úpravy vedoucí k instalaci:
– 3x výjezdový terminál
– 1x vjezdový terminál
– 4x závora (3m rameno)
– 1x automatická pokladna
– 1x dohledové centrum (manuální pokladna, PC, VOIP telefon)
K završení díla stačilo již jen napojení závorového systému do elektrické sítě.

Výměna řadičů v Rychnově nad Kněžnou

Společnost ELTODO vyhrála výběrové řízení a čeká ji rekonstrukce tří světelných křižovatek v Rychnově nad Kněžnou. Město si přeje vyměnit staré řadiče s technologií STOYE za řadiče moderní, s technologií SIEMENS. Jedná se celkem o tři světelné křižovatky na hlavním tahu mezi Kvasinami a Vamberkem, kde se v současné době často tvoří dopravní zácpy. Do budoucna by tak vozidla měla úsekem projíždět plynuleji. Momentálně se pracuje na softwarovém řešení celé zakázky.

Podílíme se na rekonstrukci přednádraží v Pardubicích

Už během jara by měla být dokončena zásadní rekonstrukce prostranství před hlavním nádražím v Pardubicích. Obyvatelé a návštěvníci města by se měli dočkat krytých stání pro autobusy linkové dopravy, nových řešení zastávek MHD, úpravy parkoviště před budovou, nového parkoviště pro jízdní kola a bezpečnějšího napojení nádraží na síť městských cyklostezek.

Zásadní je také úprava návazné silniční infrastruktury, kde je nutné upravit komunikaci a křižovatky tak, aby nedošlo ke zhoršení dopravní situace. Rozsáhlou rekonstrukci křižovatek v okolí nádraží zajišťuje společnost ELTODO. Na stavbu dodáváme moderní technologie  včetně řadiče s energeticky úspornými LED návěstidly. Na nových křižovatkách bude nainstalována technologie umožňující preferenci vozidel IZS.


Nemocnice Pardubice má moderní parkovací systém

Těsně před Vánoci uvedla společnost ELTODO do zkušebního provozu nový automatický parkovací systém v Nemocnici Pardubice.

Systém je tvořen automatickými závorami, vjezdovými a výjezdovými terminály s technologií čárového kódu, dvěma automatickými pokladnami vybavenými moderní čtečkou a dohledovým centrem.

Společnost ELTODO, středisko Čechy a její pobočka Hradec Králové se musela při realizaci vypořádat nejenom s krátkým termínem realizace, ale i s povětrnostními podmínkami, které panovaly před koncem roku.