Archiv rubriky: 2018

ŘSD spustilo testovací verzi kooperativního dopravního systému

Ředitelství silnic a dálnic spustilo testovací verzi našeho kooperativního dopravního systému na úseku Mirošovice – Rudná.

Výstavbou tohoto kooperativního dopravního koridoru připravilo Ředitelství silnic a dálnic základ pro rozvoj systému na další úseky dálnic, který proběhne v rámci evropského projektu C-ROADS, ve kterém je za ČR koordinátorem Ministerstvo dopravy.

obr1

Parametry kooperativní koridoru Mirošovice – Rudná

– délka 46 km – D5 (5 km), D0 (30 km), D1 (11 km)
– 29 komunikačních jednotek
– 29 vysílačů kooperativních informací podél infrastruktury
– použité technologie GPS, C-ITS G5, Wi-Fi, Bluetooth, mobilní sítě 3G/4G/LTE-V
– Back Office – serverová část zařízení může být použita jako společný prvek pro další kooperativní systémy (C-Roads)

obr.2

Princip kooperativního systému (dále jen C-ITS)

Každé vozidlo vybavené C-ITS se stává automaticky účastníkem, který informace přijímá, ale i vysílá. Na rozdíl od stávajícího RDS-TMC (Radio Data System – Traffic Message Channel), je informace od C-ITS vozidel generována automaticky samotným chováním vozidel (např. spuštěním stěračů či mlhových světel, intenzivním brzděním apod.) a bezprostředně předávána ostatním vozidlům.

obr.3

Další důležité informace dostává řidič C-ITS vozidla od infrastruktury – jsou to informace v předstihu, např.:

– práce na vozovce
– pomalu jedoucí nebo stojící vozidlo na trase
– dopravní kolony
– dopravní informace z portálů (proměnné dopravní značky, zařízení pro provozní informace)
– informace o dojezdových časech
– informace o mimořádných událostech z dopravního infocentra ŘSD (NDIC) – nehody, počasí, sjízdnost atp.

obr.5
Všechny tyto informace, které se k řidiči dostávají bez prodlení a zahrnují přesný popis událostí, jsou významným krokem ke zvýšení bezpečnosti a informovanosti účastníků silničního provozu. Efektivní fungování systému je však podmíněno tzv. penetrací, tj. zapojením vybavených vozidel do systému. Do roku 2020 je ale dle odhadů očekáváno v rámci Evropy až 10 milionů vozidel vybavených C-ITS systémem.

Rekonstrukce VO Kladno

Kladno ul. Čs. armády a ul. Vítězná

Jednou z mnoha zakázek loňského roku 2017 byla „Rekonstrukce osvětlení středového pasu komunikace Čs. armády a ul. Vítězná“ ve městě Kladno. Jedná se o hlavní třídu města.

Výběrové řízení zakázky bylo ukončeno těsně před vlastním termínem zahájení stavebních prací. Na stavební práce bylo dle smlouvy 110dní. Předání stavby proběhlo 25.8.2017
a současně se teprve objednával materiál na stavbu, řešila dodávka stožárů a světel od spol. Philips, dohadoval se subdodavatel výkopových prací. Následně se řešilo napojení vánočního osvětlení stromů, které se vysazovaly v rámci této stavby do středového dělícího pásu komunikace mezi stožáry veřejného osvětlení.

Samotná realizace byla zahájena až ve druhém týdnu měsíce září. Délka stavby byla 1,9km,
a bylo zde postaveno 48ks dvojstožárových sestav se svítidly MileWide2 s technologií LED od spol. Philips. Vrchlíky stožárů byly osazeny svítícími špicemi a zároveň je na stožárech kabelová příprava pro vánoční výzdobu. Při instalačních pracích byla zjištěna zásadní nesrovnalost mezi projektovou dokumentací a skutečností, zejména pokud šlo o napojení nového veřejného osvětlení na stávající rozvody. V rámci stavby se zpoždění podařilo dohnat, vyřešily se nesrovnalosti v projektové dokumentaci, a povedlo najít nové optimální řešení. Stavba byla ukončena a předána zadavateli s časovým předstihem, před vypršením termínu stavby. Což bylo potvrzeno zadavatelem v referenčním listu stavby. Velké poděkování patří zejména panu Martinovi Obrovi, který měl celou stavbu na starosti

Průběh stavební prací.

Po rekonstrukci.