Category Archives: Uncategorized @cs

Celofiremní dovolená ve dnech 9. a 10.5.2019

Vážení zákazníci,
ve dnech 9. a 10.5.2019 budou zaměstnanci společnosti Eltodo, a.s. čerpat celofiremní dovolenou.
Nemusíte se však obávat, pohotovostní služby, stejně jako práce, jež nemohou být přerušeny budou zajištěny a pokračovat bez jakéhokoli narušení.
Jsme vám samozřejmě k dispozici nonstop na naší HOTLINE 244 470 800. Dispečink každou situaci vyhodnotí a neprodleně bude kontaktovat příslušnou kompetentní osobu.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Omezení dopravy ve stanici metra Dejvická

Omezení dopravy ve stanici metra Dejvická

V termínu od 05.07.2018 od 02:00hod do rána 09.07.2018 bude probíhat odstávka dopravy ve
stanici metra Dejvická, kterou rekonstruuje společnost ELTODO.
Tato odstávka bude mít za následek omezení dopravy pro cestující, neboť touto stanicí budou
soupravy metra pouze projíždět a nebude možno v této stanici vystupovat ani nastupovat.

V rámci této odstávky budou mimo jiné probíhat následující práce
– Nátěry ocelové konstrukce nad nástupištěm
– Bourání původní dlažby pro nevidomé na nástupišti
– Montáž nové dlažby pro nevidomé na nástupišti
– Čištění kamenných obkladů a dlažeb ve vestibulu
– Montáž rastrů podhledů nad eskalátory a pevným schodištěm
– Montáž rozvodů el., osazení svítidel + přepojení na stávající přívody nad eskalátory a
pevným schodištěm
– Zapojování osvětlení ve vestibulu

V tuto dobu bude na každé směně nasazeno cca 50 zaměstnanců, kteří budou realizovat jak
část stavební, tak technologickou.

Nový profil zadavatele zakázek ELTODO

Chcete se stát dodavatelem skupiny ELTODO? Sledujte náš nový PROFIL ZADAVATELE!

Na stránkách https://profil.eltodo.cz/ můžete nově najít Profil zadavatele ELTODO, kde budou umístěna výběrová řízení včetně poptávkových dokumentací. Každý potenciální dodavatel se zde může zaregistrovat a sledovat, co nakupujeme. Stejně tak mu přijde upozornění na nové poptávky v oboru, který si sám zvolí.

Chceme být transparentní a všem dát rovnou šanci. Je to jednoduchý nástroj, který Vás nic nestojí a zajistí permanentní spojení mezi námi a vaší společností.

Společnost ELTODO představuje nový projekt Inteligentní dálnice

Společnost ELTODO představuje nový projekt Inteligentní dálnice. Jedná se o soubor technologií, jejichž hlavním úkolem je zajištění zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V základním principu se jedná o komunikaci jednotlivých vozidel mezi sebou, nebo vozidly a zařízeními umístěnými na dopravní infrastruktuře. Komunikací je myšleno předávání různých typů zpráv a informací, jako je například informace o koloně, nehodě, stupni dopravy, blížícím se dopravním omezení a podobně. V případě potřeby lze přenášet také aktuální symboly dopravních značek ve směru jízdy daného vozidla. Na produktové video se můžete podívat na našem kanále youtube zde:

https://youtu.be/hF6ytqqEhX4

ARCHITEKTONICKÉ OSVĚTLENÍ BUDOVY ZŠ TGM VIMPERK Č.P.167

Dne 27.11.2017 v podvečerních hodinách byl společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. předán městu Vimperk nainstalovaný systém architektonického osvětlení jižního průčelí fasády historického objektu Základní školy T.G.Masaryka. Osvětlení dnes již opravené fasády jižního průčelí této budovy zajišťuje celkem 59 LED svítidel umístěných na parapetech a římsách, které umožňují volbu nastavení nesčetného množství možných variant barevnosti světel a pět reflektorů umístěných na stožárech veřejného osvětlení. Vedení města přistoupilo k realizaci záměru osvětlení budovy č.p.167 v době, kdy se ke svému závěru chýlí již takřka deset let trvající postupná rekonstrukce tohoto významného historického objektu, který byl v roce 2008 díky svým historickým a zejména architektonickým hodnotám zapsán na seznam nemovitých kulturních památek. Od roku 2008  do konce listopadu 2017 již vložilo město Vimperk do obnovy školní budovy č.p.167 více než 18 miliónů Kč, z nichž cca 3,1 mil. Kč tvořily dotace Ministerstva kultury a Jihočeského kraje.

S přihlédnutím k prezentované výši vynaložených nákladů na celkovou rekonstrukci objektu školy v parku pak lze plně chápat přirozenou snahu města o zviditelnění výsledků této dlouholeté stavební akce. Záměr osvětlení jižního průčelí fasády školy v parku se zrodil již koncem roku 2016 s tím, že dokončení obnovy pláště budovy by mohlo představovat ideální čas pro spuštění systému trvalého nočního osvětlení jeho jižního průčelí.

Ačkoliv elektronický systém architektonického osvětlení školní budovy nabízí velmi mnoho variant barevného osvětlení, bude v základním nastavení s možností ručního ovládání připraveno pouze pět variant, přičemž některé další varianty pro vybrané významné dny budou již nastaveny přímo v systému.

Zdroj: http://www.vimperk.cz/cz/architektonicke-osvetleni-budovy-zs-tgm-vimperk-c-p-167/3683/