Category Archives: Uncategorized @cs

Výstavba meteostanic na D4 v hodnotě 6,8 milionů

Můžeme se pochlubit dalším obchodním vítězstvím ve veřejné soutěži pod názvem „D4 Dlouhá Lhota a Kytín, výstavba meteostanic“, kde jsme se utkali s významnými hráči na trhu. Nabídli jsme nejnižší cenu v celkové hodnotě 6,8 milionů korun a zakázku pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky se nám podařilo vyhrát.

Co je předmětem zakázky?

Předmětem zakázky je výstavba meteostanic, které slouží jako včasná varování v zimním období před nebezpečím na vozovce a v blízkém okolí jako jsou např. námraza, led, mlha, silný vítr a mokrý nebo sněhem pokrytý povrch. Meteostanice slouží k zajištění bezpečnosti plynulosti dopravy na dopravně zatížené komunikaci.

Součástí zakázky je nejen samotná instalace a následné oživení meteostanic, ale jedná se
o zajištění komplexní výstavby složené také z následujících činností:

 • zemní práce (vybudování napájecí přípojky),
 • vyhotovení základů pro meteostanice,
 • instalace nosné části pro technologii meteostanice
 • a následná úprava povrchu pozemní komunikace.

Hlavním subdodavatelem je naše dceřiná společnost Vegacom a.s., která pro nás bude zajišťovat součinnost při zpracování dokumentace, inženýringu, realizaci DIO a bude realizovat stavební a výkopové práce.

Zakázka obnáší vybudování 2 meteostanic na lokalitách „D4 Kytín“
a „D4 Dlouhá Lhota“ s následující technologií:

 • čidla teploty a vlhkosti vzduchu,
 • vozovkové čidla,
 • čidla srážek a dohlednosti,
 • dohledový systém (pevná kamera).

V srpnu došlo k oboustrannému podpisu smlouvy a realizace úspěšně běží již od začátku září.

Předání funkčního díla je stanoveno na listopad tohoto roku.

Ilustrační obrázek – Meteostanice

Realizovaná meteostanice v obci Paskov (prosinec 2019

Realizovaná meteostanice v obci Paskov (prosinec 2019)

Realizace dvou transformoven 110/22 kV za více než 200 milionů

V pátek 14. srpna došlo k podpisu 2 smluv se zadavatelem veřejné zakázky společností ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o zakázky týkající se obnovy rozvodny 110 kV TR Rokycany a výstavby nové transformovny 110/22 kV v obci Dolní Benešov. Zakázka bude realizována ve sdružení společností Energovod CZ, a.s. , ELTODO, a.s. a Kyjevskou energetickou stavební společností. Zároveň poddodavateli stavebních a elektroinstalačních prací budou společnosti Vegacom a.s. a KLEMENT, a.s.

Účelem díla je zabezpečení spolehlivosti dodávek elektrické energie za účelem dalšího rozvoje oblasti (zásobování elektrickou energií a připojování nových odběrných míst) v TR Rokycany a v nově vzniklé TR Dolní Benešov.  Dne 2.9.2020 bylo předáno staveniště v TR Rokycany a 3.9.2020 v Dolním Benešově.

Zakázky v hodnotě více než 200 milionů pro nás představují nejen velkou výzvu z hlediska obchodního, ale také z hlediska realizačního. Součástí zakázek jsou nejen stavební úpravy, ale také dodávka a oživení nového technologického vybavení transformoven. Zároveň se jedná v pořadí již o 2. a 3. transformovnu pro společnost ČEZ Distribuce a.s.

TR Rokycany – obnova R110kV

Zakázka v hodnotě více než 96 milionů korun představuje rekonstrukci TR Rokycany jak po stavební, tak technologické stránce a zahrnuje tyto hlavní činnosti.

Realizace obnovy rozvodny 110 kV, venkovní v klasickém provedení, s dvěma trubkovými přípojnicemi se spínačem přípojnic a podélným dělením. Vybudování dvou nových krytých stanovišť pro transformátory 110/22 kV. Každé stanoviště bude opatřeno ze 3 stran železobetonovými stěnami
a záchytnou havarijní jímkou. Nová stanoviště budou monolitická železobetonová, založena na železobetonové desce.

Dále bude vybudováno jedno dvojité stanoviště pro tlumivky se stejnou specifikací, jako je požadováno pro transformátory. Doba realizace je stanovena na maximálně 24 měsíců od zahájení stavby.

Aktuální stav TR Rokycany

Aktuální stav TR Rokycany

Dolní Benešov – výstavba TR 110/22 kV

Zakázka v hodnotě více než 116 milionů korun představuje výstavbu nové transformovny v obci Dolní Benešov a zahrnuje tyto hlavní činnosti.

Instalace nové zapouzdřené rozvodny 110 kV, jednořadé s jedním systémem přípojnic, s podélným dělením. Dále instalace nové skříňové rozvodny 22 kV, která bude jednořadá se dvěma systémy přípojnic s podélným dělením a příčnou spojkou přípojnic. Vybudování stanoviště pro 2 transformátory o výkonu 63 MVA a 2 tlumivky, které bude tvořeno systémem železobetonových monolitických van. Jednotlivá stanoviště budou od sebe vzájemně oddělena protipožárními stěnami. Doba realizace je stanovena na maximálně 17 měsíců od zahájení stavby.

Aktuální stav TR Dolní Benešov

Aktuální stav TR Dolní Benešov

Celému realizačnímu týmu a všem, co se na těchto dvou významným zakázkách podílejí, přejeme mnoho štěstí a věříme v jejich úspěšné dokončení.

Výroba a instalace malých linek

Dceřiná společnost Energovod CZ, a.s. od 2. poloviny června tohoto roku společně se společností TRANSPORTA Technology s.r.o. realizuje zakázku – Instalace malých linek pro společnost JOTUN CZECH a.s. Účelem akce je instalace 5 ks nových výrobních linek pro zajišťování výroby menších šarží práškových nanášecích hmot.

Projektové řízení včetně výrobní dokumentace zajišťuje člen skupiny KLEMENT Holding a.s., společnost TRANSPORTA Technology, výrobu a montáž v hodnotě 5,7 mil. Kč zajišťují zaměstnanci společnosti Energovod CZ, a.s. a to ve výrobním závodu OCK Čenkov a Ústí nad Labem.

60 tun ocelové konstrukce je před samotnou dodávkou a následnou montáží ještě povrchově upravena v naší lakovně ve výrobním závodu OCK Ústí nad Labem. Výroba se týká nejen výrobny malých šarží práškových nanášecích hmot, ale také úpravy stávající výrobní haly (například nové schodiště, plošina a elektro rozvodna). Předpokládané dokončení zakázky je koncem září tohoto roku.

Instalace schodiště

Instalace schodiště

 

Instalace plošiny

Instalace plošiny

 

 

Dokončení rekonstrukce trakční měnírny Ostrava Výškovice

Od 16.3.2020 probíhala rekonstrukce trakční měnírny v Ostravě pro investora Dopravní podnik Ostrava a.s. , na které se podílelo sdružení společností ELTODO, a.s. a Energovod CZ, a.s. Zároveň subdodavatel stavebních prací byla společnost KLEMENT, a.s. Zakázka v hodnotě 28 mil. Kč byla předána dne 8.7.2020 investorovi k užívání.

V rámci oficiálního poděkování hlavním dodavatelům a zejména investorovi, Dopravnímu podniku Ostrava, byla v pondělí 17.8. 2020 uskutečněna prohlídka zmodernizované budovy trakční měnírny Výškovice. Součástí prohlídky byl výklad o průběhu realizace a coffee break.

Budova trakční měnírny před/po rekonstrukci

Budova trakční měnírny před/po rekonstrukci

 

Technologické zařízení trakční měnírny před/po rekonstrukci

Technologické zařízení trakční měnírny před/po rekonstrukci

 

Prohlídka trakční měnírny dne 17.8.2020

Prohlídka trakční měnírny dne 17.8.2020

Velké poděkování patří také našim zaměstnancům a všem subdodavatelům, kteří se na rekonstrukci podíleli. Doufáme, že se nám nejen v oblasti energetiky bude i nadále dařit dotáhnout dílo ke spokojenosti zákazníka tak, jako to bylo u této zakázky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montáž 1. dobíjecí stanice

V pátek 14.8. jsme dokončili naši první montáž dobíjecí stanice pro elektromobily a to u čerpací stanice v Jablonci nad Nisou.

 

Jedná se o zakázku, kterou budeme realizovat pro společnost PRE distribuce na základě Rámcové dohody skládající se ze tří částí.

Část A: vyhotovení dobíjecích stanic na určených místech na severu Čech

Část B: vyhotovení dobíjecích stanic na určených místech na jihu Čech

Část C: vyhotovení dobíjecích stanic na určených místech na Moravě

Tuto zakázku se nám podařilo úspěšně vyhrát a budeme ji v rámci 20 měsíců realizovat.

 

Rozsah realizovaných prací:

 • Příprava parkovacího stání (zemní práce, realizace povrchu parkovacího stání, dopravní značení atd.).
 • Příprava základové desky pro dobíjecí stanice a pro elektro rozvaděč dodavatele elektrické energie.
 • Realizace elektro přípojky včetně dodávky rozvaděče.
Dobíjecí stanice v Jablonci nad Nisou

Dobíjecí stanice v Jablonci nad Nisou – pohled 1

Dobíjecí stanice v Jablonci nad Nisou

Dobíjecí stanice v Jablonci nad Nisou – pohled 2

Zakázka splňuje jeden z našich cílů a tím je rozvoj elektromobility a konceptu Smart City v České republice.

 

 

 

Oranžový přechod ve městě Hodonín

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. realizovala pro město Hodonín tzv. oranžový přechod, který přispěje k vyšší bezpečnosti chodců při přecházení frekventované komunikace u kruhové křižovatky a pomůže také řidičům.

Přechod je opatřen dvěma stožáry s moderními úspornými světly, která osvětlují přechod ze všech stran. Viditelnost osob na osvětleném přechodu se podle měření zvyšuje až o 60%. Celkové náklady na stavbu činily 181 tisíc korun bez daně a Nadace ČEZ podpořila stavbu příspěvkem ve výši 120 tisíc korun ze svého dotačního programu „Oranžový přechod“.

 

Zkouška osvětlení

Zkouška osvětlení

Oranžový přechod ve městě Hodonín

Oranžový přechod ve městě Hodonín

Společnost Energovod CZ, a.s. získala certifikaci od výrobce bezpečnostních/antiteroristických sloupků

Dceřiná společnost Energovod CZ, a.s. získala certifikát od výrobce bezpečnostních/ antiteroristických sloupků, mezinárodní technologické společnosti BFT, která působí ve více než 120 zemí světa.

Certifikát BFT

Certifikát BFT

Tímto certifikátem je společnost Energovod CZ, a.s. oprávněna provádět montáže bezpečnostních sloupků s nejvyšším stupněm certifikace (crash test) – PAS68:2010
a ASTM2656:2007.

Produktové video společnosti BFT

Společnost Energovod CZ, a.s. se stala členem České asociace ocelových konstrukcí

Společnost Energovod CZ, a.s. se v polovině letošního roku stala řádným členem České asociace ocelových konstrukcí, která rozvoj oboru ocelových konstrukcí podporuje.

Českou asociaci ocelových konstrukcí tvoří celkem 55 subjektů, z toho 46 je řádných členů a 9 přidružených. Hlavním cílem asociace je nejen obor ocelových konstrukcí podporovat, ale svou činností přispívá k lepší informovanosti architektů, projektantů, investorů, developerů, inženýrů a všech zainteresovaných subjektů v oboru. Mezi jejich významné aktivity patří také zdůrazňování předností ocelových konstrukcí, propagace a popularizace ocelových staveb. Více informací je k dispozici na stránkách asociace.

Časopis KONSTRUKCE o nás, jako o novém členovi asociace, vydal následující článek.

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.

Aktuality z realizace společnosti Energovod CZ, a.s.

Divize Zemních a výkopových prací společnosti Energovod CZ, a.s. dokončila několik zakázek a na několika dalších aktuálně pracuje. V následujícím článku se dozvíte více informací.

 

 

VÝSTAVBA KOORDINAČNÍHO KABELU PRO SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ 5.745 ŘEVNICKÁ – SKANDINÁVSKÁ – 1. ETAPA

Investor:                                ELTODO, a.s.

Realizace:                              duben 2020

Stav:                                      DOKONČENO

Popis: Celý měsíc duben jsme realizovali výstavbu koordinačního kabelu pro SZZ na křižovatce Řevnická – Skandinávská. Probíhaly zde výkopové práce (řízené protlaky pod komunikací, zřízení startovacích a cílových jam) na trase dlouhé 800m pro položení koordinačního kabelu, napájecího kabelu a položení optických trubek. Hlavním důvodem výstavby je kompletní rekonstrukce křižovatky, která je plánována v roce 2021.

 

OBNOVA TECHNOLOGIE A STAVEBNÍ ÚPRAVY SSZ 7.130 VELETRŽNÍ – DUKELSKÝCH HRDINŮ

Investor:                                Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. / ELTODO, a.s.

Realizace:                              duben – květen 2020

Stav:                                      DOKONČENO

Popis: Začátkem května jsme dokončili obnovu technologie světelného signalizačního zařízení na křižovatce ul. Veletržní – Dukelských hrdinů. Došlo k výměně stávajících stožárů, návěstidel, kabeláže a řadiče. V okolí křižovatky jsou opraveny obrubníky a nainstalovány zcela nové plastové obrubníky (ostrůvky). Zároveň byla provedena částečná obnova povrchu komunikace a obnova chodníkové mozaiky.

 

CYKLOSTEZKA KOLOVRATY – MNICHOVICE

Investor:                                Obce (spolufinancováno z fondů EU) / ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Realizace:                              červenec 2019 – červen 2020

Stav:                                      PROBÍHÁ

Popis: Cyklostezka o délce 14 km začíná v Praze – Kolovratech a pokračuje dále přes Říčany, Světice, Všestary a končí v Mnichovicích. Zakázka je ze stavebního hlediska hotova a v současné chvíli probíhá předání investorovi.

 

VÝSTAVBA BEZPEČNOSTNÍCH A VÝSUVNÝCH SLOUPKŮ A BEZPEČNOSTNÍHO SKENERU

Investor:                                MČ Prahy 1

Realizace:                              únor – červen 2020

Stav:                                      PROBÍHÁ

Popis: Výstavba bezpečnostních sloupků a bezpečnostního skeneru v ulici Tržiště na Malé Straně je již dokončena a v současnou chvíli probíhá oživování a testování jejich funkčnosti. Hlavním důvodem výstavby bylo zajištění vyšší bezpečnosti
v okolí ambasády USA. Předání hotového díla po zkušebním provozu by mělo proběhnout koncem léta.

 

OBNOVA KOORDINAČNÍHO KABELU 3.309 – 3.3 – 19 VINOHRADSKÁ

Investor:                                SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Realizace:                              květen – červen 2020

Stav:                                      DOKONČENO

Popis: V polovině května byly zahájeny výkopové práce v ulici Vinohradská (poblíž obchodního centra Flora), kde došlo ke kompletní výměně koordinačního kabelu mezi dvěma křižovatkami. Součástí zakázky byla také obnova mozaiky a asfaltového povrchu v některých úsecích. Práce jsme dokončili dne 3.7.2020.

OBNOVA TECHNOLOGIE A STAVEBNÍ ÚPRAVY SSZ NA KŘIŽOVATCE RYŠAVÉHO – RAMPA 5. KVĚTNA

Investor:                                SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Realizace:                              květen – červen 2020

Stav:                                      DOKONČENO

Popis: Zajistili jsme další obnovu technologie na křižovatce Ryšavého – Rampa 5. května na Praze 4. Součástí zakázky bylo dodání a oživení nové technologie pro SSZ (návěstidla, stožáry, řadič) a zároveň také drobné povrchové úpravy, například rozšíření chodníku u výjezdu z obchodního řetězce OBI.

OBNOVA TECHNOLOGIE A STAVEBNÍ ÚPRAVY SSZ NA KŘIŽOVATCE VYSOČANSKÁ– LEVÍNSKÁ

Investor:                                ELTODO, a.s.

Realizace:                              červen – červenec 2020

Stav:                                      PROBÍHÁ

Popis: V současné chvíli pracujeme na obnově technologie na křižovatce Vysočanská – Levínská. Součástí zakázky je dodání zcela nové technologie pro SZZ a s tím spojené drobné stavební úpravy. Předpokládané dokončení zakázky je 16.7.2020.

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.

 

 

 

 

 

 

 

Budeme realizovat svislé a vodorovné dopravní značení v Praze

Společnost ELTODO slaví další velký úspěch. Účast v nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce pod názvem „Vodorovné a svislé dopravní značení“ přinesla získání jedné části zakázky v celkové hodnotě více než 110.000.000,- Kč.

Daná zakázka byla rozdělena na 3 základní části:

 • Oblast Praha centrum předpokládaná cena:           76.000.000,- Kč bez DPH
 • Oblast Praha levý břeh předpokládaná cena:          76.000.000,- Kč bez DPH
 • Oblast Praha pravý břeh předpokládaná cena:     144.000.000,- Kč bez DPH

V rámci výběrového řízení společnost ELTODO, a.s. ve sdružení se společností SUPERCO, s.r.o. obstála v jedné části výběrového řízení a se zadavatelem, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, podepsala v červnu 2020 smlouvu na největší část, a to na pravý břeh Prahy v celkové hodnotě přibližně 110.896.000,- Kč bez DPH na 48 měsíců.

Získáním zakázky tak došlo v rámci skupiny ELTODO k dalšímu rozšíření portfolia. Na území
hl. m. Prahy, kde již provádíme údržbu křižovatek SSZ a údržbu všech označníků, přibylo
i kompletní dopravní značení pro pravý břeh hl. m. Prahy. Daná zakázka perfektně zapadá do strategie společnosti, kdy v rámci údržby na daném území sjednocujeme, zkvalitňujeme
a zjednodušujeme práce pro různý druh činnosti. Tímto pokračuje synergie skupiny ELTODO, kdy je do dané zakázky zapojena naše vlastní výroba, realizace i dceřiné společnosti.

Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je realizace nového svislého dopravního značení (SDZ), vodorovného dopravního značení (VDZ) a dopravně-bezpečnostních zařízení (DBZ) na území
hl. m. Prahy a provádění údržby a obnovy stávajícího SDZ, VDZ a DBZ. Předmětem dílčích plnění budou zejména následující činnosti:

 • realizace (instalace, vytvoření a umístění), jakož i provádění úprav existujících SDZ, VDZ
  a DBZ;
 • plánovaná (běžná) údržba stávajícího SDZ, VDZ a DBZ;
 • souvislá obnova VDZ.

Co nás čeká nyní, po podpisu smlouvy?

Tvrdá práce a chuť zrealizovat danou zakázku ke spokojenosti zadavatele, s tím, že máme zajištěnou práci pro zaměstnance skupiny ELTODO minimálně na 48 měsíců. Zakázka pro nás představuje hlavně velkou výzvu, protože chceme ukázat, že i tento druh činnosti zvládneme zrealizovat s požadovanou odborností a precizností.

 

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.