Category Archives: Uncategorized @cs

ELTODO OSVĚTLENÍ pokračuje v pronájmu reklamních ploch na stožárech veřejného osvětlení v Praze

Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., která od roku 2018 zajišťuje správu veřejného osvětlení v Praze, vypsala několik tendrů týkajících se umísťování reklamy na stožárech veřejného osvětlení.

 

Pronájem reklamních ploch: Nosič Vlajka

Pronájem reklamních ploch: Nosič Vlajka

Dva tendry získala společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., která nadále bude pokračovat v pronájmu reklamních ploch na smlouvou definovaných stožárech veřejného osvětlení. K uzavření smlouvy došlo dne 22.5.2020.

Jedná se o 2 balíčky č.1 a č.7, které pronájem reklamních ploch více specifikují a za každý z nich ELTODO OSVĚTLENÍ zaplatí více než 130 000,- Kč měsíčně.

Mezi další účastníky tendru, kteří uspěli, patří například firmy Bulldog reklama, JCDecaux nebo reklamní agentura AgE.

Pronájem reklamních ploch: Nosič Flex (vlevo)/ Nosič Horizont (vpravo)

Pronájem reklamních ploch: Nosič Flex (vlevo)/ Nosič Horizont (vpravo)

O této zakázce se můžete dočíst také na zpravodajském webu Médiař.cz

 

Máte zájem o pronájem reklamních ploch na stožárech veřejného osvětlení v Praze?

Kontakt:

Michal Čuba

Tel.: +420 602 613 134

E-mail: cubam@eltodo.cz

Více informací o této službě se dozvíte také přímo na našem webu zde.

 

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.

 

Dokončení 1. části II. etapy rekonstrukce TR Sokolnice

V březnu letošního roku byla zahájena druhá etapa 1. části rekonstrukce TR Sokolnice , která byla koncem dubna úspěšně dokončena naší dceřinou společností Energovod CZ, a.s.

 

Tato část rekonstrukce zahrnovala výměnu podstatné části druhé poloviny pomocné přípojnice a vývodových odpojovačů včetně jejich seřízení.

V rámci elektromontáže proběhlo natažení nových kabelů mezi přístroji polí 13 až 20 v R 110 kV (novými odpojovači, stávajícími vypínači a kombinovanými přístrojovými transformátory), skříněmi ochran a řídicího systému ve stávajícím domku ochran.

Součástí stavebních prací bylo opět usazení prefabrikovaných patek pro pomocné ocelové konstrukce vyráběné v našem závodu v Ústí nad Labem a také pokračování ve výstavbě nového kabelovodu.

Dne 30. 4. 2020 byla investorovi úspěšně předána 1. část II etapy k uvedení do provozu.

I přes ztížené podmínky způsobené pandemií koronaviru, probíhá realizace bez problémů dle plánovaného harmonogramu. Důsledně dbáme na to, aby všechny realizační kroky byly provedeny kvalitně, a byla tak stále zajištěna celková spokojenost investora. Od začátku května se práce na stavbě opět rozběhly a pokračujeme na další části druhé etapy rekonstrukce.“ říká Miroslav Prokeš, ředitel divize energetika společnosti Energovod CZ, a.s.

TR Sokolnice – dokončení 1. části II. etapy

TR Sokolnice – dokončení 1. části II. etapy

Velké poděkování patří celému realizačnímu týmu společnosti
Energovod CZ, a.s., zejména divizi energetika a divizi stavební, které jsou pod vedením zkušeného projektového manažera Viktora Pospíšila.

 

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.

Rekonstrukce trakční měnírny v Ostravě

Od 16. března pracujeme na rekonstrukci trakční měnírny v Ostravě – Výškovicích pro Dopravní podnik Ostrava a.s. O získání této významné zakázky v hodnotě více než 28 mil. Kč jsme vás informovali v listopadu loňského roku. Podílí se na ní sdružení společností ELTODO, a.s. a Energovod CZ, a.s., Zároveň subdodavatelem stavebních prací je naše další společnost KLEMENT, a.s. V následujícím článku se dozvíte o dosavadním průběhu realizačních prací.

Měnírna Výškovice je zdrojem elektrické energie využívané k pohonu tramvajových vozidel v přilehlých oblastech městské části Ostrava Výškovice, z toho důvodu musí být téměř po celou dobu rekonstrukce pod napětím. Pouze v době výluky, zejména o víkendech nebo v noci, může být měnírna odstavena od elektrické energie. Zatím proběhla pouze jedna odstávka, při které došlo k rozpojení kobkové rozvodny, a tím započaly práce na výměně technologie.

V současné chvíli je demontován jeden transformátor a chod měnírny je zajištěn dvěma stávajícími. Byl umístěn nový stejnosměrný rozvaděč a nový rozvaděč vlastní spotřeby. Zároveň se vyměnil jeden usměrňovač a proběhla rekonstrukce 3 polí kobkové rozvodny 22 KV.

V suterénu budovy probíhají sanace vnitřních prostor kabelového prostoru, rekonstrukce kabelových tras a výměna kabeláže.

Stavební úpravy probíhají také na pozemku, kde byly odstraněny všechny rampy a budou se nahrazovat novými ocelovými rampami, jejichž výrobu zajistí náš výrobní závod v Čenkově. Dále pokračují práce na novém oplocení a zemnící soustavě.

Co nás ještě čeká?

Při dalších výlukách proběhne rekonstrukce zbylé části kobkové rozvodny a výměna
2 zbylých transformátorů a 2 usměrňovačů. Přepojena bude také veškerá kabeláž ze stávajícího stejnosměrného rozvaděče do nového.

Fotodokumentace současného stavu

Budova trakční měnírny

Venkovní stavební úpravy

Nové rozvaděče (vlevo)/ původní (vpravo)

Nově nainstalovaná technologie v kobkové rozvodně (vlevo) / původní pole v kobkové rozvodně (vpravo)

Velké poděkování patří zejména celému realizačnímu týmu, který na zakázce pracuje.

 

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.

 

 

Obnova provozu zón placeného stání v Praze

Na základě rozhodnutí Magistrátu Hlavního města Prahy byl od 16.3.2020 přerušen provoz zón placeného stání v Praze. Parkování bylo v těchto zónách téměř po dobu 2 měsíců bezplatné.

Jak uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora a radní pro dopravu: „Zóny placeného stání zvýhodňují rezidenty v místě jejich trvalého pobytu, což je často jejich jediná a logická možnost, kde zaparkovat. Je na čase, aby se tento režim zase brzo vrátil do své podoby.“

Od dnešního dne 11.5.2020 od 8:00 byl provoz zón placeného stání navrácen do původního režimu a parkování je tak opět možné pouze na základě dlouhodobého parkovacího oprávnění, nebo po úhradě krátkodobé parkovací relace.

Obnova parkovacích automatů byla provedena již tuto neděli, uvedla to manažerka úseku parkování, Dana Jurášková: „Parkovací automaty zapneme již v průběhu nedělního dopoledne, aby si zájemci o krátké parkování v zónách mohli zaplatit předem,“ Za parkování lze nyní platit také prostřednictvím mobilních aplikací. Jedná se o tzv. virtuální hodiny, které řidiči mohou využít v případě, kdy nechtějí hledat parkovací automaty.

Zóny placeného stání jsou od dnešního dne opět v provozu a rezidentům tak bude znovu umožněno klidné a pohodlné parkování v blízkosti jejich bydliště. 

Více informací naleznete na www.parkujvklidu.cz

 

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.

Zvýšení výkonu trafostanice a výměna kabelů VN na pražském letišti

Pro našeho významného obchodního partnera, Letiště Praha, a.s., aktuálně realizujeme dvě zakázky. Jedná se o navýšení výkonu trafostanice TS12 a výměnu kabelů VN.

Navýšení výkonu trafostanice

Předmětem zakázky je provozní výměna transformátorů T2 a T3 ve stanici TS12 ležící přímo na ranveji letiště. Hlavním účelem výměny je navýšení výkonu trafostanice, která pokryje veškeré požadavky na napájení přistávacích drah a pojezdových ploch. Stanice je nyní vybavena 3 transformátory o výkonu 400 kVA. Naším úkolem bude výměna dvou stávajících transformátorů za nové o výkonu 1000 kVA a výměna kabeláže VN i NN. Samotná realizace je podřízena požadavkům objednatele a výměna proběhne bez omezení letového provozu.

Stávající transformátor o výkonu 400 kVA

Trafostanice TS12

Výměna kabelů VN

V současné chvíli náš realizační tým pracuje na zakázce týkající se obnovy vedení technické infrastruktury – kabelového vedení 6,3 kV. Hlavním účelem zakázky je zajištění distribuce elektřiny v distribuční síti Letiště Praha. Důvodem obnovy je technická zastaralost zařízení, která způsobuje vyšší ztráty a nárůst poruchovosti technické infrastruktury.

Minulý týden započala 1. etapa výkopových prací, která se nyní přesunula do S. R. A. zóny.
2. etapa výkopových prací bude prováděna v ulici K Letišti. Součástí prací jsou také řízené protlaky pod touto komunikací. Předpokládané dokončení realizace je konec června.

Na obrázku níže můžete vidět trasu, kudy obnovované kabely VN povedou. Délka trasy je kolem 1 km a začíná u transformační stanice TS JIH, pokračuje pod komunikací K Letišti směrem do areálu Letiště Václava Havla a zakončena je ve spojkovišti VN.

Úsek opravovaných kabelů VN

Výkopové práce v S.R.A. zóně

 

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.

 

Aktuality z realizace společnosti Energovod CZ, a.s.

Divize Zemních a výkopových prací společnosti Energovod CZ, a.s. dokončila dvě významné zakázky a na několika dalších aktuálně pracuje. V následujícím článku se dozvíte více informací.

 

PARKOVACÍ ZÁVOROVÝ SYSTÉM V OBJEKTU UNIPETROL ZÁLUŽÍ

Investor:                                Unipetrol a.s. / ELTODO, a.s.

Realizace:                              listopad 2019 – leden 2020

Stav:                                       DOKONČENO

Popis: Zhotovení vjezdové závory vč. vjezdového a výjezdového terminálu. Součástí realizace byl i systém vzdáleného ovládání, Interkom a napojení na současný docházkový systém.

VÝSUVNÉ SLOUPKY V KARLOVÝCH VARECH

Investor:                                Magistrát města Karlovy Vary / ELTODO, a.s.

Realizace:                              duben 2020

Stav:                                      DOKONČENO

Popis: Realizace dopravních výsuvných sloupků za účelem omezení vjezdu do lokalit ul. Tržiště (u ul. Zámecký vrch) a Divadelního náměstí v Karlových Varech.

VÝSTAVBA KOORDINAČNÍHO KABELU PRO SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ 5.745 ŘEVNICKÁ – SKANDINÁVSKÁ – 1. ETAPA

Investor:                                ELTODO, a.s.

Realizace:                              duben 2020

Stav:                                      STÁLE PROBÍHÁ

Popis: Již 2 týdny probíhají v Praze na Zličíně výkopové práce pro položení koordinačního kabelu. Trasa je dlouhá cca 800 m. Aktuálně zde probíhají řízené protlaky pod komunikací a zřízení startovacích a cílových jam. Tento týden dojde k finalizaci práce, tj. k pokládce koordinačního a napájecího kabelu a položení optických trubek. Poté se provede zasypání pískem. Hlavním důvodem výstavby je kompletní rekonstrukce křižovatky, která je plánována v roce 2021.

OBNOVA TECHNOLOGIE A STAVEBNÍ ÚPRAVY SSZ 7.130 VELETRŽNÍ – DUKELSKÝCH HRDINŮ

Investor:                                Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. / ELTODO, a.s.

Realizace:                              duben – květen 2020

Stav:                                      STÁLE PROBÍHÁ

Popis: Od pondělí 20. 4. se pracuje na křižovatce ul. Veletržní – Dukelských hrdinů, kde probíhá obnova technologie světelného signalizačního zařízení a s tím spojené stavební a povrchové úpravy. Dojde zde k výměně stávajících stožárů, návěstidel, kabeláže a řadiče. V okolí křižovatky budou rozebrány a upraveny obrubníky, a také nainstalovány zcela nové plastové obrubníky (ostrůvky). Zároveň bude provedena částečná obnova povrchu komunikace a obnova chodníkové mozaiky. Minulý týden zde proběhla demontáž jednoho výložníkového stožáru a zabetonování chodeckého stožáru. Předpokládané dokončení je začátkem května.

CYKLOSTEZKA KOLOVRATY – MNICHOVICE

Investor:                                Obce (spolufinancováno z fondů EU)

Realizace:                              červenec 2019 – květen 2020

Stav:                                      STÁLE PROBÍHÁ

Popis: Stále se pracuje na realizaci cyklostezky, která začíná v Praze – Kolovratech a pokračuje dále přes Říčany, Světice, Všestary a končí v Mnichovicích. V současné chvíli zbývá dokončit etapa Mnichovice.

VÝSTAVBA BEZPEČNOSTNÍCH A VÝSUVNÝCH SLOUPKŮ A BEZPEČNOSTNÍHO SKENERU

Investor:                                MČ Prahy 1

Realizace:                              únor – červen 2020

Stav:                                      STÁLE PROBÍHÁ

Popis: V ulici Tržiště na Malé Straně v Praze stále probíhá výstavba bezpečnostních výsuvných sloupků a bezpečnostního skeneru. Polovina sloupků je již osazena i zalita betonem, druhá polovina je v původním stavu, na které se nyní pracuje. Předpokládaný termín dokončení je červen tohoto roku.

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.

 

 

 

 

 

Dodání a instalace parkovacích automatů pro město Pardubice

 

 

 

Statutární město Pardubice vypsalo veřejnou zakázku, která se skládá celkem z 3 dílčích částí:

Část A: Dodávka kontroly obsazenosti parkovacích míst/lokality,

Část B: Dodávka a instalace parkovacích automatů,

Část C: Dodávka centrálního systému.

Nejlepší nabídku na část B v hodnotě 31 175 471,- Kč  podala naše dceřiná společnost Energovod CZ, a.s., která bude pro město Pardubice realizovat dodávku a instalaci parkovacích automatů. Smlouva byla podepsána dne 8. 4. 2020.

Účel zakázky

Vzhledem k vysoké míře dopravní zátěže se statutární město Pardubice rozhodlo vypsat  veřejnou zakázku, od níž se očekává regulace dopravy, snížení dopravní zátěže a zajištění přiměřené míry parkovacích potřeb rezidentů a návštěvníků.

Systém oblasti placeného stání má představovat moderní a uživatelsky pohodlný systém regulace parkování.

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky (část B) je instalace a dodávka 85 nových parkovacích automatů, které zcela nahradí automaty stávající. Dále je součástí zakázky připojení na centrální systém, který vykonává dohled nad parkovacími automaty,  a poskytování jak záručního, tak pozáručního servisu. Oba typy servisních činností budou prováděny  po dobu 5 let. Hlavní výhodou je zejména sjednocení technologie, její rozšíření a propojení s nadstavbovým systémem.

Parkovací automaty umožní řidičům uhradit parkovné jak standardní formou (hotově, kartou), tak prostřednictvím mobilních aplikací. Zakázka nás zavazuje také k poskytnutí školení pracovníkům obsluhy parkovacích automatů  a dispečerům, kteří budou ovládat centrální systém.

Se zakázkou je spojeno tzv. následné plnění, které se týká dodávky maximálně 30 ks parkovacích automatů dle  aktuálních potřeb objednatele, a to v letech 2021 – 2030.

Realizace

V roce 2020 bude dodáno a instalováno celkem 85 nových parkovacích automatů, vybavených fotovoltaickým panelem pro dobíjení baterií zajišťujících dodávku elektrické energie pro provoz automatu. Jedná se o tzv. autonomní nezávislé napájení solárním panelem, kdy parkovací automaty nejsou závislé na externím zdroji energie. S tím je spojena pravidelná výměna baterie dle potřeby. Životnost parkovacího automatu je minimálně 10 let. Každý parkovací automat bude pevně uchycen na samostatném stavebním základu a ukotven.

Co bude se stávajícími parkovacími automaty?

O tom, jak bude se stávajícími parkovacími automaty  naloženo, rozhodne město Pardubice. Vypnutí starých parkovacích automatů by mělo být provedeno koordinovaně v součinnosti  s montáží a zapnutím nových parkovacích automatů. Jsme připraveni provést likvidaci původních parkovacích automatů, která zahrnuje demontáž, odvoz a také případný prodej, pokud to město bude požadovat.

Média

O úspěchu společnosti Energovod CZ, a.s. jste se mohli dozvědět hned z několika mediálních zdrojů. Jedním z nich je Mladá Fronta DNES, která vydala dne 14. 2. 2020 článek s titulkem: Město vybralo dodavatele parkovacích automatů. Uvádí v něm následující: „Radní schválili vítěze výběrového řízení, jestli vše proběhne bez problémů, je předpoklad, že během prvního pololetí je dodá a instaluje pražská společnost Energovod CZ a.s., která bude také zajišťovat pro město záruční i pozáruční servis těchto zařízení a další služby spojené s provozem“. Další zprávy ohledně vybraného dodavatele parkovacích automatů pro město Pardubice vydalo také několik internetových serverů jako např. Parlamentní listy a Kurzy.cz

Společnost Energovod CZ, a.s. se začíná dostávat do povědomí veřejnosti díky svým úspěchům ve výběrových řízeních, které doufejme, budou stále pokračovat.

Jaké kroky nás čekají nyní, po podpisu smlouvy?

V současné chvíli je sestavován realizační tým, který bude průběh zakázky zastřešovat. Dodávka, oživení a instalace 85 parkovacích automatů by měla činit 12 týdnů od zadání objednávky. V souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru SARS-CoV-2 nevíme, zdali můžeme plně garantovat časový harmonogram, ale uděláme maximum pro to, aby průběh zakázky nebyl negativně ovlivněn .

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.

 

Dočasná změna nastavení semaforů v Praze

Od 3. dubna 2020 je nastaven nový režim u semaforů na území hlavního města Prahy, které jsou vybaveny tlačítkem pro chodce. Chodci nyní nemusí stisknout tlačítko, aby jim byl umožněn přechod dané komunikace a zelená je spouštěna automaticky. Tato změna se týká celkem 510 křižovatek.

Společnost ELTODO, a.s. je dodavatelem servisních služeb daného zařízení a nemůže nijak stávající nastavení ovlivnit. Skutečně se nejedná o chybné nastavení z naší strany, a proto řidiče žádáme o trpělivost, než se nastavení semaforů vrátí do původního režimu.

Náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr tuto zprávu zveřejnil na svém účtu na Facebooku a vyjádřil se takto:

Na všech přechodech, kde si zelenou musíme přivolat prstem stisknutím malého tlačítka, bude odteď do konce nouzové stavu v časovém intervalu automaticky skákat zelená. Na displejích svítí nápis ČEKEJTE a není důvod se dotýkat zařízení. Opatření se netýká novějších přístrojů s většími tlačítky, které jdou zmáčknout loktem. Reagujeme tím jednak na hygienická doporučení, ale i na přání spousty z vás, kteří mi s tím psali včetně kolegů z Prahy 2. Stejné opatření už mimochodem funguje také v Bostonu, Sydney nebo Lausanne.

Vzhledem k třetinovému úbytku automobilové dopravy v Praze si přenastavení semaforů můžeme dočasně dovolit. Pro jistotu jsem svolal pracovní skupinu expertů z TSK PrahaPražská integrovaná doprava a magistrátního odboru dopravy, kteří budou sledovat dopady přenastavených semaforů na dopravu a případně pružně reagovat na vzniklé problémy.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy se k danému opatření vyjádřila se slovy, že po skončení nouzového stavu se bude funkčnost tlačítek pro chodce vracet do původního režimu.

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.

MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ SKUPINY ELTODO PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZY VIREM COVID-19

Vážení obchodní partneři,

v souvislosti s vyhlášením stavu nouze, přijala naše společnost preventivní opatření s cílem ochránit nás všechny před nákazou koronavirem a snížit tak rizika na minimum. Tato doba je zatěžkávací zkouškou pro nás všechny a my nadále chceme být odpovědným zaměstnavatelem a obchodním partnerem, který bude plnit své závazky. Naší povinností je chránit své zaměstnance a hlavně pak rizikové skupiny zaměstnanců (senioři, lidé s chronickým onemocněním, těhotné apod.).

Žádáme všechny o respektování a dodržování bezpečnostních opatření, protože pouze odpovědným chováním nás všech, můžeme tento boj vyhrát.

Mimořádná bezpečnostní opatření jsou platná od 1. 4. 2020 do odvolání.

Pevně věříme, že tuto situaci společnými silami zvládneme a aktuální opatření nebudou mít velké dopady na chod společnosti.

Všem přejeme hlavně hodně zdraví, sil a víry, že toto období bude brzy za námi!

Termokamery – efektivní řešení, jak zabránit šíření epidemií

Společnost ELTODO, a.s. aktuálně nabízí nový kamerový systém určený pro měření tělesné teploty. Správná teplota lidského těla je hlavním ukazatelem zdravého člověka. Včasná detekce osob s nestandardní tělesnou teplotou může zabránit šíření epidemie typu COVID – 19.

TERMOKAMERY

Efektivní nástroj v boji s aktuální hrozbou a souvisejícími restrikcemi

Termokamery Sunview od firmy Sunell dokáží automaticky identifikovat a upozornit na osoby se zvýšenou teplotou. Tento systém zvládne detekovat až 16 osob za sekundu při přesnosti měření 0.3oC a na vzdálenost 3-5 metrů. Jedná se tedy o jedno z nejrychlejších řešení v kombinaci s vysokou mírou přesnosti na současném trhu.

Tento systém je provozován v Číně a řadě dalších asijských států již od roku 2018. Z evropských zemích je nyní nově instalován například na letišti v Římě a první instalace se rozbíhají také
v České republice.

Mezi hlavní výhody patří:

  • PREVENCE OCHRANY ZDRAVÍ
  • PLOŠNÁ DETEKCE OSOB
  • EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ
  • INTEGRACE S OSTATNÍMI SYSTÉMY
  • OBRAZOVÁ A AUDIO SIGNALIZACE NAMĚŘENÉ TEPLOTY

Naše řešení nabízí kompletní systém skládající se z duální kamery, black body jednotky (speciální zařízení určené pro kalibraci pro přesné měření teploty), NVR záznamníku, držáku na zeď, držáku na strop a stativu pro případnou mobilní instalaci.

Zaujala vás tato nabídka? Více informací naleznete na http://www.eltodo.cz/termokamery nebo nás kontaktujte přímo na tel.: +420 261 341 111 nebo na e-mail : eltodo@eltodo.cz