Archiv rubriky: Uncategorized @cs

Prahu začínají zdobit nové moderní zastávky

Společnost Energovod CZ, a.s. začala od listopadu plnit závazky z Rámcové smlouvy na výrobu a dodávku zastávkových přístřešků, zábradlí a odpadkových košů. Smlouva je uzavřena na dobu dvou let se společností Technologie hl. m. Prahy.

V loňském roce společnost Energovod CZ, a.s. zajistila dodávku 15 přístřešků v pěti různých typech provedení do těchto městských částí Prahy:

  • Praha 5 -zastávka Píškova (2 ks), zastávka Velká Ohrada (2 ks), zastávka Nušlova (1 ks),zastávka Ovčí Hájek ( 1ks), zastávka Archeologická
  • Praha 4 – zastávka Nádraží Modřany (2 ks), zastávka Poliklinika Modřany (8m přístřešek)
  • Prahu 10 – Nádraží Horní Měcholupy (1 ks), zastávka Ústřední (1 ks)
  • Praha 6 – zastávka Budovec (1 ks), zastávka Řepčická (8m přístřešek), zastávka Ruzyňský hřbitov (1 ks)
Instalace zastávkového přístřešku

Instalace zastávkového přístřešku

Nový zastávkový přístřešek na Praze 5

Nový zastávkový přístřešek na Praze 5

Výměna zastávkových přístřešků pokračuje také v novém roce.  Novým moderním přístřeškem se v tuto chvíli pyšní také zastávka Chýnovská nacházející se v blízkosti budovy ELTODO, a.s. na Novodvorské.

Výroba městského mobiliáře vždy probíhá na základě objednávek zadavatele společnosti THMP vyplývajících z rámcové dohody. V tomto roce očekáváme dodání 677 přístřešků.

Instalace nového přístřešku na Praze 4

Instalace nového přístřešku na Praze 4

Nový zastávkový přístřešek na Praze 4

Nový zastávkový přístřešek na Praze 4

V blízké době se očekává výměna těchto zastávek: Výzkumný ústav vodohospodářský, V Podbabě, Na Planině, Jílovská, Palouček, Depo Hostivař, Butovická, Kobylisy, Prosek, Pražského povstání a mnoho dalších..

 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022

Vážení obchodní partneři,

přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a těšíme se na další spolupráci v novém roce 2022.

 

Zároveň si vás dovolujeme informovat, že ve dnech 27.12. – 31.12. 2021 budou naši zaměstnanci čerpat celofiremní dovolenou. Nemusíte se však obávat, pohotovostní služby, stejně jako práce, jež nemohou být přerušeny, budou zajištěny a pokračovat bez narušení. Jsme vám samozřejmě k dispozici nonstop na naší HOTLINE 244 470 800. Dispečink každou situaci vyhodnotí a neprodleně bude kontaktovat příslušnou kompetentní osobu.

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VÁM PŘEJE ELTODO!

Nymburk se pyšní novou lávkou

Pěší a cyklisté si již necelý měsíc mohou zkrátit cestu přes řeku Labe po nově vybudované lávce. Lávka přišla město Nymburk na téměř 130 milionů korun a nahradila původní lávku z roku 1984, která byla z bezpečnostních důvodů stržena před třemi lety. V rámci veřejné zakázky, která zahrnovala vybudování nové lávky, společnost Vegacom realizovala její kompletní osvětlení.

Nová lávka v Nymburce

Nová lávka v Nymburce

Popis zakázky

V březnu tohoto roku jsme zahájili práce na vyhotovení osvětlení nové lávky, kterou stavebně realizoval generální dodavatel – společnost HOCHTIEF CZ a.s. Jednalo se o vyhotovení funkčního osvětlení lávky, dekorativní osvětlení oblouků a osvětlení vodních znaků pro lodní provoz. Osvětlení oblouku i samotné lávky je provedeno souvislými LED světelnými pásky v provedení IP 68.

Osvětlení oblouků bylo z části realizováno na souši, před umístěním nad vodu. Zbývající část a osvětlení plavebních znaků probíhalo již nad řekou horolezeckou technikou. Osvětlení lávky je integrováno přímo do jejího zábradlí. Toto řešení přinášelo nutnost řešit velké množství technických detailů, se kterými se nám podařilo zdárně vypořádat.

Zakázku realizovala Divize Sítě Čechy, středisko 7300 za intenzivní spolupráce s obchodním oddělením. Na začátku jsme úzce spolupracovali s projektantem na optimalizaci technického řešení s ohledem na technickou a koordinační proveditelnost osvětlení.

Realizace probíhala postupně, v koordinaci se stavbou a zakázku jsme dokončili na začátku listopadu 2021. Nejnáročnější etapa byla na konci realizace, kde s ohledem na stavební nepřipravenost jsme museli během jednoho týdne zvládnout zrealizovat osvětlení mostovky včetně napojení.

Osvětlení zábradlí

Osvětlení zábradlí

Dokončení rekonstrukce tunelů na Pražském okruhu

Úspěšné dokončení významné zakázky v celkovém objemu 176,9 milionu korun pro Ředitelství silnic a dálnic na opravu tunelů na Pražském okruhu za námi! Rekonstrukci tunelů LOCHKOV a CHOLUPICE jsme realizovali ve sdružení se společností Subterra od června do listopadu tohoto roku.

Uzávěra tunelové trouby

Uzávěra tunelové trouby

Vzhledem k velkému dopravnímu vytížení obou tunelů práce probíhaly pouze o víkendech, vždy od pátku 22:00 hod do pondělí 4:00 hod. Modernizací prošly vybrané části technologie a stavebních částí, zajišťující především požární bezpečnost v obou tunelech. Provedené opravy
zvýší bezpečnost provozu v obou tunelech a zmodernizované technologie jsou připraveny naplánované zvýšení nejvyšší povolené rychlosti v těchto tunelech na 100 km/h. Zakázka byla ukončena komplexní funkční zkouškou včetně simulace požáru v tunelu.

Děkujeme celému úseku Ondry Kudly – Tunely a servis a všem ostatním kolegům, dodavatelům, objednateli i technickému dozoru za spolupráci!

Simulace požáru v tunelu

Simulace požáru v tunelu

Simulace požáru v tunelu

Simulace požáru v tunelu

Silniční portály pro dopravní značení

Naše výrobní divize zajistila výrobu a výstavbu silničních portálových konstrukcí na silnici I/20 v Plzni, kde jsme nainstalovali 4 portálové konstrukce pro dopravní značení.  Jedná se o první zakázku tohoto typu, kterou jsme realizovali ve spolupráci s dceřinou společností Energovod CZ .

Silniční portály slouží pro instalaci dopravního značení, zařízení pro provozní informace, světelné signalizace nebo pro zařízení elektronického mýta. Stavbu jsme schopni zajistit komplexně, od návrhu, schvalování a přípravy potřebné projektové dokumentace, zemních prací, realizace přípojek NN, výroby a montáže ocelové konstrukce, až po zajištění pevného dopravního značení i vlastní výrobu proměnných dopravních značek. Součástí zakázky je také kolaudace, kontrola, údržba a záruční i pozáruční servis.

Nové portálové konstrukce s dopravním značením

Nové portálové konstrukce s dopravním značením

Skupina ELTODO je držitelem potřebných certifikátů na výrobu ocelových konstrukcí a schválení Ředitelstvím silnic a dálnic.

Instalace portálové konstrukce

Instalace portálové konstrukce

Výstavba základových patek

Výstavba základových patek

Standardně nabízíme tyto typy portálů:

-PORTÁL PROMĚNNÉHO ZNAČENÍ – P-PI-2B-20,4
-POLOPORTÁL PROMĚNNÉHO ZNAČENÍ – PP-PI-2B-10,4
-POLOPORTÁL PEVNÉHO ZNAČENÍ – PP-PZ-1B-9,3
-PORTÁL PEVNÉHO ZNAČENÍ DVOUBŘEVNOVÝ – P-PZ-2B-20,45
-PORTÁL PEVNÉHO ZNAČENÍ JEDNOBŘEVNOVÝ – P-PZ-1B-22,4 (4 ks vyrobeny pro tuto zakázku)

ELTODO oslavilo 30 LET od svého vzniku

Společnost ELTODO, a.s. se na českém trhu pohybuje již od roku 1991 a slaví tak v tomto roce velmi významné jubileum – 30 let od svého vzniku. Od té doby se aktivně podílí na zakázkách různého technologického charakteru.

V prvopočátku se hlavní činnost společnosti zaměřovala zejména na segment osvětlení a dopravních systémů, v současnou chvíli se ale aktivně podílí na zakázkách dalších významných segmentů jako je energetika, technologické zabezpečení budov, informační a komunikační technologie či průmyslová automatizace.  Za dobu své existence se vyvinula v jednu z největších a nejvýznamnějších technologických společností v České republice.

Poslední zářiový den se nesl v duchu firemních oslav, které byly zahájeny proslovem nového předsedy představenstva společnosti ELTODO, a.s., RNDr. Libora Sadílka a členem představenstva Ing. Libora Povejšila, který je zaměstnancem společnosti již od jejího vzniku. Oslavy doprovázel chutný catering a k tanci i poslechu nám zahrála rocková kabela GALAXIS BAND.

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří s námi toto významné jubileum společnosti oslavili. Zásluhy jsou vaše, protože ELTODO roste díky vám!

28. ročník Silniční konference

Ve dnech 8.-9.9.2021 se společnost ELTODO, a.s. zúčastnila 28. ročníku Silniční konference tentokrát v Olomouci, která byla jako obvykle zaměřená na odborné přednášky z oblasti silniční dopravy a zahrnovala také expoziční část.

Oficiální zahájení 28. ročníku Silniční konference

Oficiální zahájení 28. ročníku Silniční konference

V hotelu CLARION CONGRESS probíhala odborná část konference, které se zúčastnilo téměř 1000 delegátů. Hlavním tématem přednášek byla Silniční infrastruktura v celostátním
pojetí, Silniční infrastruktura z regionálního pohledu, Dopravní inženýrství a bezpečnost silničního provozu a Významné silniční stavby a aktuální otázky silničního hospodářství.

Stánek ELTODO, a.s.

Stánek ELTODO, a.s.

Doprovodná výstava se konala v přilehlém sportovním centru OMEGA, kde prezentovalo své služby a řešení 68 vystavovatelů.

Inteligentní zastávka na znamení

Inteligentní zastávka na znamení

Stánek ELTODO, a.s.

Stánek ELTODO, a.s.

 Příští ročník Silniční konference se bude konat 5.-6.10.2022 v Praze.

Těšíme se na vás!

 

Měsíc po živelné katastrofě se moravské obce opět probouzejí k životu

Větrný živel ve formě tornáda zasáhnul ve čtvrtek 24.6.2021 několik moravských obcí a způsobil nevyčíslitelné škody nejen na majetku místního obyvatelstva, ale také na majetku postižených obcí. Vedoucí pobočky ELTODO Osvětlení v Hodoníně popsal pohled na obce zasažené tornádem, a také to, jak pracovníci společnosti na daný incident reagovali.

Hodonín 24.6.2021 Osudného dne v nočních hodinách jsme v Hodoníně bezprostředně po události zajistili jednotlivé zapínací body veřejného osvětlení, aby při zapnutí elektrické energie distribuční společností nedošlo k úrazu el. proudem nebo k dalším škodám (požár atp.).

Následující den jsme provedli zdokumentování vzniklých škod, demontáže ohnutých nebo zlomených stožárů a demontáže rozbitých svítidel. Opět jsme zajistili zabezpečení světelných míst před úrazem. V podvečerních hodinách jsme postupně zprovoznili jednotlivé zapínací body (poté, co distributor zprovoznil dodávku elektrické energie) tak, aby zbývající nepoškozené VO mohlo svítit a lidé viděli na odklízení trosek. V průběhu téhož dne, jelikož máme vlastní výškovou techniku, jsme při své vlastní činnosti pomáhali ještě krizovému štábu při ořezech poškozených stromů a s odklízením a zprůjezdňováním komunikací pro bezpečný pohyb osob a vozidel záchranářů.

Tornádo poničilo velkou část veřejného osvětlení.

V dalším týdnu po události jsme vyměňovali svítidla, provedli prvotní vyčíslení škod, a zároveň jsme objednali stožáry a svítidla pro opravu poškozených stožárů VO.

Moravská Nová Ves 29. 6. 2021 – Do Moravské Nové Vsi jsme přijeli až 29.6.2021 a realita byla mnohem smutnější, než bylo prezentováno ve sdělovacích prostředcích. Pohled na všudypřítomné trosky, které doprovázely zvuky těžké techniky a zmatek lidí, byl velmi silným zážitkem a celkový dojem nepříjemně dokresloval prach a nesnesitelné horko.

V Moravské Nové Vsi provádíme na základě smlouvy výměnu stávajících svítidel za LED technologii, proto naším prvním krokem bylo zdokumentování vzniklých škod na nově namontovaném zařízení. Jelikož byl městys stále odříznutý od el. energie, nebylo možné začít s novými pracovními úkony. Danou situaci jsme alespoň neustále monitorovali. První práce jsme mohli zahájit až po červencových svátcích (5.-6.7.2021), kdy po zprovoznění jednotlivých trafostanic a spuštění elektřiny po provizorních bodech distributora, jsme začali s provizorním zprovozňováním nepoškozeného veřejného osvětlení.

Tornádo za sebou zanechalo nevyčíslitelné škody nejen na majetku, ale také na životech tamního obyvatelstva.

Dokázali jsme prozatím zprovoznit cca 70% osvětlení městyse. Zbývající osvětlení není možné zprovoznit z důvodu zničených ocelových stožárů a chybějících betonových stožárů distributora, na kterých byla svítidla umístěna. V některých případech chybí také el. vedení pro veřejné osvětlení. Naším hlavním úkolem je nyní zprovoznit zbývající část VO a pokračovat na pracích spojených s obnovou VO za LED svítidla.

 

Velké poděkování patří naším pracovníkům za skvělý přístup a aktivitu nad rámec svých běžných povinností.

 

Výroba a dodávka zastávkových přístřešků pro hl. m. Prahu

Velký úspěch slaví společnost Energovod CZ, a.s., která se zúčastnila otevřené veřejné soutěže na výrobu a dodávku městského mobiliáře pro hlavní město Prahu a danou zakázku v hodnotě téměř 230 milionů korun vyhrála. Rámcová smlouva se společností Technologie hlavního města Prahy byla podepsána dne 16. 7. 2021 na dobu 24 měsíců s možností prodloužení o dalších 12 měsíců.

Co je předmětem zakázky?

Výroba a dodávka zastávkových přístřešků, zábradlí a odpadkových košů podle návrhů vyhotovených společností ARTĚL, spol. s r.o. po dobu 2 let. Hodnota veřejné zakázky činí 227 888 890 bez DPH.

Za dobu trvání rámcové dohody zajistíme výrobu minimálně:

  • 650 ks zastávkových přístřešků různých typů;
  •  580 ks velkokapacitních košů.

Nové zastávky najdete v Praze i okolí

Nový městský mobiliář bude instalován na území hlavního města Prahy a také v okrese Praha – západ a Praha – východ.

Vizualizace nového zastávkového přístřešku ( zastávka Šumavská)

Vizualizace nového zastávkového přístřešku (zastávka Šumavská)

Výroba městského mobiliáře bude probíhat na základě objednávek zadavatele vyplývajících z rámcové dohody.

Dle smlouvy a přiloženého harmonogramu, prvotní dodávka mobiliáře má být dodána již letos v říjnu. Nyní nás čeká výroba vzorku, který musíme do 6 týdnů zadavateli odevzdat.

 

 

 

Nová moderní zastávka je již nyní k vidění na Palackého náměstí. 

Vyrábět budeme hned několik typů zastávkových přístřešků

 Zastávkový přístřešek - Standard

Zastávkový přístřešek – Standard

 Zastávkový přístřešek - Prodloužený rozměr

Zastávkový přístřešek – Prodloužený rozměr

Zastávkový přístřešek - Zkrácený

Zastávkový přístřešek – Zkrácený

 Zastávkový přístřešek - Oboustranný

Zastávkový přístřešek – Oboustranný

Zastávkový přístřešek - mobilní

Zastávkový přístřešek – mobilní