Archiv rubriky: Uncategorized @cs

Instalace solárního osvětlení v areálu ÚJV Řež zahájena

Jak jsme vás již informovali, společnost ELTODO OSVĚTLENÍ získala velice zajímavou zakázku na dodávku solárního osvětlení v areálu ÚJV Řež. Po podpisu smlouvy o dílo byly objednány veškeré nutné komponenty a začala předrealizační příprava.

Jako první šly na řadu zemní vruty…

Před třemi týdny dorazil přepravní kontejner plný solárních panelů (hexagonů) před brány areálu ÚJV Řež a realizace zakázky se rozjela na plné obrátky. V předstihu jsme začali realizovat zavrtávání zemních vrutů, na které budou stožáry připevněny. Po dodání solárních panelů jsme začali se samotnou realizací, tzn. kompletace a stavba kompletních stožárů.

Předrealizační příprava

Předrealizační příprava

Nové solární osvětlení u příjezdové cesty do areálu

Nové solární osvětlení u příjezdové cesty do areálu

V Areálu bude instalováno celkem 73 ks solárních lamp

Zakázka je významná z hlediska svého objemu, který čítá instalaci celkem 73 ks solárních lamp. Jedná se o unikátní instalaci v rámci České republiky.

Součástí zakázky je webová a mobilní aplikace sloužící ke sledování a dodatečnému ovládání osvětlení, která pochází z rukou našeho vývojového oddělení.

Nové solární osvětlení převyšuje stávající nejen moderním vzhledem, ale hlavně ekonomičtějším řešením.

Nové solární osvětlení převyšuje stávající nejen moderním vzhledem, ale hlavně ekonomičtějším řešením.

Více informací o solárním osvětlení zde.

Od 18.6.2021 začne probíhat rekonstrukce tunelů na Pražském okruhu

Tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu čeká první velká rekonstrukce. První víkendová uzávěra bude od 18. – 21.6. v časech vždy 22:00 hod – 4:00 hod.

20 víkendových uzávěr tunelů od června do listopadu

Na celou akci bude využito celkem 20 víkendových uzávěr, kdy každý víkend bude uzavřena pouze jedna tunelová trouba a doprava bude vedena v druhé tunelové troubě obousměrně. Dopravní opatření nijak neomezí mimoúrovňové křížení. Plánované dokončení rekonstrukce obou tunelů je stanoveno na listopad letošního roku.

Uzávěra tunelové trouby

Uzávěra tunelové trouby

První fáze oprav začíná pravou troubou tunelu Cholupice (směr Plzeň)

Přehled uzavírek tunelů:

18. 6. 2021, 22:00 hod. – 21. 6. 2021, 04:00 hod.

25. 6. 2021, 22:00 hod. – 28. 6. 2021, 04:00 hod.

2. 7. 2021, 22:00 hod. – 5. 7. 2021, 04:00 hod.

9. 7. 2021, 22:00 hod. – 12. 7. 2021, 04:00 hod.

16. 7. 2021, 22:00 hod. – 19. 7. 2021, 04:00 hod.

23. 7. 2021, 22:00 hod. – 26. 7. 2021, 04:00 hod.

30. 7. 2021, 22:00 hod. –  2. 8. 2021, 04:00 hod.

Více informací o zakázce se dočtete ZDE.

 

Rekonstrukce rozvodny TR Rokycany

V září loňského roku jsme se pochlubili výhrou 2 významných zakázek za více než 200 milionů Kč pro ČEZ Distribuce. Jednou z nich je rekonstrukce TR Rokycany, kde náš realizační tým již přes půl roku pracuje. Zakázka je realizována ve sdružení společností Energovod, a.s.ELTODO, a.s. a Kyjevská energetická stavební společnost.

Rekonstrukce TR Rokycany zahrnuje jak stavební úpravy, tak obnovu technologické části rozvodny.

V září loňského roku jsme převzali staveniště rozvodny a zahájili práce úspěšným přepojením přívodních linek tak, aby bylo možné demontovat první 4 pole venkovní rozvodny.

Pohled na demontovanou část rozvodny a výstavba nových základů

Pohled na demontovanou část rozvodny a výstavba nových základů

Co vše jsme již zvládli?

Po přepojení přívodních linek byla provedena demontáž 4 polí venkovní rozvodny 110 kV. Následně bylo vybudováno stání pro transformátor 110/22 kV. Stání pro tlumivky je v tuto chvíli před dokončením. Obě stání jsou monolitická železobetonová opatřená záchytnou havarijní jímkou. Součástí prací jsou i hrubé terénní úpravy povrchu.

Armování betonového základu

Armování betonového základu

Nyní probíhá výstavba základů pro nové ocelové konstrukce, na které bude následně instalována nová technologie polí rozvodny.

Co nás čeká dál…

Zprovoznit 4 nové pole rozvodny a přesunout transformátor a tlumivku na nově vybudovaná monolitická stání. Jakmile bude tato část rozvodny znovu uvedena do provozu, rozběhne se rekonstrukce zbylé části.

Pohled na nové trafostání, stání tlumivek a stavbu betonových základů pro novou technologii rozvodny 110 kV

Pohled na nové trafostání, stání tlumivek a stavbu betonových základů pro novou technologii rozvodny 110 kV

 

 

Na parkoviště Hornbachu bylo nainstalováno autonomní solární osvětlení

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ realizovala rekonstrukci areálového osvětlení parkoviště hobby marketu Hornbach na Černém Mostě. Rekonstrukce se týkala výměny výbojkových svítidel za úspornější řešení LED svítidly, a zároveň bylo nainstalováno solární autonomní osvětlení, které se díky svým výjimečným vlastnostem stává stále žádanějším řešením veřejného a areálového osvětlení.

Unikátní projekt s jedinečným řešením

V areálu parkoviště jsme zajistili výměnu nehospodárných výbojkových svítidel za soustavu LED svítidel s inteligentním řízením. Zároveň jsme provedli instalaci 3ks solárních lamp, které zajišťují rovnoměrnou osvětlenost celého prostoru parkoviště bez nutnosti výkopových prací.

 

Inteligentní systém řízení umožňuje maximální snížení výkonu svítidel mimo otevírací dobu hobby marketu, avšak pohybová čidla vymezený prostor stále detekují a v případě nežádoucího pohybu uvedou svítidla na maximální výkon. Uvedené řešení přináší úsporu až 90 % energie.

Zajímává Vás nabídka daného řešení?

Obraťte se na nás!

E-mail: osvetleni@eltodo.cz

Více o autonomním solárním osvětlení se dozvíte na této stránce.

Výroba dopravního značení a portálů pro dálniční úseky

Pro 3 významné zakázky společnosti EUROVIA zajistíme výrobu portálů a dopravního značení na dálniční úseky D5, D35 a D7.  Jedná se o modernizovaný úsek vnitřního okruhu D5 u Plzně, nově vznikající obchvat D7 u Loun a o nový úsek D35 Časy – Ostrov.

 

Úsek D5 Plzeň – Bolevec

V rámci modernizace vnitřního okruhu Plzně zajišťují naše výrobní závody výrobu 4ks portálů včetně betonových patek a osazení a současně také výrobu svislého a vodorovného dopravního značení. Jedná se o první akci, kam budeme dodávat vlastní portály, které má společnost Klement a.s. schválené Ředitelstvím silnic a dálnic. Výrobu zajistí naše dceřiná společnost Energovod CZ, a.s. Samotná realizace proběhne přelomem jara a léta tohoto roku.

Výkres portálu

Úsek D7 – Louny

Pro nově vznikající obchvat D7 u města Louny budeme dodávat 1 ks informačního poloportálu včetně LED značek PDZ a ZPI a 2 ks poloportálů pro pevné svislé dopravní značení. Součástí zakázky je také další svislé dopravní značení. Realizace je plánována od podzimu 2021 do jara 2022.

Výkres poloportálu

Úsek D35 Časy – Ostrov

Pro nový úsek dálnice D35 Časy – Ostrov zajistíme dodávku proměnného dopravního značení. Termín realizace je plánován na jaře 2022.

„PDZ“ – Proměnlivé dopravní značení

 

Mobilní liniové řízení dopravy

Představte si cestu do práce bez kolon, s minimem dopravních nehod v místě, kde se právě opravuje komunikace a v případě vzniku mimořádných událostí, byste byli o dané situaci ihned informováni. Tak přesně tyto výhody a mnohem více přináší mobilní liniové řízení dopravy.

Mobilní liniové řízení dopravy

„Rychlé, bezpečné a chytré řešení pro mimořádné situace.“

Na základě konkrétních požadavků obchodního oddělení společnosti ELTODO, a.s. proběhlo představení nového softwarového modulu v oblasti mobilního liniového řízení dopravy. Jedná se o řešení řízení dopravy v místech dopravních uzávěr, kde je potřeba řídit tok dopravy dle aktuálních potřeb.

Naše vývojové oddělení vyvinulo softwarový modul aplikace Citidea, která je monitorovací a řídicí centrálou pro smart řešení. Na software je napojeno několik zařízení poskytujících včasnou informovanost řidičů a efektivní řízení a kontrolu dopravy ve městě i mimo něj. Software má přívětivé uživatelské prostředí, které umožňuje ovládání připojených zařízení s možností okamžité proveditelnosti změn, a zároveň poskytuje cenné statistické údaje.

Náhled do aplikace Citidea

Simulace dopravních uzávěr s využitím mobilní liniové dopravy

Simulace dopravních uzávěr s využitím mobilní liniové dopravy

Proměnlivé dopravní značení (PDZ) umožňuje změnu zobrazovaných symbolů dle aktuálních potřeb a dopravní situace na komunikacích.

Proměnlivé dopravní značení (PDZ) umožňuje změnu zobrazovaných symbolů dle aktuálních potřeb a dopravní situace na komunikacích.

 

Náš obchodní tým v tuto chvíli připravuje prezentaci pro naše významné zákazníky, kterým chce toto unikátní řešení dopravy představit.

 

Zajímá Vás tato problematika?  Kontaktujte nás na tel. +420 261 343 719 nebo nám napište na e-mail doprava@eltodo.cz 

 

Pomůžeme zlepšit kvalitu infrastruktury ve vaší obci

Stav infrastruktury je v řadě našich měst a obcí stále ve velmi znepokojivém technickém stavu a mnohdy může představovat i nebezpečí pro obyvatele.  Současná nepříznivá situace spojená s pandemií COVID – 19 obcím neumožňuje rychlé investice a řešení tohoto stavu. Dochází ke snižování obecních rozpočtů a obce tak investice do infrastruktury nadále odkládají. To může v konečném důsledku vést ještě k vyšším investicím na pořízení nové infrastruktury, než je tomu v případě pravidelné modernizace a nezbytné údržby zařízení.

 

PROJEKTY PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

 Infrastrukturní projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) jsou v dnešní době ideální formou spolupráce mezi veřejným sektorem a soukromou sférou. Obce a města mohou v rámci těchto projektů přenést břemeno investic spojených s obnovou a rekonstrukcí stávající infrastruktury či výstavby nové na soukromý sektor. V případě propojení s energetickým managementem mohou být navíc tyto investice umořeny úsporami v elektrické energii.

 • Chybí vám peníze na modernizaci?

 • Máte nefunkční nebo zastaralou infrastrukturu?

 • Hledáte vhodnou koncepci obnovy a rozvoje vnitřních a venkovních zařízení?

 • Potřebujete optimalizovat náklady na spotřebu elektrické energie a snížit emise skleníkových plynů?

Zajistíme financování infrastrukturních projektů. Realizujeme komplexní obnovu, modernizaci a rozvoj infrastruktury měst a obcí. Pomůžeme vám zvýšit kvalitu i efektivnost veřejných služeb a urychlíme realizaci vašich projektů. 

 

Chci se o daném řešení dozvědět více.

 

Zlepšete kvalitu infrastruktury ve vaší obci

Pro ochranu zdraví našich zaměstnanců jsme zřídili testovací místnost

Společnost ELTODO dodržuje nařízení vlády a pro testování svých zaměstnanců zřídila bezpečnou testovací místnost.

Testovací místnost

Testovací místnost

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

 

Výstavba meteostanice na Zlínsku za více než 8 milionů Kč

Účast ve veřejné soutěži na výstavbu další meteostanice přinesla opakovanou výhru pro skupinu ELTODO. Tentokrát se podařilo zvítězit společnosti Energovod CZ, a.s. ve veřejné zakázce s názvem  „Sdružené PDZ pro meteostanice na sil. I. tř. v ZK– 2020, I/57: meteostanice Lidečko“ v hodnotě více než 8 milionů korun. Ve veřejné soutěži vypsané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jsme se utkali s dalšími dvěma významnými hráči trhu, ale naše cena se stala opět bezkonkurenčně vítěznou.

Co je předmětem zakázky?

Zakázka se týká výstavby jedné meteostanice poblíž obce Lidečko ve Zlínském kraji
a zároveň rozšíření již stávajících meteostanic v 8 lokalitách o nové dopravní technologické zařízení – Proměnné dopravní značení (PDZ). Stavba řeší kromě stavebních a zemních prací také zprovoznění ovládání proměnné značky z nejbližší silniční meteostanice a zajištění přenosu do informačního systému ŘSD ČR pro podporu zimní údržby. Součástí zakázky je nejen samotná dodávka technologií pro meteostanici a proměnné dopravní značky (PDZ), ale jedná se o zajištění komplexní výstavby. Poddodavatelem je mateřská společnost ELTODO, a.s.

Meteostanice slouží jako včasné varování v zimním období před nebezpečím na vozovce a v blízkém okolí jako jsou např. námraza, led, mlha, silný vítr a mokrý nebo sněhem pokrytý povrch. Tyto informace pak tedy slouží k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy na dopravně zatížené komunikaci.“

Jaké symboly bude PDZ zobrazovat?

LED tabule umožní zobrazení symbolu dopravních „Nebezpečí smyku“, „Náledí“ + proměnné dodatkové tabulky zobrazí symbol „Délka úseku“, které budou doplněné dvojicí výstražných žlutých přerušovaných světel S7. PDZ umožní také zobrazení symbolu „Práce“ a  „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“.  V rozšířené úrovni se očekávají i další výstražné či zákazové značky v barvách bílá, červená a žlutá.

Stanice PDZ I

Dokončená LED Meteo u obce Bezděkov na Tachovsku

Práce budou probíhat bez omezení silničního provozu

Jedním párem PDZ budou doplněny meteostanice v těchto 8 lokalitách:

 • I/50 Kunovice (Na Drahách)
 • I/50 Kunovice (Dlouhé)
 • I/50 Střílky
 • I/50 Buchlovice –
 • I/57 Hostašovice
 • I/57 Krásno nad Bečvou
 • I/58 Rožnov pod Radhoštěm
 • I/58 Trojanovice

Nová meteostanice v obci Lidečko

Účelem zřízení meteostanice je zajištění monitorování úseku silnice I/57.

Meteostanice bude osazena následující technologií:

 • IP kamera s IR reflektorem
 • Vozovkový senzor
 • Hloubkový senzor teploty
 • Senzor teploty a vlhkosti vzduchu
 • Srážkový senzor a senzor dohlednosti
 • Senzor rychlosti a směru větru
Vizualizace meteostanice

Vizualizace meteostanice

Stavební práce poběží od května do září tohoto roku, v současnou chvíli probíhá příprava veškeré stavební dokumentace.

 

Ministerstvo dopravy nám udělilo souhlas k užívání na naše další 3 výrobky

Dne 1. 3. 2021 jsme konečně po dlouhodobém schvalovacím procesu na Ministerstvu dopravy obdrželi Schválení výrobků pro 3 naše významné telematické výrobky, které slouží k zajištění bezpečnosti a plynulého provozu na pozemních komunikacích.

Naše pracovitost a houževnatost se vyplatila!

Ministerstvo dopravy nám tímto dnem dalo souhlas pro naše 3 výrobky. Schválení je platné téměř 5 let, a to do 4.2.2026. Dané výrobky budou uvedeny v centrálním systému Schválených výrobků na pozemních komunikacích na www.pjpk.cz.

Souhlas k užívání se týká těchto telematických produktů pocházející z výroby ELTODO:

Vozík LED PŘEDZVĚSTNÝ

Přívěsné vozidlo nesoucí zařízení předběžné výstrahy (sklopná proměnná dopravní značka – PDZ) slouží k označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Určeno pro funkci na jednom místě. Předností je dobrá viditelnost zobrazování dopravních symbolů, textů a informací s možností okamžité změny symbolu.

 

Vozík LED INFORMAČNÍ

Vozík LED INFORMAČNÍ

Přívěsné vozidlo nesoucí mobilní proměnnou dopravní značku slouží
k zobrazování aktuálních údajů významných pro bezpečnost
a plynulost provozu a k označování pracovních míst na dálnicích
a silnicích pro motorová vozidla. Určeno pro funkci na jednom místěním časovém období (měsíce). Předností je dobrá viditelnost zobrazování dopravních symbolů, textů a informací s možností okamžité změny symbolu.

Vozík LED VÝSUVNÝ

Vozík LED VÝSUVNÝ

Přívěsné vozidlo nesoucí zařízení předběžné výstrahy (pevná a výsuvná proměnná dopravní značka) slouží k označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Určeno pro funkci na jednom místě, kde je velká intenzita nákladní automobilové dopravy. Předností je dobrá viditelnost zobrazování dopravních symbolů, textů a informací s možností okamžité změny symbolu.

 

Neusínáme na vavřínech a schvalujeme další výrobek a to Sklopnou značku na vozidla!