Archiv rubriky: Uncategorized @cs

Pomáháme v boji s COVID-19

Minulý víkend 12.-14.2.2021 proběhlo operativní jednání ve spolupráci s Policií ČR Karlovarského kraje a Ředitelstvím silnic a dálnic, kde jsme v rámci nenadálé situace v dopravě způsobenou uzavřením hranic s Německem, nabídli své dlouhodobé zkušenosti a představili možnost, jak tuto situaci řešit.

Informovanost řidičů zajistí náš vozík

Od neděle 14. 2. 2021 většině Čechů či cizinců jedoucí přes Českou republiku není umožněn vstup do Německa, resp. nezbytnou podmínkou pro vstup je mít negativní test na COVID-19. Tím pádem se u hraničních přechodů s Německem budou tvořit dlouhé kolony.

Informační vozík LED na D6

Informační vozík LED na D6

Ani mráz nás nezastavil

Z toho důvodu jsme v pondělí 15. 2. 2021 v brzkých ranních a mrazivých hodinách za součinnosti Policie České republiky Karlovarského kraje instalovali a zprovoznili Informační vozík LED na určeném místě před hraničním přechodem „Pomezí nad Ohří / Schirnding“  na komunikaci D6. Informační vozík zajistí prostřednictvím zobrazovaných informací navádění řidičů zejména zahraničních nákladních vozidel na odběrová místa pro testování na COVID-19.

Informační vozík LED na D6

Informační vozík LED na D6

Dané řešení si vysloužilo ze strany Policie České republiky Karlovarského kraje uznání a bude preferovat možnost dalšího nasazení do rizikových příhraničních oblastí s Německem.

Jak dlouho bude vozík přistaven? Dle vyjádření Policie Karlovarského kraje: Mutti zavelí k odvolání stavu“.

 

Rekonstrukce tunelů na Pražském okruhu

V letošním roce se kolegové z úseku Tunely a servis budou podílet na rekonstrukci Lochkovského a Komořanského (Cholupického) tunelu. Zakázku v hodnotě téměř 177 milionů korun budou realizovat ve sdružení se společností Subterra a.s. pro našeho významného zákazníka Ředitelství silnic a dálnic.

Přípravné práce jsou již v plném proudu

V tuto chvíli jsme již zahájili přípravné práce, které kromě podrobného naplánování realizace zakázky obnáší zejména tvorbu realizační dokumentace stavby, podle které bude celá oprava probíhat. Realizační dokumentaci stavby zpracovává naše projekční oddělení vlastními silami.

Lochkovský tunel

Lochkovský tunel

20 víkendových uzávěr tunelů od června do listopadu

Začátek samotné realizace je naplánován na červen letošního roku a vzhledem k velkému dopravnímu vytížení obou tunelů, budou práce probíhat pouze o víkendech, vždy od pátku 22:00 hod do pondělí 4:00 hod.

Na celou akci bude využito celkem 20 víkendových uzávěr, kdy každý víkend bude uzavřena pouze jedna tunelová trouba a doprava bude vedena v druhé tunelové troubě obousměrně. Dopravní opatření nijak neomezí mimoúrovňové křížení. Plánované dokončení rekonstrukce obou tunelů je stanoveno na listopad letošního roku.

Uzávěra tunelové trouby

Uzávěra tunelové trouby

Od výměny 42 tunelových proudových ventilátorů až po 290 ks svítidel únikového osvětlení

V rámci zakázky budou kompletně vyměněny požární uzávěry záchranných cest včetně obnovy bezpečnostního značení. Obnoveny budou také protismykové vlastnosti vozovky využitím tryskání ocelovými broky, kompletně se nahradí celkem 42 tunelových proudových ventilátorů a 290 ks svítidel nouzového únikového osvětlení. Výměna systému  radiového volání v tunelu zajistí pokrytí novou frekvencí 700 MHz dle současných požadavků integrovaného záchranného systému. Úpravou projde také systém detekce nebezpečných nákladů a měření úsekové rychlosti za účelem zvýšení bezpečnosti v tunelu. V neposlední řadě zajistíme mechanickou opravu všech SOS hlásek, které slouží řidičům k hlášení mimořádných událostí v tunelu.

Navýšení rychlosti v tunelech z obvyklých 80km/h na 100km/h

Provedené opravy budou mít přímý vliv na zvýšení bezpečnosti provozu v obou rekonstruovaných tunelech. Dotčené technologie budou zároveň připraveny na plánované zvýšení nejvyšší povolené rychlosti z 80 km/h  na 100 km/h. Na území České republiky se zatím nachází  pouze jeden tunel s povolenou rychlostí až 100 km/h, a tím je tunel Valík na dálnici D5, kde jsme v roce 2019 provedli rekonstrukci, která zvýšení rychlosti umožnila.

 

Tunelová technologie

Tunelová technologie

Navýšení rychlosti v tunelech z obvyklých 80km/h na 100km/h

Provedené opravy budou mít přímý vliv na zvýšení bezpečnosti provozu v obou rekonstruovaných tunelech. Dotčené technologie budou zároveň připraveny na plánované zvýšení nejvyšší povolené rychlosti z 80 km/h  na 100 km/h. Na území České republiky se zatím nachází  pouze jeden tunel s povolenou rychlostí až 100 km/h, a tím je tunel Valík na dálnici D5, kde jsme v roce 2019 provedli rekonstrukci, která zvýšení rychlosti umožnila.

Modernizace tunelů na Pražském okruhu budou pokračovat

Do tunelů na Pražském okruhu jsme zajistili dodávku technologie již při samotné výstavbě a zároveň dlouhodobě zajišťujeme pohotovostní službu a servis v rámci jeho provozu. V plánu jsou i další modernizace, na kterých se budeme aktivně podílet.

 

 

Rozšiřujeme síť rychlodobíjecích stanic pro elektromobily

Od dokončení první montáže dobíjecí stanice pro elektromobily v Jablonci nad Nisou uplynulo již více než 5 měsíců a my stále v rámci projektu páteřní sítě PRE budujeme parkovací stání pro nově vznikající síť rychlodobíjecích stanic na území České republiky.

Součástí zakázky je příprava parkovacího stání, základové desky a realizace elektro přípojky včetně dodávky rozvaděče. Na zemních prací se podílí také společnost Energovod CZ, a.s.

Rozsah realizovaných prací

 • Příprava parkovacího stání (zemní práce, realizace povrchu parkovacího stání, dopravní značení atd.).
 • Příprava základové desky pro dobíjecí stanice a pro elektro rozvaděč dodavatele elektrické energie.
 • Realizace elektro přípojky včetně dodávky rozvaděče

Rychlodobíjecí stanice jsou již hotové v těchto městech

Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou

Prostějov

Prostějov

Břežany II

Břežany II

Aktuálně pracujeme na přípravě nových parkovacích stáních v těchto městech

 • Roudnice nad Labem, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Kladno, Litoměřice, Chomutov, Petřvald, Karviná a Havířov.
České Budějovice

České Budějovice

V nejbližších dnech stavební práce zahájíme také v Praze – Velké Chuchli, Manětíně, Choceradech a v Pardubicích.

 

 

Areál Ústavu jaderného výzkumu v Řeži osadíme novým typem autonomního osvětlení

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ uspěla v závěru loňského roku ve výběrovém řízení na modernizaci osvětlení v areálu Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, kde zajistí dodávku
a instalaci celkem 70 ks autonomního veřejného osvětlení.

Unikátní projekt s jedinečným řešením

Smlouva s finančním objemem 5,3 mil Kč byla podepsána na začátku ledna 2021 a realizace bude probíhat od dubna do srpna tohoto roku. Jedná se o unikátní projekt, neboť
v tomto rozsahu se dle dostupných informací v ČR, ještě nerealizovalo veřejné osvětlení napájené výhradně solární energií.

3 solární lampy v areálu ELTODO

Autonomní osvětlení neboli solární lampy, které jsou v okolí budovy ELTODO na Novodvorské instalovány již 3, nejsou produktem, který bychom pouze překupovali od jiného výrobce či dodavatele, ale tyto lampy jsou z jednotlivých komponentů sestavovány a kompletovány v našem výrobním závodě na Hvožďanské.

Varianta solární lampy s kamerovým systémem

Varianta solární lampy s kamerovým systémem

Lampa, která zajistí dobití telefonu či elektrokola

Tyto solární lampy je možné osadit nejenom svítidly, jako tomu bude v případě projektu pro ÚJV Řež, ale mohou být osazeny dodatečným příslušenstvím, jako například USB dobíječkou mobilních zařízení, dobíječkou elektrokol či kamerovým systémem s WiFi přenosem.

Solární lampu lze také zkombinovat s větrnou turbínou, prostřednictvím které jsme schopni docílit kombinace získávání energie jak ze slunce, tak z proudění větru.

Velkou výhodou tohoto unikátního systému řešení je rychlost instalace. V případě využití zemních vrutů není zapotřebí absolvovat zdlouhavé stavební řízení. Více informací o solárním veřejném osvětlení naleznete ZDE.

 

Varianta solární lampy s větrnou turbínou a kamerovým systémem

Varianta solární lampy s větrnou turbínou a kamerovým systémem

Praha má první bezdotykové tlačítko pro chodce pocházející z výroby ELTODO

V březnu loňského roku, kdy s příchodem první vlny pandemie koronaviru, byla část dotykových tlačítek pro chodce nastavena tak, aby se chodci tlačítka dotýkat nemuseli, zaměřili se naši odborníci na vývoj bezdotykového tlačítka, které chodcům zajistí jejich preferenci bez nutnosti dotyku s tlačítkem. V rámci aktuální situace společnost TSK zavádí do testovacího provozu bezkontaktní tlačítko z výroby ELTODO, které chodcům umožní zajištění jejich preference bez nutnosti dotyku s tlačítkem.

Nové bezdotykové tlačítko pro chodce

Nové bezdotykové tlačítko pro chodce

Jak fungují běžná chodecká tlačítka?

Chodecká tlačítka umožňují chodcům rychlejší přejití dané křižovatky, kdy se po stisknutí tlačítka, rozsvítí nápis „ČEKEJTE“ a chodec tak avizuje svou přítomnost na daném přechodu. Signál volno se pro chodce na semaforu objeví v závislosti na aktuální dopravní situaci a také době, kdy je nárok uplatněn. S příchodem pandemie koronaviru přišel požadavek na redukci šíření viru prostřednictvím dotyku a jedním z řešení je právě bezdotykové tlačítko naší výroby.

Na požadavku Prahy jsme začali ihned pracovat

„Požadavek Prahy byl: zkuste vymyslet nebo dovézt ze světa takové řešení, které by bylo skutečně bezdotykové a fungovalo by buď na principu kamer, nebo jiných čidel. Zadání zároveň znělo nevyvinout úplně nové tlačítko, ale využít stávající,“ popisuje pro iDNES.cz obchodní ředitel pro dopravní systémy ELTODO Jan Drbohlav.

„Šlo se dvěma cestami. Jedno tlačítko má infračervenou detekci, která ale vykazuje menší spolehlivost, obzvlášť závisí na viditelnosti a barvě předmětu. Na druhou stranu je o něco levnější a jednodušší než druhé řešení,“ říká Jan Drbohlav.

Druhým řešením, je princip tzv. radarové detekce, kdy je malý modul vložen do malé žluté krabičky, kterou všichni dobře známe.  „Tato varianta je velmi spolehlivá,“ říká Drbohlav.

Jan Drbohlav, ředitel dopravních systémů, vysvětlující fungování nových prototypů bezdotykových chodeckých tlačítek

Jan Drbohlav, ředitel dopravních systémů, vysvětlující fungování nových prototypů bezdotykových chodeckých tlačítek

V České republice jsou zatím využívána pouze mechanická kontaktní tlačítka, která vyžadují pro stisknutí fyzický kontakt. Konkrétně v Praze jich je nasazeno více než tisíc. Vzhledem k tomu, že jsme výhradním výrobcem chodeckých tlačítek pro společnost TSK Praha, na základě požadavků, které jsme obdrželi, jsme připravili dva prototypy, které jsou derivátem osvědčeného velkoplošného chodeckého tlačítka CHT 13. Oba prototypy lze ovládat kontaktní i bezkontaktní formou.

2 prototypy, 2 odlišná řešení

Jak již zmínil Jan Drbohlav, ředitel dopravních systémů, při výrobě nového prototypu chodeckého tlačítka, jsme šli dvěma cestami. Jedním z prototypů je chodecké tlačítko s infračerveným čidlem na boku tlačítka. Spolehlivost je u tohoto prototypu nižší, jelikož závisí na viditelnosti a barevnosti předmětu. Jedná se o technicky jednodušší řešení s nižší pořizovací cenou.

Druhým prototypem je spolehlivější forma chodeckého tlačítka osazená mikrovlnným radarem. Indikace detekce je zároveň doplněna o akustický signál. Toto řešení je velmi spolehlivé a  odolné vůči falešným detekcím způsobených trvalým zakrytím tlačítka, či změnou okolních podmínek. Radarové čidlo je schopno se po 20 s samo překalibrovat. U obou prototypů jsme věnovali pozornost zejména falešným detekcím, které mohou způsobit chodci opouštějící přechod, poletující listí, sníh či kapky deště.

Na první pohled nepoznáte rozdíl

Nově navržená řešení jsou téměř nerozpoznatelná od stávajících chodeckých tlačítek CHT 13. Nespornou výhodou je zejména to, že nová tlačítka nepředstavují zásah do logiky řízení,  nastavení řadiče, a ani není potřeba úprava nosných konstrukcí či kabeláže. Zároveň v případě již nainstalovaného velkoplošného kontaktní tlačítka CHT 13 lze pouze bezkontaktní funkci doplnit.

„Testovat tlačítka budeme teď, když panují horší klimatické podmínky, tedy za sněhu, vlhkosti, větru, při dešti… Po šesti měsících bychom měli mít i zpětnou vazbu od občanů a rozhodnout, zda to budeme chtít objednat na víc křižovatek. To by bylo příští rok,“ sděluje náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Test s kýblem vody

Reportér iDNES.cz Matěj Smlsal měl možnost otestovat v našem výrobním závodě na pražském Chodově fungování obou nových prototypů bezdotykových chodeckých tlačítek. Vyzkoušel také například to, jak tlačítko reaguje po kontaktu s vodou.

„Aby vás tlačítko zaznamenalo, musíte před ním podržet ruku nebo třeba tašku alespoň půl sekundy. Pokud někdo přijde a jen rychle mávne rukou, tak ho to nedetekuje. Je to proto, aby to nereagovalo například na běžce, kteří jen proběhnou kolem, ale přecházet nechtějí,“ vysvětluje manažer vývoje softwaru a hardwaru Milan Fiedler. Tlačítko reaguje na pohyb ve vzdálenosti až do 20 centimetrů. Jakmile vás zaznamená, pípne a rozsvítí se červený nápis ČEKEJTE.

Milan Fidler, manažer vývoje softwaru a hardwaru, vysvětlující spolehlivost detekce nového chodeckého tlačítka

Milan Fidler, manažer vývoje softwaru a hardwaru, vysvětlující spolehlivost detekce nového chodeckého tlačítka

Nové prototypy jsou ovšem stále vybaveny klasickým tlačítkem na dotek a to zejména z toho důvodu, pokud by bezkontaktnost přestala fungovat. V současnou chvíli bude probíhat zhruba půlroční testování, které odhalí případné nedostatky tlačítka.

Nasazení radarového tlačítka vysvětluje Barbora Lišková z Technické správy komunikací:  „Do testovacího provozu na Dvořákově nábřeží jsme se rozhodli nasadit tlačítko s radarovou technologií, u kterého zkušební testování ukázalo méně falešných detekcí. Proto jsme se rozhodli jít touto cestou, a nyní věříme, že se nám vše potvrdí v praktickém provozu.“ 

Bezdotykové tlačítko na Dvořákově nábřeží

Bezdotykové tlačítko na Dvořákově nábřeží

Celá reportáž je ke zhlédnutí ZDE.

Zdroj: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/video-zazrak-diky-malemu-cipu-praha-ma-prvni-bezdotykove-tlacitko-pro-chodce.A210109_115049_praha-zpravy_smls

http://www.tskpraha.cz/wps/portal/!ut/p/a0/dYu9bsIwGEWfhcFj8BfbsZNuFj9pAYlWHShe0BcnEAvyI2OCxNM3ZWPo3c49OtTQH2paHNwJg-tavIy8v9vmrcdQk5hrAp-dD3ghMYNvFyoCRh7gn2l46lmu34XaAGznMgadS8aS5ReDD_mq89VqAXqbKSE3aw6ZImMPCR5lVhYRO_IsElbGUcqViFLJkzJRJRdFQXfUUGNv3ldtoPvgb9Xf0eOpGul6nqK3tRuCu567AW396D0OtG-a9K4nk19Yuexx/

 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021 přeje ELTODO

Vážení obchodní partneři,

přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a těšíme se na další spolupráci v novém roce 2021.

Zároveň si vás dovolujeme informovat, že ve dnech 23., 28.12. – 31.12. 2020 budou naši zaměstnanci čerpat celofiremní dovolenou. Nemusíte se však obávat, pohotovostní služby, stejně jako práce, jež nemohou být přerušeny, budou zajištěny a pokračovat bez narušení. Jsme vám samozřejmě k dispozici nonstop na naší HOTLINE 244 470 800. Dispečink každou situaci vyhodnotí a neprodleně bude kontaktovat příslušnou kompetentní osobu.

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VÁM PŘEJE ELTODO!

Dokončení výstavby silniční meteorologické stanice u obce Bezděkov

Od 27.10. do 8.12.2020 jsme realizovali pro Ředitelství silnic a dálnic výstavbu meteostanice u obce Bezděkov na Tachovsku. Instalaci a zprovoznění 1 ks silniční meteorologické stanice včetně 2 ks proměnného dopravního značení LED jsme dokončili již 8.12.2020 a to téměř 7 týdnů před předpokládaným dokončením zakázky. 

Stanice PDZ II napájena solárním panelem

Stanice PDZ II napájena solárním panelem

Zakázka obnášela vybudování jedné meteostanice s následující technologií:

 • Kombinovaný senzor měřící teplotu a vlhkost vzduchu.
 • Senzor srážek pro měření intenzity a druhu srážek.
 • Senzor směru a rychlosti větru.
 • Měření barometrického tlaku.
 • Pasivní silniční senzory (tzv. vozovková čidla).
 • Kamerový dozorový systém (2x barevná kamera s infračerveným přísvitem).
 • 2 ks proměnného dopravního značení LED Meteo, včetně kombinovaného senzoru pro měření teploty, vlhkosti vzduchu, rychlosti větru a silniční čidlo. Dále jsou osazeny zařízením pro provozní informace (ukazatel teploty vzduchu a komunikace a též proměnným dopravním značením A24 + A8,
  2x blikačem S7 a E4.
Realizace meteostanice u obce Bezděkov na Tachovsku

Realizace meteostanice u obce Bezděkov na Tachovsku

 

 

 

 

 

 

 

Stanice PDZ I

Stanice PDZ I

Meteostanice Bezděkov

Meteostanice Bezděkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled z jednotlivých kamer Bezděkov

Pohled z jednotlivých kamer Bezděkov

Dne 8.12.2020 byla úspěšně zakázka I/21 Bezděkov – SMS předána investorovi k užívání.

Údržba portálů na D1

Společnost ELTODO, a.s. se může pochlubit dalším obchodním vítězstvím ve veřejné zakázce „Opravy na D1 – SSÚD 22 Mankovice“, kde nám podaná nabídka v hodnotě 1,84 mil. Kč zajistila vítězství a obhájili jsme tak první místo před dalšíma dvěma uchazeči.   

Z podrobných prohlídek, které byly provedeny v úseku dálnice D1 km 309,80 – 315,53 (Olomoucký a Moravskoslezský kraj) bylo vybráno 34 portálů, u kterých je nutné provést údržbové práce a případné opravy. Mezi nejčastější poškození vybraných portálů patří drobné odřeniny, vrypy, počínající koroze, poškozený nátěr, lokální boulení stran apod.

V rámci dané zakázky se jedná také o první vlaštovku pro skupinu ELTODO, kdy součástí zakázky je na určitých portálech výměna ocelových stojin za nové. Tyto ocelové konstrukce bude vyrábět a dodávat ELTODO výroba.

REALIZACE

Zakázku pro Ředitelství silnic a dálnic budeme realizovat pro SSÚD Mankovice
a předpokládané dokončení je do konce srpna 2021. Na dálnici D1 bude v místě oprav částečně omezený provoz a oprava bude probíhat za pomoci plošiny a pracovního vozidla
s pojízdnou uzavírkovou tabulí.

V případě výměny ocelových konstrukcí za nové, pak bude na nezbytně dlouhou dobu zcela uzavřena dálnice a provoz bude přesměrováván na objízdnou trasu za součinnosti Policie České republiky.

Aktuální stav portálů - Vyboulení stěny patky + koroze

Aktuální stav portálů – Vyboulení stěny patky + koroze

Aktuální stav portálů - Odřeniny na hranách + koroze

Aktuální stav portálů – Odřeniny na hranách + koroze

Předpokládaný termín realizace je od března do srpna 2021. V tomto období dbejte na zvýšenou opatrnost při průjezdu ve výše zmíněných úsecích dálnice D1.

Dopravní telematika ve Žďáře nad Sázavou

Za pouhé 2 měsíce zvládlo naše středisko 2112 pod taktovkou vedoucího zakázky Miloše Růži obnovu technologie stávajících světelných signalizačních zařízení (SSZ) na křižovatkách a přechodech pro chodce ve Žďáře nad Sázavou. Dosluhující zařízení bylo demontováno a nahrazeno novým. Jednalo se celkem o obnovu 5 SSZ  v celkové hodnotě více než 10,7 mil. Kč.

Naši pracovníci v termínu 27. 4. – 28. 6. 2020 prováděli v rámci realizace veškeré montáže na pěti SSZ a zároveň se podíleli na společné montáži a zapojení řadičů RS4 se společností Cross. Jednalo se o vůbec první takto společně realizovanou zakázku. Vzhledem k požadavku investora, byla celá zakázka realizována za plného provozu.

Průběh zakázky

Před samotnou obnovou jednotlivých SSZ byla z naší strany zrealizována provizorní světelná signalizace, která byla v provozu po celou dobu realizace tak, aby byl zajištěn komfort pro koncové uživatele, zejména pro chodce přecházející frekventovanou silnici 1/37.

Provizorní světelná signalizace

Provizorní světelná signalizace

Na dotčených křižovatkách a přechodech pro chodce došlo ke kompletní obnově technologie stávajících SSZ, zejména z důvodu jejich morální i fyzické zastaralosti, a také z důvodu požadavku investora na sjednocení technologie v celém městě.

Řadič RS4

Řadič RS4

Na všech křižovatkách byla provedena výměna:

 • řadiče,
 • stožárů,
 • kabeláže,
 • LED návěstidel
 • a chodeckých tlačítek.

Bylo přistoupeno k obnově vozidlových detektorů, nově jsou křižovatky také vybaveny videodetekcí a preferencí MHD, která může být výhledově vybavena také preferencí IZS.
Celkem byl systém preference instalován do 10 vozidel městské hromadné dopravy (autobusů dopravního podniku).

Co je preference MHD?

Samotný systém preference je založen na automatické (bez zásahu řidiče) bezdrátové komunikaci mezi vozidlem MHD a řadičem SSZ, kde se vozidlo MHD přihlašuje do řadiče SSZ svou linkou a zpožděním, a řadič SSZ tak může reagovat úpravou řízení (např. prodloužením délky signálu „volno“ apod.)

Obnovená technologie SSZ včetně videodetekce a preference MHD

Obnovená technologie SSZ včetně videodetekce a preference MHD

Hlavní přínos zakázky

Stávající křižovatky a přechody, které jsou řízeny pomocí SSZ, jsou připraveny i pro datové připojení na centrální řídící systém – ústřednu (v rámci platformy Smartcity). Toto připojení umožňuje zejména dohled a dálkovou správu SSZ, např. monitoring poruch, změny nastavení pomocí vzdáleného přístupu apod. Zároveň je již v rámci realizace umožněn vzdálený přístup do řadičů vybrané servisní organizaci pro zajištění plnohodnotné vzdálené správy SSZ. Výhledově je možné rozšíření o další aplikace. Zakázka zahrnovala také úpravu spočívající v předláždění stávajících bezbariérových přechodů včetně hmatových prvků pro nevidomé tak, aby byly splněny požadavky a vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Obnovená technologie SSZ včetně videodetekce a preference MHD

Obnovená technologie SSZ včetně videodetekce a preference MHD

Realizace díla byla provedena ve stanoveném termínu s výsledkem spokojenosti investora. Zároveň je se zákazníkem sjednána servisní smlouva a v současné chvíli probíhají jednání nad dalším rozšířením této moderní technologie!

 

Rekonstrukce řízení produkční a dopravníkové techniky linky oprav laku pro ŠKODA AUTO a.s.

Společnost ELTODO, a.s.  úspěšně dokončila významnou zakázku pro největšího výrobce automobilů v České republice, společnost ŠKODA AUTO a. s., která se týkala rekonstrukce řízení produkční
a dopravníkové techniky linky oprav laků Zugil M 1 Zakázka v celkové hodnotě téměř 10 mil Kč byla koncem září úspěšně dokončena a předána k užívání.

Zakázka, skládající se ze dvou částí, byla realizována v jedné z hal výrobního závodu ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi z důvodu zastaralého řídicího systému produkční a dopravníkové techniky. První část se týkala odstranění vnitřní výbavy rozvaděčů TS1-1, TS1-2, výměny hlavního vypínače a doplnění komponentů pro měření spotřeby v rozvaděči E1/A1
a kompletní výměny rozváděče R1 ve strojovně. Tato část se také týkala výměny sestavy 4 rozvaděčů umístěných před stříkacím boxem v hale M1C. Druhá část zakázky zahrnovala doplnění bezpečnostního systému a rozšíření bezpečnostních funkcí v původním provozovaném zařízení  – BMS 110 “Zugil“ – tzv. Safety řešení.

Co vše zakázka obnášela?

Zajistili jsme dodávku nových rozvaděčů do strojovny a před stříkací box, doplněné novými RSTi moduly. Původní tři tlačítkové ovládací pulty byly nahrazeny novými Quickpanely, které jsou připojené k PLC na hale přes síť ethernet. Stávající dotykové panely produkční techniky na rozvaděči A1 ve strojovně a na rozvaděči Durr na hale byly vyměněny za větší 15“ Quickpanely a rovněž připojeny k PLC přes síť ethernet.

Došlo ke zrušení podružného napájecího rozváděče pro ventilátory FS01 a FS02. Jejich prvky se nahradily novými a byly přesunuty do rozváděče A3 před stříkacím boxem. Současně byly dodány také nové napájecí kabely k ventilátorům.

Dodali jsme také novou kabeláž Profinet pro připojení frekvenčních měničů, RSTi modulů a Safety PLC od výrobce PILZ. Taktéž byla instalována nová kabeláž ethernet pro dodané Quickpanely. Následně byl dodán nový hlavní přívodní napájecí kabel ze strojovny do rozvaděče před stříkacím boxem.

Na Quickpanelech byla provedena úprava, která umožňuje ovládat všechny části produkční techniky ze dvou dotykových panelů a ovládání všech částí dopravníkové techniky ze tří nových dotykových panelů. Quickpanely produkčních částí byly  rozšířeny o obrazovky technologických celků. Zapnutí a vypnutí produkční techniky je tak umožněno z obou dotykových panelů.

 

Safety řešení

Jednalo se o instalaci bezpečnostního systému PILZ a rozšíření bezpečnostních funkcí v původním provozovaném zařízení  – BMS 110 “Zugil“. Součástí řešení byla také dílčí dodávka odpovídající polní instrumentace, instalace a oživení technologie a předepsané zkoušky. Cílem Safety řešení je aktualizace bezpečnostní funkce vycházející z obecných požadavků pro zajištění bezpečnosti zařízení BMS 110 Zugil.

Safety řešení  zahrnuje tyto části linky

 • prostor přípravy,
 • lakovací kabinu,
 • zónu vytěkaní,
 • koncovou přesuvku,
 • monitoring vzduchotechniky,
 • a monitoring dopravníkové techniky.

Realizace zakázky proběhla od 18.7. – 9.8.2020.

 

Zakázka byla v září předána společnosti ŠKODA AUTO a.s. k užívání.