Management hospodaření s energií

Hlavním cílem činnosti společností skupiny ELTODO je poskytovat zákazníkům kvalitní výrobky a služby.
Splnění záměrů a cílů společnosti v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zajišťováno integrovaným systémem managementu, který je nedílnou součástí řízení společnosti.