Chytré kamery zlepší dopravu

Ve druhé polovině roku 2017 probíhá v Uherském Hradišti rozsáhlý pilotní test spadající do konceptu Smart City, který realizujeme ve spolupráci s našimi dalšími partnery. Projekt je zaměřený na oblasti řízení křižovatek, managementu parkování, inteligentního osvětlení či monitorování životního prostředí.

Jedná se zejména o testování algoritmů řízení na vybraných křižovatkách, kdy je cílem minimalizovat zdržení vozidel v dané oblasti, dále jde o různé způsoby detekce obsazenosti parkovacích míst a v oblasti životního prostředí je předmětem zkoumání znečištění ovzduší či hluková zátěž. Všechny prvky potom zastřešuje nově vyvinutá řídicí ústředna, která umožňuje nejenom uživatelsky přívětivé sledování aktuálního stavu dopravy či životního prostředí ve městě, ale také tvorbu detailních analýz nad historickými daty i vzdálené ovládání jednotlivých prvků.