Dočasná změna nastavení semaforů v Praze

Od 3. dubna 2020 je nastaven nový režim u semaforů na území hlavního města Prahy, které jsou vybaveny tlačítkem pro chodce. Chodci nyní nemusí stisknout tlačítko, aby jim byl umožněn přechod dané komunikace a zelená je spouštěna automaticky. Tato změna se týká celkem 510 křižovatek.

Společnost ELTODO, a.s. je dodavatelem servisních služeb daného zařízení a nemůže nijak stávající nastavení ovlivnit. Skutečně se nejedná o chybné nastavení z naší strany, a proto řidiče žádáme o trpělivost, než se nastavení semaforů vrátí do původního režimu.

Náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr tuto zprávu zveřejnil na svém účtu na Facebooku a vyjádřil se takto:

Na všech přechodech, kde si zelenou musíme přivolat prstem stisknutím malého tlačítka, bude odteď do konce nouzové stavu v časovém intervalu automaticky skákat zelená. Na displejích svítí nápis ČEKEJTE a není důvod se dotýkat zařízení. Opatření se netýká novějších přístrojů s většími tlačítky, které jdou zmáčknout loktem. Reagujeme tím jednak na hygienická doporučení, ale i na přání spousty z vás, kteří mi s tím psali včetně kolegů z Prahy 2. Stejné opatření už mimochodem funguje také v Bostonu, Sydney nebo Lausanne.

Vzhledem k třetinovému úbytku automobilové dopravy v Praze si přenastavení semaforů můžeme dočasně dovolit. Pro jistotu jsem svolal pracovní skupinu expertů z TSK PrahaPražská integrovaná doprava a magistrátního odboru dopravy, kteří budou sledovat dopady přenastavených semaforů na dopravu a případně pružně reagovat na vzniklé problémy.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy se k danému opatření vyjádřila se slovy, že po skončení nouzového stavu se bude funkčnost tlačítek pro chodce vracet do původního režimu.

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.