Dodání a instalace parkovacích automatů pro město Pardubice

 

 

 

Statutární město Pardubice vypsalo veřejnou zakázku, která se skládá celkem z 3 dílčích částí:

Část A: Dodávka kontroly obsazenosti parkovacích míst/lokality,

Část B: Dodávka a instalace parkovacích automatů,

Část C: Dodávka centrálního systému.

Nejlepší nabídku na část B v hodnotě 31 175 471,- Kč  podala naše dceřiná společnost Energovod CZ, a.s., která bude pro město Pardubice realizovat dodávku a instalaci parkovacích automatů. Smlouva byla podepsána dne 8. 4. 2020.

Účel zakázky

Vzhledem k vysoké míře dopravní zátěže se statutární město Pardubice rozhodlo vypsat  veřejnou zakázku, od níž se očekává regulace dopravy, snížení dopravní zátěže a zajištění přiměřené míry parkovacích potřeb rezidentů a návštěvníků.

Systém oblasti placeného stání má představovat moderní a uživatelsky pohodlný systém regulace parkování.

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky (část B) je instalace a dodávka 85 nových parkovacích automatů, které zcela nahradí automaty stávající. Dále je součástí zakázky připojení na centrální systém, který vykonává dohled nad parkovacími automaty,  a poskytování jak záručního, tak pozáručního servisu. Oba typy servisních činností budou prováděny  po dobu 5 let. Hlavní výhodou je zejména sjednocení technologie, její rozšíření a propojení s nadstavbovým systémem.

Parkovací automaty umožní řidičům uhradit parkovné jak standardní formou (hotově, kartou), tak prostřednictvím mobilních aplikací. Zakázka nás zavazuje také k poskytnutí školení pracovníkům obsluhy parkovacích automatů  a dispečerům, kteří budou ovládat centrální systém.

Se zakázkou je spojeno tzv. následné plnění, které se týká dodávky maximálně 30 ks parkovacích automatů dle  aktuálních potřeb objednatele, a to v letech 2021 – 2030.

Realizace

V roce 2020 bude dodáno a instalováno celkem 85 nových parkovacích automatů, vybavených fotovoltaickým panelem pro dobíjení baterií zajišťujících dodávku elektrické energie pro provoz automatu. Jedná se o tzv. autonomní nezávislé napájení solárním panelem, kdy parkovací automaty nejsou závislé na externím zdroji energie. S tím je spojena pravidelná výměna baterie dle potřeby. Životnost parkovacího automatu je minimálně 10 let. Každý parkovací automat bude pevně uchycen na samostatném stavebním základu a ukotven.

Co bude se stávajícími parkovacími automaty?

O tom, jak bude se stávajícími parkovacími automaty  naloženo, rozhodne město Pardubice. Vypnutí starých parkovacích automatů by mělo být provedeno koordinovaně v součinnosti  s montáží a zapnutím nových parkovacích automatů. Jsme připraveni provést likvidaci původních parkovacích automatů, která zahrnuje demontáž, odvoz a také případný prodej, pokud to město bude požadovat.

Média

O úspěchu společnosti Energovod CZ, a.s. jste se mohli dozvědět hned z několika mediálních zdrojů. Jedním z nich je Mladá Fronta DNES, která vydala dne 14. 2. 2020 článek s titulkem: Město vybralo dodavatele parkovacích automatů. Uvádí v něm následující: „Radní schválili vítěze výběrového řízení, jestli vše proběhne bez problémů, je předpoklad, že během prvního pololetí je dodá a instaluje pražská společnost Energovod CZ a.s., která bude také zajišťovat pro město záruční i pozáruční servis těchto zařízení a další služby spojené s provozem“. Další zprávy ohledně vybraného dodavatele parkovacích automatů pro město Pardubice vydalo také několik internetových serverů jako např. Parlamentní listy a Kurzy.cz

Společnost Energovod CZ, a.s. se začíná dostávat do povědomí veřejnosti díky svým úspěchům ve výběrových řízeních, které doufejme, budou stále pokračovat.

Jaké kroky nás čekají nyní, po podpisu smlouvy?

V současné chvíli je sestavován realizační tým, který bude průběh zakázky zastřešovat. Dodávka, oživení a instalace 85 parkovacích automatů by měla činit 12 týdnů od zadání objednávky. V souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru SARS-CoV-2 nevíme, zdali můžeme plně garantovat časový harmonogram, ale uděláme maximum pro to, aby průběh zakázky nebyl negativně ovlivněn .

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.