Dodávka a instalace technologie pro P+R Brno – Líšeň

Statutární město Brno vypsalo veřejnou zakázku na zajištění kompletního technického řešení parkoviště typu P + R (Park & Ride) v lokalitě Brno – Líšeň a nám se podařilo za společnost ELTODO, a.s. podat tu nejlepší nabídku a zakázku vyhrát!

Systém tzv. záchytného parkoviště, o kterém tato zakázka pojednává, by měl regulovat dopravní vytíženost v širším centru města tím, že auta zachytí hned na okraji města. Co vše je předmětem smlouvy a další informace k zakázce, se dozvíte v následujícím článku.

 

Zadavatel:                                         Statutární město Brno

Název zakázky:                                 Parkoviště P + R lokalita Líšeň u Zetoru

                                                        – dodávka a instalace technologie

Hodnota zakázky:                            8 347 970,- Kč bez DPH

Začátek realizace:                            duben 2020

 

Co vše je předmětem smlouvy?

Předmětem smlouvy, jak již bylo uvedeno hned v úvodu, je zajištění kompletního technického řešení parkoviště typu P + R. Nově vybudované záchytné parkoviště v lokalitě Brno – Líšeň musí svým konceptem zapadat do stávajícího systému parkování, které provozují Brněnské komunikace, a.s. Dále musí být vybaveno potřebnou technologií, která zajistí organizaci dopravy a systém zpoplatněného parkování.

Součástí zakázky jsou stavební práce potřebné pro vyhotovení veřejného osvětlení a přípojky NN. Poté následuje dodávka a instalace požadované technologie a to:

  • závorový systém parkoviště,
  • kamerový systém parkoviště,
  • jízdenkový automat,
  • infopanely DPMB.

Média

O zakázce informuje samo město Brno na svých internetových stránkách Brno.cz a také několik brněnských informačních deníků jako Brňan, Noviny kraje, Brno Today a BrněnskoDnes.cz

Rada města Brno aktuálně prověřuje dalších 13 lokalit, kde by se mohla tzv. záchytná parkoviště či přímo parkovací domy postavit. To by pro nás mohlo představovat nárůst nových obchodních příležitostí tohoto typu

Jaké kroky nás čekají nyní, po podpisu smlouvy?

Podepsaná smlouva nabyla svoji účinnost dne 30. 3. 2020 a nyní už nic nebráno tomu si staveniště od zadavatele převzít a zahájit realizační práce.

 

Najdete nás také na Facebooku a Linkedinu.