Dodávka a montáž veřejného osvětlení pro SMÍCHOV CITY

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ uspěla v zakázce o celkové hodnotě téměř 5,1 milionu korun na výstavbu veřejného osvětlení v developerském projektu na pražském Smíchově. Jedná se o projekt SMÍCHOV CITY, který pochází z rukou významné developerské společnosti SEKYRA GROUP. Jedná se o největší projekt v moderních dějinách Prahy, který získal ocenění komisaři z UNESCO díky své povaze zástavby, která nebude narušovat světové památkové dědictví.

Projekt o 55 tis. m2 zahrnuje prostory pro bydlení, kanceláře, funkční patra a také prostory pro občanskou vybavenost (služby, restaurace, obchody a supermarket). Dva obytné bloky u náměstí na Knížecí tak nabídnou 405 bytů, 8 000 m2 administrativních ploch a 6 300 m2 ploch obchodních.

VÝSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Zakázku na výstavbu veřejného osvětlení pro SMÍCHOV CITY Sever budeme realizovat ve spolupráci s naší dceřinou společností ENERGOVOD CZ. Jedná se o kompletní dodávku veřejného osvětlení včetně stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí, kotvení, revize a měření. Severní etapa je první fáze výstavby, která začala již v srpnu 2020. Osvětlení bude instalováno na páteřní komunikace a hlavní bulvár území SMÍCHOV CITY ve dvou etapách výstavby. Jedná se o dlouhodobou formu spolupráce na 2 roky.

HARMONOGRAM REALIZACE

V současnou chvíli jsou realizační práce ve svých začátcích. V rámci 1. fáze budou do 30. 4. 2022 zajištěny podzemní sítě včetně základů pro stožáry veřejného osvětlení a od července bude probíhat osazení těchto stožárů příslušnými svítidly. Kompletní dokončení a předání díla je stanoveno na listopad tohoto roku.

Práce na 2. fázi budou probíhat v roce 2023. Od ledna do dubna bude zajištěna realizace podzemních sítí včetně základů pro stožáry veřejného. Osazení stožárů svítidly bude probíhat o půl roku později, a to od října do listopadu. Kompletní dokončení a předání díla je stanoveno na listopad 2023.

Plánek legendy a svítidel

Plánek legendy a svítidel

CO VŠE ZAJISTÍME?

Celkem zajistíme instalaci a dodávku 53 ks designových LED svítidel od známého italského výrobce iGuzzini vč. 40 ks designových konických, válcových a železničních stožárů. Zajímavostí na této zakázce jsou repasované železniční lampy „ŠACHO“, které se standardně dodávají pouze jako výbojková svítidla, ale pro potřeby této zakázky jsou upraveny na LED svítidla, která budou spolu s železničními stožáry instalovány přímo na bulváru, jako vzpomínka na staré časy železnice.

Objednaná LED svítidla

Objednaná LED svítidla

Objednané stožáry

Objednané stožáry

Zakázku podobného charakteru jsme již realizovali v developerském projektu Suomi Hloubětín, kde jsme dokončili již 9. etapu. Věříme, že budeme podobné projekty realizovat i nadále.