Dodávka parkovacích automatů pro Město Jeseník

Pro Město Jeseník jsme zajistili dodávku 7 ks nových parkovacích automatů a po dobu 60 měsíců zde budeme provádět jejich pravidelnou údržbu a servis.

Co je předmětem zakázky?

Smlouva o dílo „Dodávka parkovacích automatů“ podepsaná dne 17.6.2020 nás zavazuje k zajištění několika činností. Jednou z částí byla dodávka včetně montáže a revize 7 ks nových parkovacích automatů, kterou jsme v polovině září úspěšně investorovi předali.  Další částí byla dodávka obslužného softwaru parkovacího automatu a jeho instalace.

K čemu software vlastně slouží?

Prostřednictvím softwaru lze vzdáleně provádět údržbu a servis parkovacích automatů. Dále software umožňuje výkon dohledu, správy a přenos dat a statistik Městu Jeseník. Tuto službu budeme poskytovat po dobu 60 měsíců.

Nový parkovací automat

Nový parkovací automat

Co zakázka dále obnáší?

  • Pronájem SW/mobilní aplikace pro dohled a kontrolu nad zaplaceným parkovným prostřednictvím registračních značek vozidel, a to včetně instalace, provozu a správy. SW umožňuje městské policii po zadání registrační značky pomocí mobilního telefonu nebo tabletu ověřovat oprávněnost parkování daného vozidla.
  • Pronájem aplikace na platbu parkovného mobilním telefonem, včetně instalace, provozu a správy. Jedná se o službu, jejímž hlavním cílem je zprostředkování platby parkovného mobilním telefonem, včetně zajištění výběru a přeposílání plateb.
  • Po celou záruční dobu budeme provádět profylaktické kontroly každého parkovacího automatu (kontrola funkcionalit, vyčištění PA, apod.) a to jednou za rok.
  • Dodávka standardního příslušenství (náhradní pokladna, sady speciálních klíčů, papírové kotouče do tiskáren apod.)
Nové parkovací automaty před instalací

Nové parkovací automaty před instalací

Instalace parkovacího automatu

Instalace parkovacího automatu

Parkovací automat před oživením

Parkovací automat před oživením

Display a ovládací panel parkovacího automatu

Display a ovládací panel parkovacího automatu

Na realizaci této zakázky včetně nastavení parkovacích automatů se společně podílely v rámci divize Městská infrastruktura, úsek Parkování pod vedením Ing. Dany Juráškové a úsek Doprava, kde zakázku zaštítili projektoví manažeři Ing. Jiří Vedra a Vladimír Suchan z pobočky v Hradci Králové. Tato pobočka bude mít zakázku nadále na starosti a bude zajišťovat záruční servis, profylaktické kontroly, případné opravy parkovacích automatů apod. Parkovací automaty byly v pondělí 14.9.2020 spuštěny do ostrého provozu.