Dokončení 1. části II. etapy rekonstrukce TR Sokolnice

V březnu letošního roku byla zahájena druhá etapa 1. části rekonstrukce TR Sokolnice , která byla koncem dubna úspěšně dokončena naší dceřinou společností Energovod CZ, a.s.

 

Tato část rekonstrukce zahrnovala výměnu podstatné části druhé poloviny pomocné přípojnice a vývodových odpojovačů včetně jejich seřízení.

V rámci elektromontáže proběhlo natažení nových kabelů mezi přístroji polí 13 až 20 v R 110 kV (novými odpojovači, stávajícími vypínači a kombinovanými přístrojovými transformátory), skříněmi ochran a řídicího systému ve stávajícím domku ochran.

Součástí stavebních prací bylo opět usazení prefabrikovaných patek pro pomocné ocelové konstrukce vyráběné v našem závodu v Ústí nad Labem a také pokračování ve výstavbě nového kabelovodu.

Dne 30. 4. 2020 byla investorovi úspěšně předána 1. část II etapy k uvedení do provozu.

I přes ztížené podmínky způsobené pandemií koronaviru, probíhá realizace bez problémů dle plánovaného harmonogramu. Důsledně dbáme na to, aby všechny realizační kroky byly provedeny kvalitně, a byla tak stále zajištěna celková spokojenost investora. Od začátku května se práce na stavbě opět rozběhly a pokračujeme na další části druhé etapy rekonstrukce.“ říká Miroslav Prokeš, ředitel divize energetika společnosti Energovod CZ, a.s.

TR Sokolnice – dokončení 1. části II. etapy

TR Sokolnice – dokončení 1. části II. etapy

Velké poděkování patří celému realizačnímu týmu společnosti
Energovod CZ, a.s., zejména divizi energetika a divizi stavební, které jsou pod vedením zkušeného projektového manažera Viktora Pospíšila.

 

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.