Dokončení dvou významných zakázek divize Energetika

Rok 2021 byl ve všech směrech poznamenaný pandemickou situací COVID-19. Čelili jsme drakonickým výkyvům v dodavatelsko-odběratelském řetězci, růstu cen komodit, materiálů, zhoršení dodacích termínů a technologických celků, se kterými se nesetkalo několik generací před námi. Uvedené aspekty omezily běh každodenního života, ale i navzdory zmíněným komplikacím se naší dceřiné společnosti Energovod CZ, a.s. podařilo několik úspěchů.

V uplynulém roce se společnosti podařilo pokračovat na rozpracovaných projektech, úspěšně dokončit několik zajímavých projektů a společně s kolegy z obchodu rozběhli také projekty nové. Naší ambicí je pokračovat v budování úspěšného příběhu poskytovatelů služeb v nejvyšší kvalitě zákazníkům energetického sektoru. K hlavním úspěchům roku 2021 se řadí předání rozvodny TR Brno Medlánky – rekonstrukce R110kV a 22kV, investorovi E.ON Distribuce. 

Rekonstrukce TR Medlánky 110 kV a 22kV

Investor: E.ON Distribuce

Projekt „Rekonstrukce TR Medlánky 110 kV a 22kV“ je významným milníkem společnosti Energovod CZ, a.s. a začal se psát závěrem roku 2018, kdy společnost obstála v tvrdé konkurenci energetických společností na trhu. Samotná realizace začala 21.1.2019 a byla rozdělena do IV etap (2019 – 2021), které byly rozděleny do logických realizačních celků:

I. etapa – rekonstrukce AEA07, AEA08, výstavba AEA09, AEA10 v R110kV, stavební úpravy BSP, provizorní vybavení rezervních kobek R22kV, přeložky vedení VN,

II. etapa – rekonstrukce AEA04, AEA05, AEA06 v R110kV, provizorní trafostání (T103), instalace nového rozvaděče R22kV,

III. etapa – rekonstrukce AEA01, AEA02, AEA03, výstavba pole měření AEA60 v R110kV, přepojení linek VN do nové R22kV,

IV. etapa – stavební úpravy areálu transformovny, protipožární nástřik kabelového prostoru pod R22kV.

Projekt byl od počátku náročný na přípravu, organizaci, logistiku a participovalo na něm několik klíčových partnerských společností, které se popasovaly se specifickými podmínkami po dobu celé realizace. Právě koordinace, komunikace byly základním kamenem při realizaci a vedly k úspěšnému dokončení díla, které bylo realizované kolektivem pod vedením projektového manažera Bohumila Kremličky.

Navzdory počátečním komplikacím jsme dílo bez závad a nedodělků úspěšně, investorovi E.ON Distribuce, v září roku 2021 předali.

Tímto dalším úspěšným projektem jsme se zařadili mezi společnosti, které přispívají k rozvoji, obnově a stabilitě infrastrukturní distribuční soustavy České republiky.

Venkovní pohled na rozvodnu TR Brno - Medlánky

Venkovní pohled na rozvodnu TR Brno – Medlánky

Nové pole linek rozvodny TR Brno - Medlánky

Nové pole linek rozvodny TR Brno – Medlánky

Nová vnitřní část rozvodny TR Brno - Medlánky

Nová vnitřní část rozvodny TR Brno – Medlánky

Výměna transformátorů 22/6kV T201, T202

Investor: AL INVEST Břidličná, a.s.,

Z technického pohledu název zakázky jasně vypovídá o tom, co naše společnost realizovala. Velmi zajímavá je ovšem společnost, pro kterou byla tato zakázka realizována. Jedná se o společnost AL INVEST Břidličná, a.s., jejíž historie sahá až do roku 1852, kdy započala výstavba továrny. Společnost má bohatou historii a v současnosti se jedná o významného evropského a největšího tuzemského výrobce obalových materiálů a válcovaných polotovarů z hliníku, který zaměstnává víc než 800 lidí v bruntálském regionu.

O tuto zakázku jsme bojovali na energetickém poli, který již historicky vytváří velký tlak na zadavatele a zhotovitele. V drtivé většině případů výběrových řízení je hlavním měřítkem mezi úspěchem a neúspěchem nejnižší cena. Z toho důvodu byl na začátku minulého roku 2021 podepsán kontrakt, který následně vedl zkušený projektový manažer p. Zdeněk Zvolský. Na realizaci se podílelo také naše středisko v Brně.

I na této zakázce jsme ukázali skupinového ducha, a to nejen v přípravě, ale také v následné realizaci. Základem úspěchu je spolupráce, a proto se nám podařilo společnými silami odevzdat stavbu investorovi AL INVEST Břidličná, a.s. ve stanoveném termínu bez závad a nedodělků.

Přesun nového transformátoru do trafostání

Přesun nového transformátoru do trafostání

Nový transformátor 22/6kV

Nový transformátor 22/6kV