Dokončení rekonstrukce tunelů na Pražském okruhu

Úspěšné dokončení významné zakázky v celkovém objemu 176,9 milionu korun pro Ředitelství silnic a dálnic na opravu tunelů na Pražském okruhu za námi! Rekonstrukci tunelů LOCHKOV a CHOLUPICE jsme realizovali ve sdružení se společností Subterra od června do listopadu tohoto roku.

Uzávěra tunelové trouby

Uzávěra tunelové trouby

Vzhledem k velkému dopravnímu vytížení obou tunelů práce probíhaly pouze o víkendech, vždy od pátku 22:00 hod do pondělí 4:00 hod. Modernizací prošly vybrané části technologie a stavebních částí, zajišťující především požární bezpečnost v obou tunelech. Provedené opravy
zvýší bezpečnost provozu v obou tunelech a zmodernizované technologie jsou připraveny naplánované zvýšení nejvyšší povolené rychlosti v těchto tunelech na 100 km/h. Zakázka byla ukončena komplexní funkční zkouškou včetně simulace požáru v tunelu.

Děkujeme celému úseku Ondry Kudly – Tunely a servis a všem ostatním kolegům, dodavatelům, objednateli i technickému dozoru za spolupráci!

Simulace požáru v tunelu

Simulace požáru v tunelu

Simulace požáru v tunelu

Simulace požáru v tunelu