Eltodo a Energovod vylepšují technický stav zastávek MHD

Společnost Energovod CZ, a.s. uzavřela Rámcovou smlouvu o dílo na běžnou údržbu a opravy staničního zařízení se zadavatelem veřejné zakázky, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost („dále DPP“). Smlouva byla uzavřena v březnu 2019 na dobu 4 let (tzn. do konce února 2023).

Předpokládaná hodnota zakázky byla zadavatelem stanovena na hodnotu 34 240 000,- Kč bez DPH. Nám se ale podařilo danou zakázku získat za skoro dvojnásobnou cenu a to téměř v hodnotě 61 563 000,- Kč. Mimo společnost ENERGOVOD CZ, a.s. se na dané zakázce podílí také společnost PREMIO INVEST s.r.o. a společnost ELTODO, a.s. Charakter této zakázky je velmi výjimečný, protože se jedná o první realizaci zakázky tohoto typu, která splňuje to, co je v rámci skupiny ELTODO žádoucí – zapojit co nejvíce subjektů skupiny a vytvořit tak synergický efekt (provést zakázku od samotné výroby, přes montáž až po konečnou údržbu).

Předmětem veřejné zakázky je poskytování stavební a technické údržby, oprav a montáží staničního zařízení na zastávkách MHD v celé síti povrchové dopravy na území hl. města Prahy a přilehlého území Středočeského kraje. Všechny realizované práce, které jsou součástí této dohody, jsou vždy prováděny na základě objednávky od DPP. Předmětem smlouvy je také instalace nového staničního zařízení.

Staničním zařízením je myšleno:

  • Rámové konstrukce
  • Příslušenství zastávkových označníků
  • Koncové majáčky tramvajových ostrůvků
  • Elektrozařízení na trati

REALIZACE

Realizace  zakázky započala v dubnu loňského roku 2019. Vykonávané práce nesmí nijak narušit provoz MHD/PID a bezpečnost veřejnosti ani jiných osob. Práce jsou vykonávány jak v nočních hodinách, o víkendech, tak i o státních svátcích. Jedná se celkem o údržbu 3 308 ks označníků na celém území hlavního města Prahy a přilehlého území Středočeského kraje (z toho 633 tramvajových a 2 675 autobusových).

Od začátku zahájení prací do dnešního dne tj. 12. 2.2020 byly provedeny práce v celkové hodnotě cca 7 020 000,- Kč. Fakturace probíhá každý měsíc. Zadavatelem byl avizován předpoklad, že zajištění nejvíce výměn a oprav staničního zařízení bude požadováno v letních měsících.

Ke zmiňovanému datu bylo úspěšně vyřešeno přibližně 270 požadavků zadavatele týkajících se staničních označníků. K tomu můžeme přidat podobný počet požadavků na jiné výkopové, dlaždičské, betonářské a asfaltérské práce a na výměny / opravy zábradlí, zrcadel a elektrozařízení, které činí zhruba třetinu z celkového objemu zakázky.

JAK SE PODÍLÍ NAŠE VÝROBNÍ DIVIZE

Na zakázce se podílí náš výrobní závod na Hvožďanské, který zajišťuje výrobu staničních sloupků. V roce 2019 bylo vyrobeno 60 označníků v celkové hodnotě 1 150 000,- Kč. Aktuálně je těsně před dokončením 20 označníků, jejichž montáž je plánována na jaře letošního roku, v období hlavní stavební sezóny.

FOTODOKUMENTACE

Nové staniční sloupky na tramvajové zastávce I.P. Pavlova