Eltodo Osvětlení a jejich zakázky

Eltodo Osvětlení pokračuje v obnově osvětlení na Letišti Václava Havla v Praze.

Jedná se o další plnění z rámcové smlouvy, která byla uzavřena na dobu 4 let. Jednotlivá plnění z rámcové smlouvy jsou realizována na základě dílčích objednávek a v tomto případě se jednalo o výměnu celkem 33ks svítidel LED a o jednu kompletní výměnu celého stožáru. Součástí plnění bylo zpracování světelně technického řešení, které realizovalo středisko technické přípravy. Dále provedení nátěrů stávajících stožárů, výměna samotného LED svítidla, výměna elektro výzbroje a stožárové patice. Výměna svítidel a ostatní realizační činnosti byly prováděny přes den za běžného provozu. Hlavním důvodem byla zejména potřeba beznapěťového stavu ve stožárech. Vzhledem k tomu, že se jednalo o práce na letišti, bylo při realizaci nutné dodržet veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, platné vyhlášky, nařízení a standardy Letiště Praha a.s.

Eltodo Osvětlení rozsvítilo stadion RC Říčany.

Jedná se o umělé osvětlení hrací plochy o velikosti 67 x 105 m, která bude sloužit pro potřebu tréninku hráčů při snížené viditelnosti ve večerních hodinách. Doba realizace zakázky činila 10 týdnů od podepsání smlouvy. Instalováno bylo celkem 6 ks osvětlovacích stožárů žárově zinkovaných s možností sklopení a výškou 10m. Na každém stožáru jsou umístěny 4 LED světlomety o jmenovitém výkonu 1550W (každý). Celkem bylo nainstalováno 16 ks světlometů LED, které umožňují tzv. řízení svítidel vzduchem. Jedná se o systém stmívání (Switchbox), který umožňuje řízení intenzity světla až na 6 předem naprogramovaných světelných scén. Switchbox je umístěn v rozvaděči RH1 a bezdrátově komunikuje přímo se světlomety systémem Ad Hoc.