Energovod odstraňuje telematická zařízení ze silnic a dálnic I. třídy

Společnost Energovod CZ, a.s. uspěla ve výběrovém řízení na Odstranění telematických zařízení z dálnic a silnic I. třídy. Smlouva se zadavatelem, Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále „ŘSD“), byla uzavřena dne 31. 10. 2019. Hodnota zakázky činí 3 946 770,- Kč. Zakázku nám blíže představí Ing. Petr Kovář, ředitel divize Zemní a výkopové práce, v následujícím článku.

Od 1. 12. 2019 všechna vozidla nad 3,5 tuny musí být zaregistrována do nového mýtného systému a vybavena vyhovujícími palubními jednotkami. Nový mýtný systém s sebou přinesl potřebu demontáže stávajícího zařízení. Jedná se celkem o demontáž 48 kontrolních bran firmy KAPSCH.

V roce 2019 byla provedena demontáž 24 mýtných bran. Zbylé mýtné brány by měly být demontovány do konce ledna tohoto roku. Hlavním úkolem zakázky je nejen odstranění elektronických zařízení a související kabeláže na 48 kontrolních mýtných branách, ale také dočasné skladovací činnosti a zajištění dopravně inženýrského opatření včetně zajištění souhlasu příslušných orgánů. Je nezbytné demontovat většinu kabelů od svorkovnice v rozvaděči, zároveň ale napájecí kabel a jeho ukončení v rozvaděči brány musí zůstat nedotčené. Taktéž držáky komponentů, datová přípojka v rozvaděči mýtné brány a zařízení společnosti Cetin, a. s., nebude demontováno. Demontáž komponentů a kabeláže je nutno provést obezřetně, aby nedošlo k poškození protikorozní ochrany konstrukce portálu ani ostatních součástí. „ŘSD“ vyhotoví fotodokumentaci stavu mýtné brány před zahájením demontáže a následně po jejím ukončení.

MÉDIA

O zakázku projevila zájem také média, konkrétně Česká televize, která s naší součinností natočila dne 14. 1. 2020 v lokalitě Praha Písnice 5 – Praha Zbraslav 10 reportáž, kde demontáž telematického zařízení probíhala. Rozhovor pro Českou televizi za společnost Energovod poskytnul Petr Kovář, který odpověděl na dotazy týkající se realizace dané zakázky. Reportáž byla odvysílána dne 19. 1. 2020 v pořadu Události. Reportáž naleznete také na tomto odkaze v čase 27:18.

Petr Kovář, ředitel divize zemní a výkopové práce, při natáčení reportáže pro Českou televizi

O zakázce se píše také na dopravním portálu „Z dopravy“, kde je společnost Energovod označena jako výherní subjekt z celkem šesti podaných konkurenčních nabídek. Celý článek si můžete přečíst zde.

Přehled o lokalitách, kde výměna telematického zařízení proběhne/proběhla a zároveň i časový harmonogram demontážních prací je k nahlédnutí na tomto odkaze.

FOTODOKUMENTACE

Lokalita: Praha Písnice – Praha Zbraslav