Podílíme se na rekonstrukci přednádraží v Pardubicích

Už během jara by měla být dokončena zásadní rekonstrukce prostranství před hlavním nádražím v Pardubicích. Obyvatelé a návštěvníci města by se měli dočkat krytých stání pro autobusy linkové dopravy, nových řešení zastávek MHD, úpravy parkoviště před budovou, nového parkoviště pro jízdní kola a bezpečnějšího napojení nádraží na síť městských cyklostezek.

Zásadní je také úprava návazné silniční infrastruktury, kde je nutné upravit komunikaci a křižovatky tak, aby nedošlo ke zhoršení dopravní situace. Rozsáhlou rekonstrukci křižovatek v okolí nádraží zajišťuje společnost ELTODO. Na stavbu dodáváme moderní technologie  včetně řadiče s energeticky úspornými LED návěstidly. Na nových křižovatkách bude nainstalována technologie umožňující preferenci vozidel IZS.