Aktuality

Dočasná změna nastavení semaforů v Praze

Od 3. dubna 2020 je nastaven nový režim u semaforů na území hlavního města Prahy, které jsou vybaveny tlačítkem pro chodce. Chodci nyní nemusí stisknout tlačítko, aby jim byl umožněn přechod dané komunikace a zelená je spouštěna automaticky.

Společnost ELTODO, a.s. je dodavatelem servisních služeb daného zařízení a nemůže nijak stávající nastavení ovlivnit. Skutečně se nejedná o chybné nastavení z naší strany, a proto řidiče žádáme o trpělivost, než se nastavení semaforů vrátí do původního režimu.

Náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr tuto zprávu zveřejnil na svém účtu na Facebooku a vyjádřil se takto:

Na všech přechodech, kde si zelenou musíme přivolat prstem stisknutím malého tlačítka, bude odteď do konce nouzové stavu v časovém intervalu automaticky skákat zelená. Na displejích svítí nápis ČEKEJTE a není důvod se dotýkat zařízení. Opatření se netýká novějších přístrojů s většími tlačítky, které jdou zmáčknout loktem. Reagujeme tím jednak na hygienická doporučení, ale i na přání spousty z vás, kteří mi s tím psali včetně kolegů z Prahy 2. Stejné opatření už mimochodem funguje také v Bostonu, Sydney nebo Lausanne.

Vzhledem k třetinovému úbytku automobilové dopravy v Praze si přenastavení semaforů můžeme dočasně dovolit. Pro jistotu jsem svolal pracovní skupinu expertů z TSK PrahaPražská integrovaná doprava a magistrátního odboru dopravy, kteří budou sledovat dopady přenastavených semaforů na dopravu a případně pružně reagovat na vzniklé problémy.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy se k danému opatření vyjádřila se slovy, že po skončení nouzového stavu se bude funkčnost tlačítek pro chodce vracet do původního režimu.

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.

MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ SKUPINY ELTODO PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZY VIREM COVID-19

Vážení obchodní partneři,

v souvislosti s vyhlášením stavu nouze, přijala naše společnost preventivní opatření s cílem ochránit nás všechny před nákazou koronavirem a snížit tak rizika na minimum. Tato doba je zatěžkávací zkouškou pro nás všechny a my nadále chceme být odpovědným zaměstnavatelem a obchodním partnerem, který bude plnit své závazky. Naší povinností je chránit své zaměstnance a hlavně pak rizikové skupiny zaměstnanců (senioři, lidé s chronickým onemocněním, těhotné apod.).

Žádáme všechny o respektování a dodržování bezpečnostních opatření, protože pouze odpovědným chováním nás všech, můžeme tento boj vyhrát.

Mimořádná bezpečnostní opatření jsou platná od 1. 4. 2020 do odvolání.

Pevně věříme, že tuto situaci společnými silami zvládneme a aktuální opatření nebudou mít velké dopady na chod společnosti.

Všem přejeme hlavně hodně zdraví, sil a víry, že toto období bude brzy za námi!

Termokamery – efektivní řešení, jak zabránit šíření epidemií

Společnost ELTODO, a.s. aktuálně nabízí nový kamerový systém určený pro měření tělesné teploty. Správná teplota lidského těla je hlavním ukazatelem zdravého člověka. Včasná detekce osob s nestandardní tělesnou teplotou může zabránit šíření epidemie typu COVID – 19.

TERMOKAMERY

Efektivní nástroj v boji s aktuální hrozbou a souvisejícími restrikcemi

Termokamery Sunview od firmy Sunell dokáží automaticky identifikovat a upozornit na osoby se zvýšenou teplotou. Tento systém zvládne detekovat až 16 osob za sekundu při přesnosti měření 0.3oC a na vzdálenost 3-5 metrů. Jedná se tedy o jedno z nejrychlejších řešení
v kombinaci s vysokou mírou přesnosti na současném trhu.

Tento systém je provozován v Číně a řadě dalších asijských států již od roku 2018. Z evropských zemích je nyní nově instalován například na letišti v Římě a první instalace se rozbíhají také
v České republice.

Mezi hlavní výhody patří:

 • PREVENCE OCHRANY ZDRAVÍ
 • PLOŠNÁ DETEKCE OSOB
 • EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ
 • INTEGRACE S OSTATNÍMI SYSTÉMY
 • OBRAZOVÁ A AUDIO SIGNALIZACE NAMĚŘENÉ TEPLOTY

Naše řešení nabízí kompletní systém skládající se z duální kamery, black body jednotky (speciální zařízení určené pro kalibraci pro přesné měření teploty), NVR záznamníku, držáku na zeď, držáku na strop a stativu pro případnou mobilní instalaci.

Zaujala vás tato nabídka? Více informací naleznete na http://www.eltodo.cz/termokamery nebo nás kontaktujte přímo na tel.: +420 261 341 111 nebo na e-mail : eltodo@eltodo.cz

Instalace nového symbolu Záchranné uličky do informačních portálů

Od ledna letošního roku probíhají práce na vybraných informačních portálech po celé České republice spojené se softwarovou aktualizací a doplnění symbolu „Záchranná ulička“. Vzhledem ke změně týkající se tvorby průjezdu komunikací pro integrovaný záchranný sbor, se Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD) rozhodlo „nahrát“ tuto symboliku do vybraných informačních portálů na vybraných komunikacích ve správě ŘSD.

Společnost ELTODO, a.s. v této zakázce zvítězilo a mohlo tak od ledna zahájit práce vyplývající z podepsané smlouvy. V následujícím článku se dozvíte informace nejen týkající se samotné zakázky, ale také to, kdo o ni projevil mediální zájem.

 

Zadavatel:                               Ředitelství silnic a dálnic ČR

Název zakázky:                       Doplnění symboliky PDZ části zařízení VMS „Záchranná ulička“

Hodnota zakázky:                   839 300,- Kč

Platnost smlouvy:                   leden 2020 – duben 2020

 

Co je „Záchranná ulička“?

Od 1. 10. 2018 je legislativně zavedena změna způsobu tvorby záchranné uličky pro složky integrovaného záchranného sboru z tzv. „české“ na standard platný v jiných evropských zemích. Nová pravidla přikazují řidičům v levém jízdním pruhu uhýbání na levou stranu, ostatní řidiči v dalších pruzích musí uhýbat vždy na stranu pravou. Šířka vytvořené uličky musí být minimálně 3 metry a musí být vytvářená hned při tvorbě kolony.

Obrázek 1 – Řazení vozidel na dvoupruhové komunikaci

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Řazení vozidel na třípruhové komunikaci

Obrázek 1 vyznačuje to, jak řidiči musí uhýbat v případě dvoupruhové komunikace. Obrázek 2 zase demonstruje změnu týkající se tvorby záchranné uličky na třípruhové komunikaci. Stejný způsob řazení platí také v úsecích s pruhem pro pomalá vozidla. Na konkrétním informačním portálu přímo v proměnném dopravním značení je nahrán pouze jeden typ „řazení“ vozidel, a to podle počtu jízdních pruhů na dané komunikaci.

 

Kdy se symbol zobrazí?

Zobrazení symbolu na informačních portálech se zobrazí ve dvou případech:

 1. Při celostátních kampaní, které budou řidiče upozorňovat na změnu tvorby průjezdu mezi jízdními pruhy.
 2. V místě již vzniklé kolony, kde je umístěn informační portál a není třeba zobrazit jinou informaci nebo výstrahu pro řidiče.

Co vše je předmětem smlouvy?

V rámci podepsané smlouvy zadavatel vyžaduje splnění těchto služeb:

 • Upgrade SW informačního portálu
 • Doplnění symboliky PDZ části na informačních portálech 2. generace o symbol Záchranné uličky
 • V části ZPI doplnění textu – „Uvolni průjezd“
 • Provedení zkušebního testu se součinností s NDIC
 • Zhotovení fotodokumentace

Realizace

Instalace symbolu Záchranné uličky byla realizována na 63 lokalitách po celé České republice:

 •  3 informační portály na komunikaci I/35
 • 11 informačních portálů na D0
 • 16 informačních portálů na D1
 •  5 informačních portálů na D3
 •  1 informační portál na D4
 •  2 informační portály na D6
 •  3 informační portály na D7
 •  3 informační portály na D8
 • 11 informačních portálů na D11
 •  6 informačních portálů na D35
 •  2 informační portály na D55

Záruční podmínky jsou objednateli poskytnuty po dobu 6 měsíců od provedení prací, pokud je zařízení používáno obvyklým způsobem v souladu s jeho technickými parametry.

Média

Ve čtvrtek 12. 3. 2020 byla natočena reportáž s Českou televizí v lokalitě D7 km 2, směr Praha, kde je symbol záchranné uličky na informačním portálu již nainstalován. České televizi byly poskytnuty základní informace týkající se realizačních prací této zakázky a prezentována funkčnost systému v reálném dopravním provozu. Reportáž bude odvysílána ve zpravodajském pořadu Události na ČT1.

O instalaci nového piktogramu objevující se ve vybraných informačních portálech a o tom, jak správně mají řidiči tvořit záchrannou uličku, píše také internetový dopravní portál Zdopravy.cz.

Obrázek 3 – Natáčení nového symbolu na informačním portálu

Obrázek 4 – Dušan Krajčír, manažer speciálních projektů, při poskytování rozhovoru pro ČT

Symbol Záchranné uličky bude řidiče informovat o tom, jak vytvořit správný průjezd pro integrovaný záchranný sbor.

Pamatujme na to, že každá prodleva může ohroženého člověka stát zdraví nebo dokonce i život!

 

Najdete nás také na Facebooku a Linkedinu.

Dodávka a instalace technologie pro P+R Brno – Líšeň

Statutární město Brno vypsalo veřejnou zakázku na zajištění kompletního technického řešení parkoviště typu P + R (Park & Ride) v lokalitě Brno – Líšeň a nám se podařilo za společnost ELTODO, a.s. podat tu nejlepší nabídku a zakázku vyhrát!

Systém tzv. záchytného parkoviště, o kterém tato zakázka pojednává, by měl regulovat dopravní vytíženost v širším centru města tím, že auta zachytí hned na okraji města. Co vše je předmětem smlouvy a další informace k zakázce, se dozvíte v následujícím článku.

 

Zadavatel:                                         Statutární město Brno

Název zakázky:                                 Parkoviště P + R lokalita Líšeň u Zetoru

                                                        – dodávka a instalace technologie

Hodnota zakázky:                            8 347 970,- Kč bez DPH

Začátek realizace:                            duben 2020

 

Co vše je předmětem smlouvy?

Předmětem smlouvy, jak již bylo uvedeno hned v úvodu, je zajištění kompletního technického řešení parkoviště typu P + R. Nově vybudované záchytné parkoviště v lokalitě Brno – Líšeň musí svým konceptem zapadat do stávajícího systému parkování, které provozují Brněnské komunikace, a.s. Dále musí být vybaveno potřebnou technologií, která zajistí organizaci dopravy a systém zpoplatněného parkování.

Součástí zakázky jsou stavební práce potřebné pro vyhotovení veřejného osvětlení a přípojky NN. Poté následuje dodávka a instalace požadované technologie a to:

 • závorový systém parkoviště,
 • kamerový systém parkoviště,
 • jízdenkový automat,
 • infopanely DPMB.

Média

O zakázce informuje samo město Brno na svých internetových stránkách Brno.cz a také několik brněnských informačních deníků jako Brňan, Noviny kraje, Brno Today a BrněnskoDnes.cz

Rada města Brno aktuálně prověřuje dalších 13 lokalit, kde by se mohla tzv. záchytná parkoviště či přímo parkovací domy postavit. To by pro nás mohlo představovat nárůst nových obchodních příležitostí tohoto typu

Jaké kroky nás čekají nyní, po podpisu smlouvy?

Podepsaná smlouva nabyla svoji účinnost dne 30. 3. 2020 a nyní už nic nebráno tomu si staveniště od zadavatele převzít a zahájit realizační práce.

 

Najdete nás také na Facebooku a Linkedinu.

PŘERUŠENÍ PROVOZU ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ

 

Parkovací zóny jsou dle rozhodnutí vlády od 16.3.2020 do odvolání ZRUŠENY a v souladu s tímto rozhodnutím se parkování v zóně placeného stání v Praze NEPLATÍ. Tato informace je uvedena na všech parkovacích automatech a také na monitorovacích vozech. Monitorovací vozidla jsou stále v terénu, ale monitorují pouze obsazenost parkovacích stání.

 

 

 

Na monitorovacích vozidlech je uvedena tato informace:

PARKOVÁNÍ BEZPLATNÉ

MONITORUJEME VOLNÉ KAPACITY STÁNÍ

 

Aktuální informace uvádí přímo TSK hl.m. Prahy na www.parkujvklidu.cz

 

Najdete nás také na Facebooku a Linkedinu.

Zahájení servisních prací pro Fakultní nemocnici Hradec Králové

Ve středu 11. 3. 2020 došlo k oficiálnímu předání podepsané smlouvy týkající se provádění pravidelných revizí, kontrol a servisu EPS a provádění revizí systémů domácího rozhlasu s nuceným odposlechem, napojených na EPS v areálu FN HK.

Místem plnění servisních činností je celý areál nemocnice a náš servisní tým bude o tuto zakázku pečovat po dobu 4 let v pravidelných intervalech dle požadavků zadavatele.

Zadavatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Název zakázky: Provádění pravidelných revizí, kontrol a servisu EPS provádění revizí systémů domácího rozhlasu s nuceným odposlechem napojených na EPS v areálu FN HK

Hodnota zakázky: 758 784,- Kč

Platnost smlouvy: 1. 3. 2020 až 28. 2. 2024

 

Co vše je předmětem smlouvy?

V rámci elektrické požární signalizace (EPS):

 • provádění pravidelných periodických kontrol a revizí v souladu s platnými ČSN EN
  a platnými předpisy,
 • provádění servisních prací a oprav zařízení (případné výměny komponentů)
 • a provádění ostatních nutných prací souvisejících s realizací zakázky.

V rámci domácího rozhlasu s nuceným odposlechem:

 • provádění revizí systémů v souladu s platnými normami ČSN EN a platnými předpisy.

Náš servisní tým bude zajišťovat zkoušky zařízení EPS a pravidelné revize dle platných norem a předpisů pro EPS. Pravidelné revize a kontroly činnosti zařízení EPS budou prováděny každý měsíc. FN Hradec Králové disponuje s monitorovacím systém ALVIS, pro který budou v rámci smlouvy zajištěny opravy a konfigurace dle potřeby. Dále budou prováděny servisní práce na zařízení EPS. V případě, že se při revizi či prohlídce zjistí závada, provede se oprava zařízení. Opravami je myšlena zejména výměna požárních čidel, požárních tlačítek, akumulátorů ústředen EPS a komunikátoru spojení ústředny EPS ALVIS. Součástí všech těchto servisních prací je také vypracování příslušných zpráv, protokolů a zápis do knih EPS.

Velín FN HK

Pracoviště, se kterým bude náš servisní tým nejvíce komunikovat je tzv. Velín. Jedná se
o pracoviště, odkud je kontrolován a ovládán provoz zařízení. O každé plánované servisní činnosti musí být tito pracovníci včas informováni.

Vjezd do FN HK

Doufáme, že bude objednatel se servisem spokojen a že se nám podaří navázat spolupráce i na jiných zakázkách!

Najdete nás také na Facebooku a Linkedinu.

Modernizace prodejny Lidl v Benešově

Již dva týdny je otevřena nová prodejna Lidl v Benešově, na jejíž modernizaci se podílela naše dceřiná společnost Vegacom a.s. Zajímá vás, co vše jsme zde realizovali? Více informací se dozvíte v následujícím článku.

Takhle to vše začalo

V zimním období jsme pro společnost Lidl Česká republika, v.o.s. zvládli zrealizovat venkovní výstavbu slaboproudých rozvodů v rámci modernizace prodejny Lidl v Benešově. Výstavbu jsme zahájili přípojkou NN pro nově budovanou prodejnu včetně části transformační stanice. Navazovalo se kompletním zemněním celého objektu budoucí prodejny. Dalším předmětem dodávky byla výstavba osvětlení parkovacích ploch a nově zbudovaného přechodu pro chodce. Naše venkovní rozvody obsahují také napájení a ovládání reklam, automatických bran, přisvětlovacích ploch přístřešků a v neposlední řadě také dobíjení elektrokol a přípravu pro dobíjecí stanice automobilů.

Shrnutí realizačních prací:

 • výstavba 7 stožárů VO na parkovišti,
 • výstavba 2 stožárů VO u přilehlého přechodu pro chodce,
 • připojení celého objektu z NN části trafostanice,
 • položení silových i ovládacích napájení závor na parkovišti,
 • instalace automatické parkovací pokladny.

Naši zaměstnanci zvládli ve velmi krátkém čase splnit náročné podmínky nejen stavby, ale také investora a svojí profesionalitou dotáhli celou zakázku k bezchybnému konci.

A tady je výsledek


Děkujeme celému realizačnímu týmu za skvěle odvedenou práci!

 

Najdete nás také na Facebooku a Linkedinu.

 

 

 

Realizace v Energovodu

Divize Zemních a výkopových prací naší dceřiné společnosti Energovod dokončila jednu významnou zakázku a na dvou aktuálně pracuje. Pojďte si přečíst,
o jaké projekty se jedná.

 

ODSTRANĚNÍ TELEMATICKÝCH ZAŘÍZENÍ Z DÁLNIC A SILNIC I. TŘÍDY 

Investor:                           Ředitelství silnic a dálnic ČR

Realizace:                       prosinec 2019 – únor 2020

Hodnota zakázky:           3 946 770,- Kč

Stav:                                  DOKONČENO

Popis: Demontáž 48 kontrolních mýtných bran firmy KAPSCH byla prováděna od prosince 2019 až do konce února tohoto roku. Poslední výměna proběhla v lokalitě Kroměříž východ 260 – Hulín západ 264 (D01-263,26-E-0). Hlavním úkolem zakázky bylo nejen odstranění elektronických zařízení a související kabeláže na 48 kontrolních mýtných branách, ale také dočasné skladovací činnosti a zajištění dopravně inženýrského opatření včetně zajištění souhlasu příslušných orgánů.

Významnost zakázky potvrzuje zejména zájem České televize, která s námi natočila reportáž a byla odvysílána dne 19. 1. 2020 v pořadu Události.

CYKLOSTEZKA KOLOVRATY – MNICHOVICE

Investor:                                  Obce (spolufinancováno z fondů EÚ)

Generální dodavatel:               OHL ŽS, a.s.

Realizace:                                2019 – 2020

Hodnota zakázky:                    9 817 621,- Kč

Stav:                                          REALIZACE STÁLE PROBÍHÁ

Popis: Od července 2019 jsou prováděny stavební práce na nově vznikající cyklostezce s názvem „Do Prahy na kole“. Tato zajímavá zakázka je realizována pro Eltodo Osvětlení, které řeší s generálním dodavatelem, OHL ŽS, a.s, veškeré administrativní záležitosti. Společnost Energovod zde zajišťuje výkopové a pozemní práce a realizuje osvětlení cyklostezky včetně dodávky stožárů a svítidel a jejich napájení. Cyklostezka o délce více než 14 km povede z Prahy – Kolovrat do Mnichovic a přizpůsobena bude nejen pro cyklisty a bruslaře, ale také pro pěší. Termín dokončení je plánován na červen tohoto roku, aby se s příchodem léta mohla cyklostezka již plně využívat.

VÝSTAVBA BEZPEČNOSTNÍCH A VÝSUVNÝCH SLOUPKŮ A BEZPEČNOSTNÍHO SKENERU

Investor:                                MČ Prahy 1

Realizace:                              únor – květen 2020

Hodnota zakázky:                  19 803 450,- Kč

Stav:                                        REALIZACE STÁLE PROBÍHÁ

Popis: Na začátku února letošního roku započaly stavební práce v ulici Tržiště na Malé Straně v Praze, kde probíhá výstavba bezpečnostních výsuvných sloupků a bezpečnostního skeneru. Hlavním účelem zakázky je zvýšení bezpečnosti v oblasti zastupitelského úřadu USA a zároveň zvýšení rychlosti a spolehlivosti kontroly projíždějících vozidel. Předpokládaný termín dokončení je květen tohoto roku.

Tímto celému realizačnímu týmu za odvedenou práci děkujeme!

 

Najdete nás také na Facebooku a Linkedinu

Aktuality z D1 – Instalace mobilních radarů a informačních vozíků

Máme pro vás aktuální informace z dálnice D1, kde o tomto víkendu proběhla instalace 4 mobilních radarů
a 4 informačních vozíků v blízkosti exitu 81 u Koberovic
a exitu 90 u Humpolce.

V průběhu posledního únorového víkendu proběhla demolice dvou nadjezdů mezi Koberovicemi a Humpolcem na Vysočině a dálnice byla v tomto úseku ze soboty 29. 2. na neděli 1. 3. zcela uzavřena na více než 14 hodin.

Důvodem instalace telematického zařízení je zahájení modernizace v tomto úseku dálnice, jejíž součástí je také výstavba nových pilířů nadjezdů (viz výše). Modernizace s sebou přinese dočasné zúžení vozovky a snížení rychlosti v tomto úseku na 80 km/hod v obou směrech dálnice.

U nově vznikajících nadjezdů jsou v  obou směrech nainstalovány informační LED vozíky
s  mobilními radary, které měří rychlost těch jedoucích vozidel, které překročili maximální povolenou rychlost (80 km/h). Při překročení rychlosti jedoucího vozidla,
je detekována registrační značka vozidla a poté tato informace předána spolu s aktuální rychlostí informačnímu vozíku LED k zobrazení na činné ploše.

Instalace 4 mobilních radarů včetně 4 informačních vozíků, jak již bylo zmíněno výše, proběhla také o tomto víkendu (29. 2. – 1. 3.) a jejich nasazení je plánováno po celou dobu modernizace
tj. přibližně 5 týdnů.

Mobilní radary jsou umístěny na dálnici v těchto úsecích:

 • D1 km 88, směr Brno
 • D1 km 89, směr Brno
 • D1 km 84, směr Praha
 • D1 km 89, směr Praha 

„Bezpečnost na silnicích je naším posláním a mobilní radary jsou jedním z důležitých prvků v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.“

 

Obrázek 1 – Mobilní radar (vlevo) s informačním vozíkem (vpravo)

Obrázek 2 – Mobilní radar s informačním vozíkem D1 km 83, směr Praha