Aktuality

Tunel Jihlava je opět v provozu

Na frekventované silnici I/38 byl po dobu dvou měsíců uzavřen tunel Jihlava z důvodu rozsáhlých oprav jeho stavebně technologické části. V úterý 21.6.2022 se tunel opět otevřel a je již v plném provozu. Zakázku v hodnotě 53,7 mil Kč jsme realizovali společně s naší dceřinou společností Energovod CZ a objednateli Ředitelství silnic a dálnic ČR byla předána ve stanoveném termínu.

Od roku 2004, kdy byl tunel uveden do provozu, se jednalo o první rekonstrukci tohoto typu. Práce na rekonstrukci probíhaly od 19.4.2022 za kompletní uzávěry, a řidiči tak museli využívat v obou směrech objízdné trasy.

Co vše se realizovalo?

Kromě stavebních oprav byla obnovena kompletní technologie tunelu včetně nového řídícího systému, automaticky řízeného LED osvětlení, kamerového systému, SOS hlásek, zálohovaného zdroje napájení a elektronické požární signalizace. Nově jsou před a za tunelem nainstalovány proměnné dopravní značení s bezdrátovou komunikací, napájené systémem solárních panelů a baterií. Na přání objednatele Ředitelství silnic a dálnic ČR byla navíc provedena oprava asfaltových povrchů v okolí tunelu.

Tunel Jihlava po rekonstrukci

Tunel Jihlava po rekonstrukci

Velké poděkování patří všem zúčastněným, kolegům, zástupcům objednatele za perfektní spolupráci a také řidičům a obyvatelům Jihlavy za trpělivost v souvislosti s uzavírkou.

Úspěšné dokončení výstavby meteostanice v Ústeckém kraji

Poslední květnový den se nesl ve znamení úspěšného předání nové meteostanice s proměnným dopravním značením na komunikaci mezi obcemi Pšov a Blšany v Ústeckém kraji. Zakázka, která zahrnovala komplexní výstavbu meteostanice, byla investorovi, Ředitelství silnic a dálnic, předána ve stanoveném termínu .

Popis zakázky

Hlavním subdodavatelem celé akce byla dceřiná společnost Vegacom a.s., která zajistila od zpracování dokumentace, inženýringu, realizace DIO až po stavební a výkopové práce. Před zahájením realizačních prací bylo nutné daný úsek osadit provizorním dopravním značením a doprava byla řízena kyvadlově. O výrobu PDZ meteo s nosnou konstrukcí a nastavení softwaru se postaral výrobní závod ELTODO na Hvožďanské. Společnost ELTODO, a.s. řídila celou akci koordinačně a dne 31.5.2022 zakázku úspěšně předala.

Provizorní dopravní značení při realizaci

Provizorní dopravní značení při realizaci

Dokončená meteostanice s PDZ

Dokončená meteostanice s PDZ

Dokončená meteostanice s PDZ

Dokončená meteostanice s PDZ

Děkujeme za skvěle odvedenou práci a odevzdání zakázky v termínu. 

Smlouva s Dopravním podnikem hl.m. Prahy na zakázku „PROVAS“ podepsána

Společnost ELTODO, a.s. se v prosinci 2017 přihlásila do výběrového řízení k veřejné zakázce „Modernizace protichemického varovného systému (PROVAS) včetně následné správy, podpory a údržby nově dodaných technologií systému PROVAS“. Obchodní a technickou náročnost na zpracování nabídky jasně dokládá fakt, že celý proces průběhu veřejné zakázky trval 4 roky.

K vyhodnocení a výběru dodavatele došlo až v prosinci 2021, kdy naše nabídka byla vybrána jako vítězná. Roky práce, které byly zakázce věnovány, se vyplatily, a smlouvy s Dopravním podnikem hl. m. Prahy byly dne 3. 3. 2022 za více než 118 milionů korun podepsány.

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o plnění dle Smlouvy na modernizaci systému „PROVAS“ a poskytování souvisejících služeb, které zahrnuje dodání a zprovoznění nového Řídicího systému vč. souvisejícího SW a HW. Součástí plnění je obměna chemických detektorů a poskytování servisních služeb k systému „PROVAS“, dle Servisní smlouvy, která zahrnuje zajištění servisní podpory a údržby nově dodaných technologií protichemického varovného systému metra (PROVAS).

Popis veřejné zakázky

Obsahem našeho plnění je analýza současného SW a vývoj nového SW pro řídicí systém PROVAS pro nově dodané chemické detektory, výroba a kompletace detektorů a následná integrace do nového řídicího systému ve stanicích pražského metra, na které bude navazovat zkušební provoz po dobu 6 měsíců.

Stanice pražského metra

Stanice pražského metra

Po ukončení zkušebního provozu bude celá zakázka předána Dopravnímu podniku hl. m. Prahy do vlastního provozu. Součástí zakázky jsou také práce jako vyškolení obsluhy, odborná ekologická likvidace, komplexní podpora apod.

Zakázku týkající se dodání a zprovoznění nového řídicího systému vč. hardware bychom měli zadavateli odevzdat do 30 měsíců od účinnosti smlouvy. Smlouva na servis zařízení a související služby je uzavřena na dobu neurčitou. Jedná se o unikátní zakázku, která pro naši společnost představuje velkou výzvu. Celou zakázku jak z pohledu realizačního, tak následného servisu zastřešuje úsek ICT pod vedením Milana Hradce. Na zakázce bude participovat také naše dceřiná společnost Vegacom.

Děkujeme obchodnímu a technickému týmu za 4 roky usilovné práce, která skupině ELTODO přinesla nejen práci na dalších 10 let, ale také prestižní postavení na trhu v této oblasti.

Nová tramvajová trať povede z Modřan až na Libuš

Dceřiná společnost Vegacom a.s. získala další zakázku na realizaci elektro objektů v Praze v celkové výši 16,7 milionů korun. Tentokrát se jedná o stavbu nové tramvajové trati Modřany – Libuš pro společnost OHLA – ŽS, kterou realizuje ve sdružení se společností Strabag.

Popis zakázky

Nová tramvajová trať v úseku Modřany – Libuš bude dlouhá 1,7 km a bude zahrnovat 4 zastávky. Zakázka je zajímavá zejména tím, že prodlužuje tramvajovou trať z Modřan k budoucí nové stanici metra Nové Dvory, která se bude nacházet v bezprostřední blízkosti našeho sídla.

Nová tramvajová trať Modřany - Libuš

Nová tramvajová trať Modřany – Libuš

 V rámci zakázky se bude realizovat

 • vybudování Informačního systému, který se skládá zejména z vybudování optické trasy, elektronických informačních panelů a Inframajáků IRCOM.
 • realizace přeložky veřejného osvětlení HMP a tramvajových zastávek.
 • přeložky sdělovacích kabelů operátorů Vodafone a T- Mobile.
 • výstavba nové světelné signalizace SSZ křižovatky Novodvorská x Generála Píky
 • úprava světelné signalizace výjezdu hasičů na ulici Generála Píky.
Spolupracovat na zakázce budou i kolegové ze společnosti ELTODO, a.s, kteří budou realizovat část SSZ.
Zakázka se realizuje v termínu od 9.5.2022 do 31.6. 2023

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sloup v Čechách

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ podepsala v tomto týdnu smlouvu o dílo na realizaci veřejného osvětlení v obci Sloup v Čechách. Zakázka za bezmála 9 milionů korun se rozeběhne v následujících dnech a dokončena by měla být do 18 měsíců.

Předmět zakázky

Součástí plnění je demontáž starého osvětlení a instalace cca 130 nových stožárů veřejného osvětlení, včetně veškeré potřebné kabeláže v obci. Předmětem zakázky je také realizace architekturního nasvícení chráněné památky Skalního hradu a poustevny, kde se natáčela velmi oblíbená česká pohádka „S Čerty nejsou žerty“. Zakázku bude realizovat po dobu 18 měsíců Středisko Liberec.

Obec Sloup v Čechách se proslavila díky pohádce "S čerty nejsou žerty"

Obec Sloup v Čechách se proslavila díky pohádce „S čerty nejsou žerty“

 

Zahájení prací v tunelu Jihlava

V úterý 19. 4. 2022 jsme společně s dceřinou společností Energovod CZ, a.s. zahájili opravu stavebně technologické části tunelu Jihlava, který je součástí silnice I/38 v západní části města. Zakázku pro Ředitelství silnic a dálnic ČR za 53,7 milionu korun budeme realizovat po dobu 2 měsíců a to za úplné uzávěry tunelu. Řidiči tak budou muset v obou směrech využít objízdné trasy.

Tunel Jihlava s délkou 310 metrů je v provozu od roku 2004 a některé technologické části jsou na konci své životnosti. Jak zmínil náš kolega Ondřej Kudla, manažer úseku Tunely a servis, v rozhovoru pro Českou televizi, opravy tunelů jsou po určité době nezbytně nutné, jelikož instalované technologie uvnitř tunelu degradují daleko rychleji, než je tomu na otevřené silniční trase.

Tunel Jihlava

Tunel Jihlava

Co vše budeme realizovat?

V rámci rekonstrukce provedeme opravy jak stavební, tak technologické části tunelu. Jedná se zejména o:

 • úpravy svodidel,
 • doplnění tlumičů nárazu,
 • dodání nového řídicího systému,
 • dodání nového dopravního značení,
 • nové LED osvětlení,
 • sanaci rozvodny NN,
 • kabelové rozvody NN
 • a nové EPS, EZS či SOS hlásky.
Oficiální zahájení prací v tunelu Jihlava

Oficiální zahájení prací v tunelu Jihlava

Uzávěra tunelu potrvá do 30.6.2022, proto žádáme řidiče o trpělivost a využívání objízdných tras (více informací na stránkách ŘSD).

Realizace osvětlení na pražském letišti

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ se koncem loňského roku účastnila výběrového řízení na realizaci části projektu „Plocha pro mobilní mechanizační prostředky (MMP) hlavního motorového stání (HMS)“vypsaném investorem Letiště Praha, a zakázku o celkovém objemu 3,4 mil Kč vysoutěžila. Zakázka je složena ze dvou stavebních objektů, a to realizace stožárového osvětlení a realizace přípojky NN.

Předmět zakázky

Projekt řeší nově vznikající plochu na letišti Václava Havla, která bude sloužit jako hlavní stojánka pro motorové zkoušky letadel. Tato nová plocha se nachází v západní části a bude napojena na stávající HMS.

Námi realizované části projektu obsahují vybudování 2ks stožárů o výšce 15 m. Zajímavostí je, že stožáry musí být konstruovány tak, aby odolaly rychlosti větru 160km/hod. Jedná se o specifický požadavek investora, jelikož standardně musí stožáry odolat větru o rychlosti 90 km/hod.

Nové stožáry budou osazeny moderními LED svítidly o příkonu 890W a překážkovými návěstidly s nízkou svítivostí, která slouží k označení překážek v leteckém provozu. Zároveň pro nově budované osvětlení bude realizována přípojka napájení NN, která bude napojena od Hlavní hasičské stanice nacházející se v neveřejném prostoru tzv. zóně SRA (vyhrazený bezpečnostní prostor letiště). Na realizaci zakázky se budou podílet kolegové z ELTODO, a.s., kteří mají v areálu letiště zázemí.

Co jsme již stihli?

Na začátku roku jsme provedli objednávku materiálu, zejména stožárů a svítidel, které mají dlouhé dodací lhůty. Samotná realizace nebude trvat déle než 2 měsíce. Práce by se na letišti měly rozběhnout v průběhu měsíce dubna a celé dílo bychom měli investorovi předat do konce května 2022.

 

Zakázku má na starost náš kolega Tomáš Palát, který ji bude řídit za plného provozu letiště.

Dodávka a montáž veřejného osvětlení pro SMÍCHOV CITY

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ uspěla v zakázce o celkové hodnotě téměř 5,1 milionu korun na výstavbu veřejného osvětlení v developerském projektu na pražském Smíchově. Jedná se o projekt SMÍCHOV CITY, který pochází z rukou významné developerské společnosti SEKYRA GROUP. Jedná se o největší projekt v moderních dějinách Prahy, který získal ocenění komisaři z UNESCO díky své povaze zástavby, která nebude narušovat světové památkové dědictví.

Projekt o 55 tis. m2 zahrnuje prostory pro bydlení, kanceláře, funkční patra a také prostory pro občanskou vybavenost (služby, restaurace, obchody a supermarket). Dva obytné bloky u náměstí na Knížecí tak nabídnou 405 bytů, 8 000 m2 administrativních ploch a 6 300 m2 ploch obchodních.

VÝSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Zakázku na výstavbu veřejného osvětlení pro SMÍCHOV CITY Sever budeme realizovat ve spolupráci s naší dceřinou společností ENERGOVOD CZ. Jedná se o kompletní dodávku veřejného osvětlení včetně stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí, kotvení, revize a měření. Severní etapa je první fáze výstavby, která začala již v srpnu 2020. Osvětlení bude instalováno na páteřní komunikace a hlavní bulvár území SMÍCHOV CITY ve dvou etapách výstavby. Jedná se o dlouhodobou formu spolupráce na 2 roky.

HARMONOGRAM REALIZACE

V současnou chvíli jsou realizační práce ve svých začátcích. V rámci 1. fáze budou do 30. 4. 2022 zajištěny podzemní sítě včetně základů pro stožáry veřejného osvětlení a od července bude probíhat osazení těchto stožárů příslušnými svítidly. Kompletní dokončení a předání díla je stanoveno na listopad tohoto roku.

Práce na 2. fázi budou probíhat v roce 2023. Od ledna do dubna bude zajištěna realizace podzemních sítí včetně základů pro stožáry veřejného. Osazení stožárů svítidly bude probíhat o půl roku později, a to od října do listopadu. Kompletní dokončení a předání díla je stanoveno na listopad 2023.

Plánek legendy a svítidel

Plánek legendy a svítidel

CO VŠE ZAJISTÍME?

Celkem zajistíme instalaci a dodávku 53 ks designových LED svítidel od známého italského výrobce iGuzzini vč. 40 ks designových konických, válcových a železničních stožárů. Zajímavostí na této zakázce jsou repasované železniční lampy „ŠACHO“, které se standardně dodávají pouze jako výbojková svítidla, ale pro potřeby této zakázky jsou upraveny na LED svítidla, která budou spolu s železničními stožáry instalovány přímo na bulváru, jako vzpomínka na staré časy železnice.

Objednaná LED svítidla

Objednaná LED svítidla

Objednané stožáry

Objednané stožáry

Zakázku podobného charakteru jsme již realizovali v developerském projektu Suomi Hloubětín, kde jsme dokončili již 9. etapu. Věříme, že budeme podobné projekty realizovat i nadále.

Dokončení dvou významných zakázek divize Energetika

Rok 2021 byl ve všech směrech poznamenaný pandemickou situací COVID-19. Čelili jsme drakonickým výkyvům v dodavatelsko-odběratelském řetězci, růstu cen komodit, materiálů, zhoršení dodacích termínů a technologických celků, se kterými se nesetkalo několik generací před námi. Uvedené aspekty omezily běh každodenního života, ale i navzdory zmíněným komplikacím se naší dceřiné společnosti Energovod CZ, a.s. podařilo několik úspěchů.

V uplynulém roce se společnosti podařilo pokračovat na rozpracovaných projektech, úspěšně dokončit několik zajímavých projektů a společně s kolegy z obchodu rozběhli také projekty nové. Naší ambicí je pokračovat v budování úspěšného příběhu poskytovatelů služeb v nejvyšší kvalitě zákazníkům energetického sektoru. K hlavním úspěchům roku 2021 se řadí předání rozvodny TR Brno Medlánky – rekonstrukce R110kV a 22kV, investorovi E.ON Distribuce. 

Rekonstrukce TR Medlánky 110 kV a 22kV

Investor: E.ON Distribuce

Projekt „Rekonstrukce TR Medlánky 110 kV a 22kV“ je významným milníkem společnosti Energovod CZ, a.s. a začal se psát závěrem roku 2018, kdy společnost obstála v tvrdé konkurenci energetických společností na trhu. Samotná realizace začala 21.1.2019 a byla rozdělena do IV etap (2019 – 2021), které byly rozděleny do logických realizačních celků:

I. etapa – rekonstrukce AEA07, AEA08, výstavba AEA09, AEA10 v R110kV, stavební úpravy BSP, provizorní vybavení rezervních kobek R22kV, přeložky vedení VN,

II. etapa – rekonstrukce AEA04, AEA05, AEA06 v R110kV, provizorní trafostání (T103), instalace nového rozvaděče R22kV,

III. etapa – rekonstrukce AEA01, AEA02, AEA03, výstavba pole měření AEA60 v R110kV, přepojení linek VN do nové R22kV,

IV. etapa – stavební úpravy areálu transformovny, protipožární nástřik kabelového prostoru pod R22kV.

Projekt byl od počátku náročný na přípravu, organizaci, logistiku a participovalo na něm několik klíčových partnerských společností, které se popasovaly se specifickými podmínkami po dobu celé realizace. Právě koordinace, komunikace byly základním kamenem při realizaci a vedly k úspěšnému dokončení díla, které bylo realizované kolektivem pod vedením projektového manažera Bohumila Kremličky.

Navzdory počátečním komplikacím jsme dílo bez závad a nedodělků úspěšně, investorovi E.ON Distribuce, v září roku 2021 předali.

Tímto dalším úspěšným projektem jsme se zařadili mezi společnosti, které přispívají k rozvoji, obnově a stabilitě infrastrukturní distribuční soustavy České republiky.

Venkovní pohled na rozvodnu TR Brno - Medlánky

Venkovní pohled na rozvodnu TR Brno – Medlánky

Nové pole linek rozvodny TR Brno - Medlánky

Nové pole linek rozvodny TR Brno – Medlánky

Nová vnitřní část rozvodny TR Brno - Medlánky

Nová vnitřní část rozvodny TR Brno – Medlánky

Výměna transformátorů 22/6kV T201, T202

Investor: AL INVEST Břidličná, a.s.,

Z technického pohledu název zakázky jasně vypovídá o tom, co naše společnost realizovala. Velmi zajímavá je ovšem společnost, pro kterou byla tato zakázka realizována. Jedná se o společnost AL INVEST Břidličná, a.s., jejíž historie sahá až do roku 1852, kdy započala výstavba továrny. Společnost má bohatou historii a v současnosti se jedná o významného evropského a největšího tuzemského výrobce obalových materiálů a válcovaných polotovarů z hliníku, který zaměstnává víc než 800 lidí v bruntálském regionu.

O tuto zakázku jsme bojovali na energetickém poli, který již historicky vytváří velký tlak na zadavatele a zhotovitele. V drtivé většině případů výběrových řízení je hlavním měřítkem mezi úspěchem a neúspěchem nejnižší cena. Z toho důvodu byl na začátku minulého roku 2021 podepsán kontrakt, který následně vedl zkušený projektový manažer p. Zdeněk Zvolský. Na realizaci se podílelo také naše středisko v Brně.

I na této zakázce jsme ukázali skupinového ducha, a to nejen v přípravě, ale také v následné realizaci. Základem úspěchu je spolupráce, a proto se nám podařilo společnými silami odevzdat stavbu investorovi AL INVEST Břidličná, a.s. ve stanoveném termínu bez závad a nedodělků.

Přesun nového transformátoru do trafostání

Přesun nového transformátoru do trafostání

Nový transformátor 22/6kV

Nový transformátor 22/6kV

 

Dodávka a instalace meteostanice v Ústeckém kraji

Veřejná zakázka I/27 Pšov, Blšany – výstavba SMS týkající se instalace meteostanice s dodávkou 2 ks PDZ METEO přinesla společnosti ELTODO, a.s. ve sdružení s brněnskou společností obchodní vítězství. Podpis smlouvy v hodnotě téměř 5 milionů korun se zadavatelem veřejné zakázky Ředitelstvím silnic a dálnic byl uskutečněn na začátku prosince.

Popis zakázky

Součástí zakázky je nejen samotná instalace a následné oživení meteostanic, ale jedná se o zajištění komplexní výstavby. Hlavním subdodavatelem je naše dceřiná společnost
Vegacom a.s., která pro nás bude zajišťovat součinnost při zpracování dokumentace, inženýringu, realizaci DIO a bude realizovat stavební a výkopové práce.
Výrobní závod ELTODO na Hvožďanské zajistí výrobu 2ks PDZ meteo s nosnou konstrukcí a přípravné práce s nastavením softwaru. Předpokládaný začátek realizace je v dubnu letošního roku.

Zvýšení bezpečnosti v kraji

Meteostanice slouží jako včasná varování v zimním období před nebezpečím na vozovce a v blízkém okolí, jako jsou např. námraza, led, mlha, silný vítr a mokrý nebo sněhem pokrytý povrch. Současně slouží ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na dopravně zatížené komunikaci.

Vizualizace meteostanice s PDZ

Vizualizace meteostanice s PDZ