Aktuality

ELTODO oslavilo 30 LET od svého vzniku

Společnost ELTODO, a.s. se na českém trhu pohybuje již od roku 1991 a slaví tak v tomto roce velmi významné jubileum – 30 let od svého vzniku. Od té doby se aktivně podílí na zakázkách různého technologického charakteru.

V prvopočátku se hlavní činnost společnosti zaměřovala zejména na segment osvětlení a dopravních systémů, v současnou chvíli se ale aktivně podílí na zakázkách dalších významných segmentů jako je energetika, technologické zabezpečení budov, informační a komunikační technologie či průmyslová automatizace.  Za dobu své existence se vyvinula v jednu z největších a nejvýznamnějších technologických společností v České republice.

Poslední zářiový den se nesl v duchu firemních oslav, které byly zahájeny proslovem nového předsedy představenstva společnosti ELTODO, a.s., RNDr. Libora Sadílka a členem představenstva Ing. Libora Povejšila, který je zaměstnancem společnosti již od jejího vzniku. Oslavy doprovázel chutný catering a k tanci i poslechu nám zahrála rocková kabela GALAXIS BAND.

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří s námi toto významné jubileum společnosti oslavili. Zásluhy jsou vaše, protože ELTODO roste díky vám!

28. ročník Silniční konference

Ve dnech 8.-9.9.2021 se společnost ELTODO, a.s. zúčastnila 28. ročníku Silniční konference tentokrát v Olomouci, která byla jako obvykle zaměřená na odborné přednášky z oblasti silniční dopravy a zahrnovala také expoziční část.

Oficiální zahájení 28. ročníku Silniční konference

Oficiální zahájení 28. ročníku Silniční konference

V hotelu CLARION CONGRESS probíhala odborná část konference, které se zúčastnilo téměř 1000 delegátů. Hlavním tématem přednášek byla Silniční infrastruktura v celostátním
pojetí, Silniční infrastruktura z regionálního pohledu, Dopravní inženýrství a bezpečnost silničního provozu a Významné silniční stavby a aktuální otázky silničního hospodářství.

Stánek ELTODO, a.s.

Stánek ELTODO, a.s.

Doprovodná výstava se konala v přilehlém sportovním centru OMEGA, kde prezentovalo své služby a řešení 68 vystavovatelů.

Inteligentní zastávka na znamení

Inteligentní zastávka na znamení

Stánek ELTODO, a.s.

Stánek ELTODO, a.s.

 Příští ročník Silniční konference se bude konat 5.-6.10.2022 v Praze.

Těšíme se na vás!

 

Pozvánka na 28. Silniční konferenci v Olomouci

Zveme vás na 28. ročník Silniční konference, která se po téměř dvou letech uskuteční již v září, a to ve dnech 8. – 9.9.2021 v Olomouci. Přijďte se podívat na náš stánek č. 6, rádi se s Vámi potkáme a pohovoříme!

Více informací se dozvíte na oficiálních stránkách Silniční konference.

 

Těšíme se na vás!

Měsíc po živelné katastrofě se moravské obce opět probouzejí k životu

Větrný živel ve formě tornáda zasáhnul ve čtvrtek 24.6.2021 několik moravských obcí a způsobil nevyčíslitelné škody nejen na majetku místního obyvatelstva, ale také na majetku postižených obcí. Vedoucí pobočky ELTODO Osvětlení v Hodoníně popsal pohled na obce zasažené tornádem, a také to, jak pracovníci společnosti na daný incident reagovali.

Hodonín 24.6.2021 Osudného dne v nočních hodinách jsme v Hodoníně bezprostředně po události zajistili jednotlivé zapínací body veřejného osvětlení, aby při zapnutí elektrické energie distribuční společností nedošlo k úrazu el. proudem nebo k dalším škodám (požár atp.).

Následující den jsme provedli zdokumentování vzniklých škod, demontáže ohnutých nebo zlomených stožárů a demontáže rozbitých svítidel. Opět jsme zajistili zabezpečení světelných míst před úrazem. V podvečerních hodinách jsme postupně zprovoznili jednotlivé zapínací body (poté, co distributor zprovoznil dodávku elektrické energie) tak, aby zbývající nepoškozené VO mohlo svítit a lidé viděli na odklízení trosek. V průběhu téhož dne, jelikož máme vlastní výškovou techniku, jsme při své vlastní činnosti pomáhali ještě krizovému štábu při ořezech poškozených stromů a s odklízením a zprůjezdňováním komunikací pro bezpečný pohyb osob a vozidel záchranářů.

Tornádo poničilo velkou část veřejného osvětlení.

V dalším týdnu po události jsme vyměňovali svítidla, provedli prvotní vyčíslení škod, a zároveň jsme objednali stožáry a svítidla pro opravu poškozených stožárů VO.

Moravská Nová Ves 29. 6. 2021 – Do Moravské Nové Vsi jsme přijeli až 29.6.2021 a realita byla mnohem smutnější, než bylo prezentováno ve sdělovacích prostředcích. Pohled na všudypřítomné trosky, které doprovázely zvuky těžké techniky a zmatek lidí, byl velmi silným zážitkem a celkový dojem nepříjemně dokresloval prach a nesnesitelné horko.

V Moravské Nové Vsi provádíme na základě smlouvy výměnu stávajících svítidel za LED technologii, proto naším prvním krokem bylo zdokumentování vzniklých škod na nově namontovaném zařízení. Jelikož byl městys stále odříznutý od el. energie, nebylo možné začít s novými pracovními úkony. Danou situaci jsme alespoň neustále monitorovali. První práce jsme mohli zahájit až po červencových svátcích (5.-6.7.2021), kdy po zprovoznění jednotlivých trafostanic a spuštění elektřiny po provizorních bodech distributora, jsme začali s provizorním zprovozňováním nepoškozeného veřejného osvětlení.

Tornádo za sebou zanechalo nevyčíslitelné škody nejen na majetku, ale také na životech tamního obyvatelstva.

Dokázali jsme prozatím zprovoznit cca 70% osvětlení městyse. Zbývající osvětlení není možné zprovoznit z důvodu zničených ocelových stožárů a chybějících betonových stožárů distributora, na kterých byla svítidla umístěna. V některých případech chybí také el. vedení pro veřejné osvětlení. Naším hlavním úkolem je nyní zprovoznit zbývající část VO a pokračovat na pracích spojených s obnovou VO za LED svítidla.

 

Velké poděkování patří naším pracovníkům za skvělý přístup a aktivitu nad rámec svých běžných povinností.

 

Výroba a dodávka zastávkových přístřešků pro hl. m. Prahu

Velký úspěch slaví společnost Energovod CZ, a.s., která se zúčastnila otevřené veřejné soutěže na výrobu a dodávku městského mobiliáře pro hlavní město Prahu a danou zakázku v hodnotě téměř 230 milionů korun vyhrála. Rámcová smlouva se společností Technologie hlavního města Prahy byla podepsána dne 16. 7. 2021 na dobu 24 měsíců s možností prodloužení o dalších 12 měsíců.

Co je předmětem zakázky?

Výroba a dodávka zastávkových přístřešků, zábradlí a odpadkových košů podle návrhů vyhotovených společností ARTĚL, spol. s r.o. po dobu 2 let. Hodnota veřejné zakázky činí 227 888 890 bez DPH.

Za dobu trvání rámcové dohody zajistíme výrobu minimálně:

  • 650 ks zastávkových přístřešků různých typů;
  •  580 ks velkokapacitních košů.

Nové zastávky najdete v Praze i okolí

Nový městský mobiliář bude instalován na území hlavního města Prahy a také v okrese Praha – západ a Praha – východ.

Vizualizace nového zastávkového přístřešku ( zastávka Šumavská)

Vizualizace nového zastávkového přístřešku (zastávka Šumavská)

Výroba městského mobiliáře bude probíhat na základě objednávek zadavatele vyplývajících z rámcové dohody.

Dle smlouvy a přiloženého harmonogramu, prvotní dodávka mobiliáře má být dodána již letos v říjnu. Nyní nás čeká výroba vzorku, který musíme do 6 týdnů zadavateli odevzdat.

 

 

 

Nová moderní zastávka je již nyní k vidění na Palackého náměstí. 

Vyrábět budeme hned několik typů zastávkových přístřešků

 Zastávkový přístřešek - Standard

Zastávkový přístřešek – Standard

 Zastávkový přístřešek - Prodloužený rozměr

Zastávkový přístřešek – Prodloužený rozměr

Zastávkový přístřešek - Zkrácený

Zastávkový přístřešek – Zkrácený

 Zastávkový přístřešek - Oboustranný

Zastávkový přístřešek – Oboustranný

Zastávkový přístřešek - mobilní

Zastávkový přístřešek – mobilní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace solárního osvětlení v areálu ÚJV Řež zahájena

Jak jsme vás již informovali, společnost ELTODO OSVĚTLENÍ získala velice zajímavou zakázku na dodávku solárního osvětlení v areálu ÚJV Řež. Po podpisu smlouvy o dílo byly objednány veškeré nutné komponenty a začala předrealizační příprava.

Jako první šly na řadu zemní vruty…

Před třemi týdny dorazil přepravní kontejner plný solárních panelů (hexagonů) před brány areálu ÚJV Řež a realizace zakázky se rozjela na plné obrátky. V předstihu jsme začali realizovat zavrtávání zemních vrutů, na které budou stožáry připevněny. Po dodání solárních panelů jsme začali se samotnou realizací, tzn. kompletace a stavba kompletních stožárů.

Předrealizační příprava

Předrealizační příprava

Nové solární osvětlení u příjezdové cesty do areálu

Nové solární osvětlení u příjezdové cesty do areálu

V Areálu bude instalováno celkem 73 ks solárních lamp

Zakázka je významná z hlediska svého objemu, který čítá instalaci celkem 73 ks solárních lamp. Jedná se o unikátní instalaci v rámci České republiky.

Součástí zakázky je webová a mobilní aplikace sloužící ke sledování a dodatečnému ovládání osvětlení, která pochází z rukou našeho vývojového oddělení.

Nové solární osvětlení převyšuje stávající nejen moderním vzhledem, ale hlavně ekonomičtějším řešením.

Nové solární osvětlení převyšuje stávající nejen moderním vzhledem, ale hlavně ekonomičtějším řešením.

Více informací o solárním osvětlení zde.

Od 18.6.2021 začne probíhat rekonstrukce tunelů na Pražském okruhu

Tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu čeká první velká rekonstrukce. První víkendová uzávěra bude od 18. – 21.6. v časech vždy 22:00 hod – 4:00 hod.

20 víkendových uzávěr tunelů od června do listopadu

Na celou akci bude využito celkem 20 víkendových uzávěr, kdy každý víkend bude uzavřena pouze jedna tunelová trouba a doprava bude vedena v druhé tunelové troubě obousměrně. Dopravní opatření nijak neomezí mimoúrovňové křížení. Plánované dokončení rekonstrukce obou tunelů je stanoveno na listopad letošního roku.

Uzávěra tunelové trouby

Uzávěra tunelové trouby

První fáze oprav začíná pravou troubou tunelu Cholupice (směr Plzeň)

Přehled uzavírek tunelů:

18. 6. 2021, 22:00 hod. – 21. 6. 2021, 04:00 hod.

25. 6. 2021, 22:00 hod. – 28. 6. 2021, 04:00 hod.

2. 7. 2021, 22:00 hod. – 5. 7. 2021, 04:00 hod.

9. 7. 2021, 22:00 hod. – 12. 7. 2021, 04:00 hod.

16. 7. 2021, 22:00 hod. – 19. 7. 2021, 04:00 hod.

23. 7. 2021, 22:00 hod. – 26. 7. 2021, 04:00 hod.

30. 7. 2021, 22:00 hod. –  2. 8. 2021, 04:00 hod.

Více informací o zakázce se dočtete ZDE.

 

Rekonstrukce rozvodny TR Rokycany

V září loňského roku jsme se pochlubili výhrou 2 významných zakázek za více než 200 milionů Kč pro ČEZ Distribuce. Jednou z nich je rekonstrukce TR Rokycany, kde náš realizační tým již přes půl roku pracuje. Zakázka je realizována ve sdružení společností Energovod, a.s.ELTODO, a.s. a Kyjevská energetická stavební společnost.

Rekonstrukce TR Rokycany zahrnuje jak stavební úpravy, tak obnovu technologické části rozvodny.

V září loňského roku jsme převzali staveniště rozvodny a zahájili práce úspěšným přepojením přívodních linek tak, aby bylo možné demontovat první 4 pole venkovní rozvodny.

Pohled na demontovanou část rozvodny a výstavba nových základů

Pohled na demontovanou část rozvodny a výstavba nových základů

Co vše jsme již zvládli?

Po přepojení přívodních linek byla provedena demontáž 4 polí venkovní rozvodny 110 kV. Následně bylo vybudováno stání pro transformátor 110/22 kV. Stání pro tlumivky je v tuto chvíli před dokončením. Obě stání jsou monolitická železobetonová opatřená záchytnou havarijní jímkou. Součástí prací jsou i hrubé terénní úpravy povrchu.

Armování betonového základu

Armování betonového základu

Nyní probíhá výstavba základů pro nové ocelové konstrukce, na které bude následně instalována nová technologie polí rozvodny.

Co nás čeká dál…

Zprovoznit 4 nové pole rozvodny a přesunout transformátor a tlumivku na nově vybudovaná monolitická stání. Jakmile bude tato část rozvodny znovu uvedena do provozu, rozběhne se rekonstrukce zbylé části.

Pohled na nové trafostání, stání tlumivek a stavbu betonových základů pro novou technologii rozvodny 110 kV

Pohled na nové trafostání, stání tlumivek a stavbu betonových základů pro novou technologii rozvodny 110 kV

 

 

Na parkoviště Hornbachu bylo nainstalováno autonomní solární osvětlení

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ realizovala rekonstrukci areálového osvětlení parkoviště hobby marketu Hornbach na Černém Mostě. Rekonstrukce se týkala výměny výbojkových svítidel za úspornější řešení LED svítidly, a zároveň bylo nainstalováno solární autonomní osvětlení, které se díky svým výjimečným vlastnostem stává stále žádanějším řešením veřejného a areálového osvětlení.

Unikátní projekt s jedinečným řešením

V areálu parkoviště jsme zajistili výměnu nehospodárných výbojkových svítidel za soustavu LED svítidel s inteligentním řízením. Zároveň jsme provedli instalaci 3ks solárních lamp, které zajišťují rovnoměrnou osvětlenost celého prostoru parkoviště bez nutnosti výkopových prací.

 

Inteligentní systém řízení umožňuje maximální snížení výkonu svítidel mimo otevírací dobu hobby marketu, avšak pohybová čidla vymezený prostor stále detekují a v případě nežádoucího pohybu uvedou svítidla na maximální výkon. Uvedené řešení přináší úsporu až 90 % energie.

Zajímává Vás nabídka daného řešení?

Obraťte se na nás!

E-mail: osvetleni@eltodo.cz

Více o autonomním solárním osvětlení se dozvíte na této stránce.

Výroba dopravního značení a portálů pro dálniční úseky

Pro 3 významné zakázky společnosti EUROVIA zajistíme výrobu portálů a dopravního značení na dálniční úseky D5, D35 a D7.  Jedná se o modernizovaný úsek vnitřního okruhu D5 u Plzně, nově vznikající obchvat D7 u Loun a o nový úsek D35 Časy – Ostrov.

 

Úsek D5 Plzeň – Bolevec

V rámci modernizace vnitřního okruhu Plzně zajišťují naše výrobní závody výrobu 4ks portálů včetně betonových patek a osazení a současně také výrobu svislého a vodorovného dopravního značení. Jedná se o první akci, kam budeme dodávat vlastní portály, které má společnost Klement a.s. schválené Ředitelstvím silnic a dálnic. Výrobu zajistí naše dceřiná společnost Energovod CZ, a.s. Samotná realizace proběhne přelomem jara a léta tohoto roku.

Výkres portálu

Úsek D7 – Louny

Pro nově vznikající obchvat D7 u města Louny budeme dodávat 1 ks informačního poloportálu včetně LED značek PDZ a ZPI a 2 ks poloportálů pro pevné svislé dopravní značení. Součástí zakázky je také další svislé dopravní značení. Realizace je plánována od podzimu 2021 do jara 2022.

Výkres poloportálu

Úsek D35 Časy – Ostrov

Pro nový úsek dálnice D35 Časy – Ostrov zajistíme dodávku proměnného dopravního značení. Termín realizace je plánován na jaře 2022.

„PDZ“ – Proměnlivé dopravní značení