Aktuality

Mobilní liniové řízení dopravy

Představte si cestu do práce bez kolon, s minimem dopravních nehod v místě, kde se právě opravuje komunikace a v případě vzniku mimořádných událostí, byste byli o dané situaci ihned informováni. Tak přesně tyto výhody a mnohem více přináší mobilní liniové řízení dopravy.

Mobilní liniové řízení dopravy

„Rychlé, bezpečné a chytré řešení pro mimořádné situace.“

Na základě konkrétních požadavků obchodního oddělení společnosti ELTODO, a.s. proběhlo představení nového softwarového modulu v oblasti mobilního liniového řízení dopravy. Jedná se o řešení řízení dopravy v místech dopravních uzávěr, kde je potřeba řídit tok dopravy dle aktuálních potřeb.

Naše vývojové oddělení vyvinulo softwarový modul aplikace Citidea, která je monitorovací a řídicí centrálou pro smart řešení. Na software je napojeno několik zařízení poskytujících včasnou informovanost řidičů a efektivní řízení a kontrolu dopravy ve městě i mimo něj. Software má přívětivé uživatelské prostředí, které umožňuje ovládání připojených zařízení s možností okamžité proveditelnosti změn, a zároveň poskytuje cenné statistické údaje.

Náhled do aplikace Citidea

Simulace dopravních uzávěr s využitím mobilní liniové dopravy

Simulace dopravních uzávěr s využitím mobilní liniové dopravy

Proměnlivé dopravní značení (PDZ) umožňuje změnu zobrazovaných symbolů dle aktuálních potřeb a dopravní situace na komunikacích.

Proměnlivé dopravní značení (PDZ) umožňuje změnu zobrazovaných symbolů dle aktuálních potřeb a dopravní situace na komunikacích.

 

Náš obchodní tým v tuto chvíli připravuje prezentaci pro naše významné zákazníky, kterým chce toto unikátní řešení dopravy představit.

 

Zajímá Vás tato problematika?  Kontaktujte nás na tel. +420 261 343 719 nebo nám napište na e-mail doprava@eltodo.cz 

 

Pomůžeme zlepšit kvalitu infrastruktury ve vaší obci

Stav infrastruktury je v řadě našich měst a obcí stále ve velmi znepokojivém technickém stavu a mnohdy může představovat i nebezpečí pro obyvatele.  Současná nepříznivá situace spojená s pandemií COVID – 19 obcím neumožňuje rychlé investice a řešení tohoto stavu. Dochází ke snižování obecních rozpočtů a obce tak investice do infrastruktury nadále odkládají. To může v konečném důsledku vést ještě k vyšším investicím na pořízení nové infrastruktury, než je tomu v případě pravidelné modernizace a nezbytné údržby zařízení.

 

PROJEKTY PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

 Infrastrukturní projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) jsou v dnešní době ideální formou spolupráce mezi veřejným sektorem a soukromou sférou. Obce a města mohou v rámci těchto projektů přenést břemeno investic spojených s obnovou a rekonstrukcí stávající infrastruktury či výstavby nové na soukromý sektor. V případě propojení s energetickým managementem mohou být navíc tyto investice umořeny úsporami v elektrické energii.

 • Chybí vám peníze na modernizaci?

 • Máte nefunkční nebo zastaralou infrastrukturu?

 • Hledáte vhodnou koncepci obnovy a rozvoje vnitřních a venkovních zařízení?

 • Potřebujete optimalizovat náklady na spotřebu elektrické energie a snížit emise skleníkových plynů?

Zajistíme financování infrastrukturních projektů. Realizujeme komplexní obnovu, modernizaci a rozvoj infrastruktury měst a obcí. Pomůžeme vám zvýšit kvalitu i efektivnost veřejných služeb a urychlíme realizaci vašich projektů. 

 

Chci se o daném řešení dozvědět více.

 

Zlepšete kvalitu infrastruktury ve vaší obci

Pro ochranu zdraví našich zaměstnanců jsme zřídili testovací místnost

Společnost ELTODO dodržuje nařízení vlády a pro testování svých zaměstnanců zřídila bezpečnou testovací místnost.

Testovací místnost

Testovací místnost

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

 

Výstavba meteostanice na Zlínsku za více než 8 milionů Kč

Účast ve veřejné soutěži na výstavbu další meteostanice přinesla opakovanou výhru pro skupinu ELTODO. Tentokrát se podařilo zvítězit společnosti Energovod CZ, a.s. ve veřejné zakázce s názvem  „Sdružené PDZ pro meteostanice na sil. I. tř. v ZK– 2020, I/57: meteostanice Lidečko“ v hodnotě více než 8 milionů korun. Ve veřejné soutěži vypsané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jsme se utkali s dalšími dvěma významnými hráči trhu, ale naše cena se stala opět bezkonkurenčně vítěznou.

Co je předmětem zakázky?

Zakázka se týká výstavby jedné meteostanice poblíž obce Lidečko ve Zlínském kraji
a zároveň rozšíření již stávajících meteostanic v 8 lokalitách o nové dopravní technologické zařízení – Proměnné dopravní značení (PDZ). Stavba řeší kromě stavebních a zemních prací také zprovoznění ovládání proměnné značky z nejbližší silniční meteostanice a zajištění přenosu do informačního systému ŘSD ČR pro podporu zimní údržby. Součástí zakázky je nejen samotná dodávka technologií pro meteostanici a proměnné dopravní značky (PDZ), ale jedná se o zajištění komplexní výstavby. Poddodavatelem je mateřská společnost ELTODO, a.s.

Meteostanice slouží jako včasné varování v zimním období před nebezpečím na vozovce a v blízkém okolí jako jsou např. námraza, led, mlha, silný vítr a mokrý nebo sněhem pokrytý povrch. Tyto informace pak tedy slouží k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy na dopravně zatížené komunikaci.“

Jaké symboly bude PDZ zobrazovat?

LED tabule umožní zobrazení symbolu dopravních „Nebezpečí smyku“, „Náledí“ + proměnné dodatkové tabulky zobrazí symbol „Délka úseku“, které budou doplněné dvojicí výstražných žlutých přerušovaných světel S7. PDZ umožní také zobrazení symbolu „Práce“ a  „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“.  V rozšířené úrovni se očekávají i další výstražné či zákazové značky v barvách bílá, červená a žlutá.

Stanice PDZ I

Dokončená LED Meteo u obce Bezděkov na Tachovsku

Práce budou probíhat bez omezení silničního provozu

Jedním párem PDZ budou doplněny meteostanice v těchto 8 lokalitách:

 • I/50 Kunovice (Na Drahách)
 • I/50 Kunovice (Dlouhé)
 • I/50 Střílky
 • I/50 Buchlovice –
 • I/57 Hostašovice
 • I/57 Krásno nad Bečvou
 • I/58 Rožnov pod Radhoštěm
 • I/58 Trojanovice

Nová meteostanice v obci Lidečko

Účelem zřízení meteostanice je zajištění monitorování úseku silnice I/57.

Meteostanice bude osazena následující technologií:

 • IP kamera s IR reflektorem
 • Vozovkový senzor
 • Hloubkový senzor teploty
 • Senzor teploty a vlhkosti vzduchu
 • Srážkový senzor a senzor dohlednosti
 • Senzor rychlosti a směru větru
Vizualizace meteostanice

Vizualizace meteostanice

Stavební práce poběží od května do září tohoto roku, v současnou chvíli probíhá příprava veškeré stavební dokumentace.

 

Ministerstvo dopravy nám udělilo souhlas k užívání na naše další 3 výrobky

Dne 1. 3. 2021 jsme konečně po dlouhodobém schvalovacím procesu na Ministerstvu dopravy obdrželi Schválení výrobků pro 3 naše významné telematické výrobky, které slouží k zajištění bezpečnosti a plynulého provozu na pozemních komunikacích.

Naše pracovitost a houževnatost se vyplatila!

Ministerstvo dopravy nám tímto dnem dalo souhlas pro naše 3 výrobky. Schválení je platné téměř 5 let, a to do 4.2.2026. Dané výrobky budou uvedeny v centrálním systému Schválených výrobků na pozemních komunikacích na www.pjpk.cz.

Souhlas k užívání se týká těchto telematických produktů pocházející z výroby ELTODO:

Vozík LED PŘEDZVĚSTNÝ

Přívěsné vozidlo nesoucí zařízení předběžné výstrahy (sklopná proměnná dopravní značka – PDZ) slouží k označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Určeno pro funkci na jednom místě. Předností je dobrá viditelnost zobrazování dopravních symbolů, textů a informací s možností okamžité změny symbolu.

 

Vozík LED INFORMAČNÍ

Vozík LED INFORMAČNÍ

Přívěsné vozidlo nesoucí mobilní proměnnou dopravní značku slouží
k zobrazování aktuálních údajů významných pro bezpečnost
a plynulost provozu a k označování pracovních míst na dálnicích
a silnicích pro motorová vozidla. Určeno pro funkci na jednom místěním časovém období (měsíce). Předností je dobrá viditelnost zobrazování dopravních symbolů, textů a informací s možností okamžité změny symbolu.

Vozík LED VÝSUVNÝ

Vozík LED VÝSUVNÝ

Přívěsné vozidlo nesoucí zařízení předběžné výstrahy (pevná a výsuvná proměnná dopravní značka) slouží k označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Určeno pro funkci na jednom místě, kde je velká intenzita nákladní automobilové dopravy. Předností je dobrá viditelnost zobrazování dopravních symbolů, textů a informací s možností okamžité změny symbolu.

 

Neusínáme na vavřínech a schvalujeme další výrobek a to Sklopnou značku na vozidla!

 

 

Pomáháme v boji s COVID-19

Minulý víkend 12.-14.2.2021 proběhlo operativní jednání ve spolupráci s Policií ČR Karlovarského kraje a Ředitelstvím silnic a dálnic, kde jsme v rámci nenadálé situace v dopravě způsobenou uzavřením hranic s Německem, nabídli své dlouhodobé zkušenosti a představili možnost, jak tuto situaci řešit.

Informovanost řidičů zajistí náš vozík

Od neděle 14. 2. 2021 většině Čechů či cizinců jedoucí přes Českou republiku není umožněn vstup do Německa, resp. nezbytnou podmínkou pro vstup je mít negativní test na COVID-19. Tím pádem se u hraničních přechodů s Německem budou tvořit dlouhé kolony.

Informační vozík LED na D6

Informační vozík LED na D6

Ani mráz nás nezastavil

Z toho důvodu jsme v pondělí 15. 2. 2021 v brzkých ranních a mrazivých hodinách za součinnosti Policie České republiky Karlovarského kraje instalovali a zprovoznili Informační vozík LED na určeném místě před hraničním přechodem „Pomezí nad Ohří / Schirnding“  na komunikaci D6. Informační vozík zajistí prostřednictvím zobrazovaných informací navádění řidičů zejména zahraničních nákladních vozidel na odběrová místa pro testování na COVID-19.

Informační vozík LED na D6

Informační vozík LED na D6

Dané řešení si vysloužilo ze strany Policie České republiky Karlovarského kraje uznání a bude preferovat možnost dalšího nasazení do rizikových příhraničních oblastí s Německem.

Jak dlouho bude vozík přistaven? Dle vyjádření Policie Karlovarského kraje: Mutti zavelí k odvolání stavu“.

 

Rekonstrukce tunelů na Pražském okruhu

V letošním roce se kolegové z úseku Tunely a servis budou podílet na rekonstrukci Lochkovského a Komořanského (Cholupického) tunelu. Zakázku v hodnotě téměř 177 milionů korun budou realizovat ve sdružení se společností Subterra a.s. pro našeho významného zákazníka Ředitelství silnic a dálnic.

Přípravné práce jsou již v plném proudu

V tuto chvíli jsme již zahájili přípravné práce, které kromě podrobného naplánování realizace zakázky obnáší zejména tvorbu realizační dokumentace stavby, podle které bude celá oprava probíhat. Realizační dokumentaci stavby zpracovává naše projekční oddělení vlastními silami.

Lochkovský tunel

Lochkovský tunel

20 víkendových uzávěr tunelů od června do listopadu

Začátek samotné realizace je naplánován na červen letošního roku a vzhledem k velkému dopravnímu vytížení obou tunelů, budou práce probíhat pouze o víkendech, vždy od pátku 22:00 hod do pondělí 4:00 hod.

Na celou akci bude využito celkem 20 víkendových uzávěr, kdy každý víkend bude uzavřena pouze jedna tunelová trouba a doprava bude vedena v druhé tunelové troubě obousměrně. Dopravní opatření nijak neomezí mimoúrovňové křížení. Plánované dokončení rekonstrukce obou tunelů je stanoveno na listopad letošního roku.

Uzávěra tunelové trouby

Uzávěra tunelové trouby

Od výměny 42 tunelových proudových ventilátorů až po 290 ks svítidel únikového osvětlení

V rámci zakázky budou kompletně vyměněny požární uzávěry záchranných cest včetně obnovy bezpečnostního značení. Obnoveny budou také protismykové vlastnosti vozovky využitím tryskání ocelovými broky, kompletně se nahradí celkem 42 tunelových proudových ventilátorů a 290 ks svítidel nouzového únikového osvětlení. Výměna systému  radiového volání v tunelu zajistí pokrytí novou frekvencí 700 MHz dle současných požadavků integrovaného záchranného systému. Úpravou projde také systém detekce nebezpečných nákladů a měření úsekové rychlosti za účelem zvýšení bezpečnosti v tunelu. V neposlední řadě zajistíme mechanickou opravu všech SOS hlásek, které slouží řidičům k hlášení mimořádných událostí v tunelu.

Navýšení rychlosti v tunelech z obvyklých 80km/h na 100km/h

Provedené opravy budou mít přímý vliv na zvýšení bezpečnosti provozu v obou rekonstruovaných tunelech. Dotčené technologie budou zároveň připraveny na plánované zvýšení nejvyšší povolené rychlosti z 80 km/h  na 100 km/h. Na území České republiky se zatím nachází  pouze jeden tunel s povolenou rychlostí až 100 km/h, a tím je tunel Valík na dálnici D5, kde jsme v roce 2019 provedli rekonstrukci, která zvýšení rychlosti umožnila.

 

Tunelová technologie

Tunelová technologie

Navýšení rychlosti v tunelech z obvyklých 80km/h na 100km/h

Provedené opravy budou mít přímý vliv na zvýšení bezpečnosti provozu v obou rekonstruovaných tunelech. Dotčené technologie budou zároveň připraveny na plánované zvýšení nejvyšší povolené rychlosti z 80 km/h  na 100 km/h. Na území České republiky se zatím nachází  pouze jeden tunel s povolenou rychlostí až 100 km/h, a tím je tunel Valík na dálnici D5, kde jsme v roce 2019 provedli rekonstrukci, která zvýšení rychlosti umožnila.

Modernizace tunelů na Pražském okruhu budou pokračovat

Do tunelů na Pražském okruhu jsme zajistili dodávku technologie již při samotné výstavbě a zároveň dlouhodobě zajišťujeme pohotovostní službu a servis v rámci jeho provozu. V plánu jsou i další modernizace, na kterých se budeme aktivně podílet.

 

 

Rozšiřujeme síť rychlodobíjecích stanic pro elektromobily

Od dokončení první montáže dobíjecí stanice pro elektromobily v Jablonci nad Nisou uplynulo již více než 5 měsíců a my stále v rámci projektu páteřní sítě PRE budujeme parkovací stání pro nově vznikající síť rychlodobíjecích stanic na území České republiky.

Součástí zakázky je příprava parkovacího stání, základové desky a realizace elektro přípojky včetně dodávky rozvaděče. Na zemních prací se podílí také společnost Energovod CZ, a.s.

Rozsah realizovaných prací

 • Příprava parkovacího stání (zemní práce, realizace povrchu parkovacího stání, dopravní značení atd.).
 • Příprava základové desky pro dobíjecí stanice a pro elektro rozvaděč dodavatele elektrické energie.
 • Realizace elektro přípojky včetně dodávky rozvaděče

Rychlodobíjecí stanice jsou již hotové v těchto městech

Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou

Prostějov

Prostějov

Břežany II

Břežany II

Aktuálně pracujeme na přípravě nových parkovacích stáních v těchto městech

 • Roudnice nad Labem, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Kladno, Litoměřice, Chomutov, Petřvald, Karviná a Havířov.
České Budějovice

České Budějovice

V nejbližších dnech stavební práce zahájíme také v Praze – Velké Chuchli, Manětíně, Choceradech a v Pardubicích.

 

 

Areál Ústavu jaderného výzkumu v Řeži osadíme novým typem autonomního osvětlení

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ uspěla v závěru loňského roku ve výběrovém řízení na modernizaci osvětlení v areálu Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, kde zajistí dodávku
a instalaci celkem 70 ks autonomního veřejného osvětlení.

Unikátní projekt s jedinečným řešením

Smlouva s finančním objemem 5,3 mil Kč byla podepsána na začátku ledna 2021 a realizace bude probíhat od dubna do srpna tohoto roku. Jedná se o unikátní projekt, neboť
v tomto rozsahu se dle dostupných informací v ČR, ještě nerealizovalo veřejné osvětlení napájené výhradně solární energií.

3 solární lampy v areálu ELTODO

Autonomní osvětlení neboli solární lampy, které jsou v okolí budovy ELTODO na Novodvorské instalovány již 3, nejsou produktem, který bychom pouze překupovali od jiného výrobce či dodavatele, ale tyto lampy jsou z jednotlivých komponentů sestavovány a kompletovány v našem výrobním závodě na Hvožďanské.

Varianta solární lampy s kamerovým systémem

Varianta solární lampy s kamerovým systémem

Lampa, která zajistí dobití telefonu či elektrokola

Tyto solární lampy je možné osadit nejenom svítidly, jako tomu bude v případě projektu pro ÚJV Řež, ale mohou být osazeny dodatečným příslušenstvím, jako například USB dobíječkou mobilních zařízení, dobíječkou elektrokol či kamerovým systémem s WiFi přenosem.

Solární lampu lze také zkombinovat s větrnou turbínou, prostřednictvím které jsme schopni docílit kombinace získávání energie jak ze slunce, tak z proudění větru.

Velkou výhodou tohoto unikátního systému řešení je rychlost instalace. V případě využití zemních vrutů není zapotřebí absolvovat zdlouhavé stavební řízení. Více informací o solárním veřejném osvětlení naleznete ZDE.

 

Varianta solární lampy s větrnou turbínou a kamerovým systémem

Varianta solární lampy s větrnou turbínou a kamerovým systémem

Praha má první bezdotykové tlačítko pro chodce pocházející z výroby ELTODO

V březnu loňského roku, kdy s příchodem první vlny pandemie koronaviru, byla část dotykových tlačítek pro chodce nastavena tak, aby se chodci tlačítka dotýkat nemuseli, zaměřili se naši odborníci na vývoj bezdotykového tlačítka, které chodcům zajistí jejich preferenci bez nutnosti dotyku s tlačítkem. V rámci aktuální situace společnost TSK zavádí do testovacího provozu bezkontaktní tlačítko z výroby ELTODO, které chodcům umožní zajištění jejich preference bez nutnosti dotyku s tlačítkem.

Nové bezdotykové tlačítko pro chodce

Nové bezdotykové tlačítko pro chodce

Jak fungují běžná chodecká tlačítka?

Chodecká tlačítka umožňují chodcům rychlejší přejití dané křižovatky, kdy se po stisknutí tlačítka, rozsvítí nápis „ČEKEJTE“ a chodec tak avizuje svou přítomnost na daném přechodu. Signál volno se pro chodce na semaforu objeví v závislosti na aktuální dopravní situaci a také době, kdy je nárok uplatněn. S příchodem pandemie koronaviru přišel požadavek na redukci šíření viru prostřednictvím dotyku a jedním z řešení je právě bezdotykové tlačítko naší výroby.

Na požadavku Prahy jsme začali ihned pracovat

„Požadavek Prahy byl: zkuste vymyslet nebo dovézt ze světa takové řešení, které by bylo skutečně bezdotykové a fungovalo by buď na principu kamer, nebo jiných čidel. Zadání zároveň znělo nevyvinout úplně nové tlačítko, ale využít stávající,“ popisuje pro iDNES.cz obchodní ředitel pro dopravní systémy ELTODO Jan Drbohlav.

„Šlo se dvěma cestami. Jedno tlačítko má infračervenou detekci, která ale vykazuje menší spolehlivost, obzvlášť závisí na viditelnosti a barvě předmětu. Na druhou stranu je o něco levnější a jednodušší než druhé řešení,“ říká Jan Drbohlav.

Druhým řešením, je princip tzv. radarové detekce, kdy je malý modul vložen do malé žluté krabičky, kterou všichni dobře známe.  „Tato varianta je velmi spolehlivá,“ říká Drbohlav.

Jan Drbohlav, ředitel dopravních systémů, vysvětlující fungování nových prototypů bezdotykových chodeckých tlačítek

Jan Drbohlav, ředitel dopravních systémů, vysvětlující fungování nových prototypů bezdotykových chodeckých tlačítek

V České republice jsou zatím využívána pouze mechanická kontaktní tlačítka, která vyžadují pro stisknutí fyzický kontakt. Konkrétně v Praze jich je nasazeno více než tisíc. Vzhledem k tomu, že jsme výhradním výrobcem chodeckých tlačítek pro společnost TSK Praha, na základě požadavků, které jsme obdrželi, jsme připravili dva prototypy, které jsou derivátem osvědčeného velkoplošného chodeckého tlačítka CHT 13. Oba prototypy lze ovládat kontaktní i bezkontaktní formou.

2 prototypy, 2 odlišná řešení

Jak již zmínil Jan Drbohlav, ředitel dopravních systémů, při výrobě nového prototypu chodeckého tlačítka, jsme šli dvěma cestami. Jedním z prototypů je chodecké tlačítko s infračerveným čidlem na boku tlačítka. Spolehlivost je u tohoto prototypu nižší, jelikož závisí na viditelnosti a barevnosti předmětu. Jedná se o technicky jednodušší řešení s nižší pořizovací cenou.

Druhým prototypem je spolehlivější forma chodeckého tlačítka osazená mikrovlnným radarem. Indikace detekce je zároveň doplněna o akustický signál. Toto řešení je velmi spolehlivé a  odolné vůči falešným detekcím způsobených trvalým zakrytím tlačítka, či změnou okolních podmínek. Radarové čidlo je schopno se po 20 s samo překalibrovat. U obou prototypů jsme věnovali pozornost zejména falešným detekcím, které mohou způsobit chodci opouštějící přechod, poletující listí, sníh či kapky deště.

Na první pohled nepoznáte rozdíl

Nově navržená řešení jsou téměř nerozpoznatelná od stávajících chodeckých tlačítek CHT 13. Nespornou výhodou je zejména to, že nová tlačítka nepředstavují zásah do logiky řízení,  nastavení řadiče, a ani není potřeba úprava nosných konstrukcí či kabeláže. Zároveň v případě již nainstalovaného velkoplošného kontaktní tlačítka CHT 13 lze pouze bezkontaktní funkci doplnit.

„Testovat tlačítka budeme teď, když panují horší klimatické podmínky, tedy za sněhu, vlhkosti, větru, při dešti… Po šesti měsících bychom měli mít i zpětnou vazbu od občanů a rozhodnout, zda to budeme chtít objednat na víc křižovatek. To by bylo příští rok,“ sděluje náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Test s kýblem vody

Reportér iDNES.cz Matěj Smlsal měl možnost otestovat v našem výrobním závodě na pražském Chodově fungování obou nových prototypů bezdotykových chodeckých tlačítek. Vyzkoušel také například to, jak tlačítko reaguje po kontaktu s vodou.

„Aby vás tlačítko zaznamenalo, musíte před ním podržet ruku nebo třeba tašku alespoň půl sekundy. Pokud někdo přijde a jen rychle mávne rukou, tak ho to nedetekuje. Je to proto, aby to nereagovalo například na běžce, kteří jen proběhnou kolem, ale přecházet nechtějí,“ vysvětluje manažer vývoje softwaru a hardwaru Milan Fiedler. Tlačítko reaguje na pohyb ve vzdálenosti až do 20 centimetrů. Jakmile vás zaznamená, pípne a rozsvítí se červený nápis ČEKEJTE.

Milan Fidler, manažer vývoje softwaru a hardwaru, vysvětlující spolehlivost detekce nového chodeckého tlačítka

Milan Fidler, manažer vývoje softwaru a hardwaru, vysvětlující spolehlivost detekce nového chodeckého tlačítka

Nové prototypy jsou ovšem stále vybaveny klasickým tlačítkem na dotek a to zejména z toho důvodu, pokud by bezkontaktnost přestala fungovat. V současnou chvíli bude probíhat zhruba půlroční testování, které odhalí případné nedostatky tlačítka.

Nasazení radarového tlačítka vysvětluje Barbora Lišková z Technické správy komunikací:  „Do testovacího provozu na Dvořákově nábřeží jsme se rozhodli nasadit tlačítko s radarovou technologií, u kterého zkušební testování ukázalo méně falešných detekcí. Proto jsme se rozhodli jít touto cestou, a nyní věříme, že se nám vše potvrdí v praktickém provozu.“ 

Bezdotykové tlačítko na Dvořákově nábřeží

Bezdotykové tlačítko na Dvořákově nábřeží

Celá reportáž je ke zhlédnutí ZDE.

Zdroj: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/video-zazrak-diky-malemu-cipu-praha-ma-prvni-bezdotykove-tlacitko-pro-chodce.A210109_115049_praha-zpravy_smls

http://www.tskpraha.cz/wps/portal/!ut/p/a0/dYu9bsIwGEWfhcFj8BfbsZNuFj9pAYlWHShe0BcnEAvyI2OCxNM3ZWPo3c49OtTQH2paHNwJg-tavIy8v9vmrcdQk5hrAp-dD3ghMYNvFyoCRh7gn2l46lmu34XaAGznMgadS8aS5ReDD_mq89VqAXqbKSE3aw6ZImMPCR5lVhYRO_IsElbGUcqViFLJkzJRJRdFQXfUUGNv3ldtoPvgb9Xf0eOpGul6nqK3tRuCu567AW396D0OtG-a9K4nk19Yuexx/