Aktuality

Budeme realizovat svislé a vodorovné dopravní značení v Praze

Společnost ELTODO slaví další velký úspěch. Účast v nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce pod názvem „Vodorovné a svislé dopravní značení“ přinesla získání jedné části zakázky v celkové hodnotě více než 110.000.000,- Kč.

Daná zakázka byla rozdělena na 3 základní části:

  • Oblast Praha centrum předpokládaná cena:           76.000.000,- Kč bez DPH
  • Oblast Praha levý břeh předpokládaná cena:          76.000.000,- Kč bez DPH
  • Oblast Praha pravý břeh předpokládaná cena:     144.000.000,- Kč bez DPH

V rámci výběrového řízení společnost ELTODO, a.s. ve sdružení se společností SUPERCO, s.r.o. obstála v jedné části výběrového řízení a se zadavatelem, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, podepsala v červnu 2020 smlouvu na největší část, a to na pravý břeh Prahy v celkové hodnotě přibližně 110.896.000,- Kč bez DPH na 48 měsíců.

Získáním zakázky tak došlo v rámci skupiny ELTODO k dalšímu rozšíření portfolia. Na území
hl. m. Prahy, kde již provádíme údržbu křižovatek SSZ a údržbu všech označníků, přibylo
i kompletní dopravní značení pro pravý břeh hl. m. Prahy. Daná zakázka perfektně zapadá do strategie společnosti, kdy v rámci údržby na daném území sjednocujeme, zkvalitňujeme
a zjednodušujeme práce pro různý druh činnosti. Tímto pokračuje synergie skupiny ELTODO, kdy je do dané zakázky zapojena naše vlastní výroba, realizace i dceřiné společnosti.

Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je realizace nového svislého dopravního značení (SDZ), vodorovného dopravního značení (VDZ) a dopravně-bezpečnostních zařízení (DBZ) na území
hl. m. Prahy a provádění údržby a obnovy stávajícího SDZ, VDZ a DBZ. Předmětem dílčích plnění budou zejména následující činnosti:

  • realizace (instalace, vytvoření a umístění), jakož i provádění úprav existujících SDZ, VDZ
    a DBZ;
  • plánovaná (běžná) údržba stávajícího SDZ, VDZ a DBZ;
  • souvislá obnova VDZ.

Co nás čeká nyní, po podpisu smlouvy?

Tvrdá práce a chuť zrealizovat danou zakázku ke spokojenosti zadavatele, s tím, že máme zajištěnou práci pro zaměstnance skupiny ELTODO minimálně na 48 měsíců. Zakázka pro nás představuje hlavně velkou výzvu, protože chceme ukázat, že i tento druh činnosti zvládneme zrealizovat s požadovanou odborností a precizností.

 

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.

Oprava veřejného osvětlení v Brně

Společnost ELTODO, a.s. nyní realizuje zakázku I/52 Modřice – oprava veřejného osvětlení – etapa II pro Ředitelství silnic a dálnic v ČR, které je zadavatelem zakázky. Zakázka v celkové hodnotě téměř 3 900 000,- Kč navazuje na již realizovanou opravu veřejného osvětlení – Etapa I.

V úterý 5. 5. 2020 došlo k oficiálnímu převzetí staveniště naším střediskem Ostrava,které zahájilo před několika týdny výkopové práce. Rekonstrukce stávajícího, částečně nefunkčního osvětlení komunikace I/55 v Brně na ulici Vídeňská, byla zahájena před několika týdny. Etapa 2 navazuje na etapu 1 a zahrnuje rekonstrukci VO od sjezdu na Modřice směrem na Vídeň
(2 větve VO) a osvětlení sjezdu na Modřice (2 větve VO).

Rekonstrukce VO zahrnuje:

  • Výměnu 37 ks stávajících stožárů včetně svítidel a výložníků.
  • Výměnu stávajícího kabelového vedení v celé délce trasy od sjezdu na Modřice po poslední svítidlo ve směru do Vídně – délka trasy je 1312 m.

Nové osvětlení bude řešeno jako oboustranné, svítidla budou umístěna do poloh stávajících sloupů. Napájení svítidel bude provedeno z nového zapínacího rozvaděče (součást 1. etapy). Předpokládaná doba dokončení zakázky je do koncem června.

Rekonstrukce VO - Etapa 2

Oprava VO – Etapa II

Oprava VO - etapa II

Oprava VO – Etapa II

Oprava VO - Etapa II

Oprava VO – Etapa II

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.