Eltodo převezme správu veřejného osvětlení v Českých Budějovicích

Praha, 15. 9. 2004: Smlouvu o přenesená správě a údržbě veřejného, slavnostního a vánočního osvětlení na dobu 10 let podepsali v pondělí zástupci města České Budějovice a společnosti Eltodo – Citelum. Součástí smlouvy je i závazek, že Eltodo – Citelum bude do rozvoje veřejného osvětlení v Českých Budějovicích investovat 63 milionů korun, z čehož 43 milionů již v prvních dvou letech trvání smlouvy. Smlouva nabude účinnosti od 1. října toho roku.
 
„Smlouva s Českými Budějovicemi je pro skupinu Eltodo druhá nejvýznamnější z tohoto oboru. Je mimo jiné i výsledkem dobré práce, kterou naše společnost odvádí v Praze a dalších městech a obcích, kde veřejné osvětlení spravuje,“ řekl k podpisu smlouvy Jaroslav Laňka, ředitel společnosti Eltodo – Citelum.
 
Výběrové řízení na správu veřejného osvětlení, do kterého se přihlásilo pět firem, vypsalo město České Budějovice v loňském roce. Důvody popsal primátor Českých Budějovic Miroslav Tetter: „Zkušenosti ze světa i České republiky ukazují, že soukromé firmy dokáží veřejné osvětlení spravovat efektivněji než města. Proto očekáváme, že spolupráce s firmou Eltodo – Citelum přinese snížení nákladů na správu osvětlení a zároveň zlepšení její technické úrovně a spolehlivosti.“
 
Převzetí správy veřejného osvětlení v Českých Budějovicích by mělo přinést zlepšení celkové úrovně technického stavu, výrazné snížení spotřeby elektrické energie, dosažení 97% svítivosti (max. 3 % poruchovost v celé síti veřejného osvětlení) a vyšší rychlost při odstraňování poruch. Podle smlouvy musí Eltodo – Citelum vést přesnou inventarizaci svěřeného majetku, přesnou evidenci provedených úkonů a umožnit pracovníkům magistrátu přístup ke všem ekonomickým informacím, které se správou veřejného osvětlení souvisejí. Eltodo – Citelum převezme všechny pracovníky, kteří se veřejné osvětlení do této doby starali.
 
Největší zakázkou z oboru převzaté správy veřejného osvětlení je pro Eltodo – Citelum hlavní město Praha. Parametry těchto zakázek jsou počet světelných bodů (světel) a zapínacích skříní. V hlavním městě je 135 tisíc světelných bodů a 1 400 zapínacích skříní, v Českých Budějovicích 10 028 světelných bodů a 138 zapínacích skříní. Správu veřejného osvětlení vykonává společnost Eltodo – Citelum ve více než 60 městech a obcích, například v Lounech, Hodoníně, Doksech, Poličce nebo Jaroměři.
 
Eltodo – Citelum, s.r.o., je společným podnikem firem Eltodo EG, a.s., a Citelum, a.s.
 
Skupina Eltodo sestává z mateřské společnosti Eltodo EG a devíti dceřiných společností. Hlavními činnostmi skupiny jsou výroba, dodávka, montáž a servis elektrotechnických zařízení, řídících systémů a technologických celků v energetice a dopravě. Konsolidovaný obrat skupiny Eltodo činil v roce 2003 2.11 miliardy korun a čistý zisk 189 milionů korun. Skupina zaměstnává 765 lidí. Největší podíl na obratu skupiny mají Eltodo EG, Eltodo Power, Eltodo – Citelum a Eltodo dopravní systémy.
 
Dr. Jan Rafaj, provozní ředitel Eltodo EG a tiskový mluvčí, tel.: 261 343 748