Eltodo vyhrálo v soutěži o správu veřejného osvětlení v Ústí nad Labem

Praha, 15. 3. 2004: Veřejnou soutěž na opravy, postupnou obnovu a provozování veřejného a slavnostního osvětlení v Ústí nad Labem vyhrála společnost Eltodo-Citelum. Součástí nabídky je i závazek, že Eltodo-Citelum bude do oprav a rozvoje veřejného osvětlení v Ústí nad Labem investovat 110 milionů korun.
 
O konkrétních ustanoveních smlouvy mezi městem a společností Eltodo-Citelum se v současné době jedná. Jde především o upřesnění: platebních podmínek, délky trvání smlouvy a cílových technických a kvalitativních parametrů veřejného osvětlení. Již nyní je ale jisté, že Eltodo-Citelum splní podmínku města: převezme šestnáct současných zaměstnanců Technických služeb města a odkoupí používanou techniku.
 
Největšími zakázkami z oblasti převzaté správy veřejného osvětlení jsou pro Eltodo-Citelum hlavní město Praha a město České Budějovice. Parametry těchto zakázek jsou počet světelných bodů (světel) a počet rozvaděčů. V hlavním městě je 135 tisíc světelných bodů a 1 400 rozvaděčů, v Ústí nad Labem 10 107 světelných bodů a 187 rozvaděčů. Správu veřejného osvětlení vykonává společnost Eltodo-Citelum ve více než dvou stech městech a obcích v České republice.
Eltodo-Citelum, s.r.o., je dceřinou společností firem Eltodo EG, a.s., a Citelum, a.s.
 
Skupina společností ELTODO patří již více než třináct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy a veřejného osvětlení. Konsolidovaný obrat skupiny Eltodo činil v roce 2003 2,11 miliardy korun a čistý zisk 189 milionů korun. Skupina zaměstnává přes 900 lidí. Největší podíl na obratu skupiny mají společnosti Eltodo EG, Eltodo-Citelum a Eltodo dopravní systémy.
 
Dr. Jan Rafaj, provozní ředitel Eltodo EG a tiskový mluvčí, tel.: 261 343 748