Společnost Eltodo-Citelum podepsala s městem Ústí nad Labem smlouvu o zajištění správy veřejného osvětlení

Praha, 23. 6. 2005: Dnes ve 12:00 byla v kanceláři primátora podepsána smlouva mezi Magistrátem města Ústí nad Labem a společností Eltodo-Citelum o správě veřejného a slavnostního osvětlení v Ústí nad Labem. Podpisu smlouvy byli přítomni primátor Mgr. Petr Gandalovič a ing. Libor Hájek, prezident společnosti Eltodo EG, a.s., která je mateřskou společností Eltodo-Citelum.
 
Společnost Eltodo-Citelum získala zakázku na opravy, postupnou obnovu a provozování veřejného a slavnostního osvětlení v Ústí nad Labem ve veřejné soutěži. Součástí její nabídky, kterou dnes smluvně potvrdila, je i závazek, že bude do oprav a rozvoje veřejného osvětlení v Ústí nad Labem investovat 110 milionů korun. Smlouva vstoupí v platnost 1. 7. a již v prvním roce jejího trvání dosáhnou investice do veřejného osvětlení v Ústí zhruba 29 milionů korun.
 
„V oblasti správy veřejného osvětlení působí společnost Eltodo-Citelum ve více než dvou stovkách obcí a měst v České republice, mimo jiné také v Praze nebo v Českých Budějovicích,“ přibližuje zkušenosti společnosti Dr. Jan Rafaj, provozní ředitel Eltodo EG a tiskový mluvčí, a dodává: „V rámci zakázky pro Ústí nad Labem převezmeme šestnáct současných zaměstnanců Technických služeb města a odkoupíme používanou techniku, tak jak to v podobných případech standardně děláme.“
 
Největšími zakázkami z oblasti převzaté správy veřejného osvětlení jsou pro Eltodo-Citelum již zmíněná města Praha a České Budějovice. Parametry těchto zakázek jsou počet světelných bodů (světel) a počet rozvaděčů. V hlavním městě je 135 tisíc světelných bodů a 1 400 rozvaděčů. V Ústí nad Labem se jedná o 10 107 světelných bodů a 187 rozvaděčů.
 
Eltodo-Citelum, s.r.o., je dceřinou společností firem Eltodo EG, a.s., a Citelum, a.s.
 
Skupina společností ELTODO patří již více než třináct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy a veřejného osvětlení. Konsolidovaný obrat skupiny Eltodo činil v roce 2004 2,1 miliardy korun a zisk před zdaněním 167 milionů korun. Skupina zaměstnává přes 900 lidí. Největší podíl na obratu skupiny mají společnosti Eltodo EG, Eltodo-Citelum a Eltodo dopravní systémy.
 
Dr. Jan Rafaj, provozní ředitel Eltodo EG a tiskový mluvčí, tel.: 261 343 748