Eltodo přebírá správu veřejného světlení a světelné dopravní signalizace v Liberci

Praha, 1. 8. 2006: Smlouva mezi městem Liberec a společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., o přenesené správně veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace vstoupila včera v platnost. Umožnilo to vyřešení majetkových otázek mezi městem a její společností Technické služby Liberec, která správu osvětlení a signalizace do té doby prováděla.
 
Smlouva byla uzavřena na dobu 15 let. Eltodo se zavázalo do obnovy a modernizace veřejného osvětlení a dopravní signalizace (celkem 26 světelných křižovatek) investovat 168 milionů korun. Na osvětlení je určena částka 117 milionů, na dopravní signalizaci 57 milionů (všechny údaje bez DPH). Eltodo převezme od Technických služeb Liberec všechny zaměstnance, kteří se touto činností zabývali. Město se zavázalo Eltodu platit prvních pět let 19 328 000 korun ročně, po zbývajících deset let částku xy (údaje bez DPH).
 
„Většina našich investic bude realizována během prvních čtyř let, protože veřejné osvětlení v Liberci dosahuje v tuto chvíli nízké svítivosti. Podle našich odhadů svítí jen zhruba 70 % svítidel a většině zařízení končí doba jejich životnosti. Pokud by se do obnovy investovalo později, náklady by byly výrazně vyšší,“ řekl k uzavřené smlouvě generální ředitel společnosti Eltodo EG Jidřich Hess (Eltodo EG je mateřskou firmou skupiny Eltodo). Nebo GŘ ELTODO-CITELUM.
 
Společnost Eltodo se dále zavázala / má v plánu dosáhnout 98 % svítivosti veřejného osvětlení v Liberci již během prvního půlroku trvání kontraktu. K tomuto závazku Jindřich Hess řekl: „Rychlé dosažení maximální možné svítivosti považujeme za zásadní, protože je významným faktorem pro zvýšení bezpečnosti ve městě, a to jak z pohledu kriminality, tak bezpečnosti dopravní. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že vysoká svítivost veřejného a slavnostního osvětlení napomáhá pohodě obyvatel a podporuje i rozvoj turistického ruchu.“
 
Smlouva mezi společností Eltodo a městem Liberec je standardní smlouvu, na základě jaké společnost Eltodo přenesenou správu veřejného osvětlení provádí ve více než 200 obcích a městech v České republice. Výjimkou je zafixování plateb města společnosti Eltodo na prvních pět let trvání kontraktu. Po tuto dobu se částka nebude navyšovat ani o inflaci, ani o nárůst ceny elektrické energie, kterou veřejné osvětlení spotřebuje. „Vyšli jsme vstříc přání a potřebám města investovat do obnovy a modernizace veřejného osvětlení a dopravní signalizace, a přitom po určitou dobu nezvyšovat náklady, jaké město doposud na tyto činnosti vynakládalo,“ řekl k fixaci plateb Jindřich Hess.
 
Kontakty:
Jan Rafaj
tiskový mluvčí skupiny Eltodo
 
Tel.: + 420 261 343 748