Rekonstrukce Národního domu v Karlových Varech

Praha, 2. 5. 2006: Společnost Eltodo Národní dům, s.r.o., obdržela rozhodnutí Odboru stavebního úřadu Magistrátu města Karlovy Vary, že pro realizaci rekonstrukce Národního domu není třeba žádat o územní rozhodnutí, protože dispozice objektu nebude měněna. Společnost proto nepředala k 30.4. 2006 magistrátu podklady k územnímu řízení, ale předloží k 21.7. 2006 přímo kompletní projektovou dokumentaci pro stavební řízení. Datum 21. 7. 2006 vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi městem Karlovy Vary a společností Eltodo.
 
V současné době je v Národním domě prováděna řada činností nutných pro zpracování podkladů pro projekt zahájení rekonstrukce. Jsou to například stavebně technický průzkum včetně posouzení statiky objektu, památkářský průzkum, ze kterého vyplyne, jaké podmínky bude muset společnost Eltodo při rekonstrukci dodržet, a také je prováděno nové zaměření celého objektu, na jehož základě bude zpřesněna a digitalizována výkresová dokumentace. Současné plány pocházejí z let 1905 a 1985 a svojí přesností již dnešním nárokům na projektování nevyhovují.
 
Kontakty:
Jan Rafaj
Místopředseda představenstva společnosti Eltodo EG
 
Tel.: + 420 261 343 748