Týden otevřených dveří v Národním domě

Karlovy Vary, 22. září 2006: Společnost ELTODO Národní dům, s.r.o., uspořádá výstavu o rekonstrukci hotelu Národní dům v Karlových Varech. Výstava se bude konat v historické budově hotelu Národní dům od 2. do 6. října. Otevřena bude každý den od 13 do 19 hodin.
 
Výstava sestávající převážně z obrazových a grafických panelů a modelu Národního domu s přístavbou bude umístěna v lobby hotelu. Pro veřejnost bude zpřístupněn i prostor hotelu umožňující pohled do momentálně zdevastovaného sálu Orfeum.
 
Na informačních panelech budou umístěny informace o projektu rekonstrukce hotelu Národní dům a o jeho přístavbě na vedlejším pozemku, včetně grafického ztvárnění exteriérů a interiérů. Uspořádání výstavy umožnilo dokončení architektonické studie, určující vnitřní a vnější podobu hotelu a přístavby po rekonstrukci a dostavbě.
 
Podle již dříve schváleného harmonogramu rekonstrukce hotelu Národní dům by společnost Eltodo měla do 31. října předložit studii o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), do 30. listopadu projektovou dokumentaci k územnímu řízení a dokumentaci ke stavebnímu řízení nejpozději do devíti měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí. Celý projekt by měl být dokončen na jaře roku 2009.
Kontakty:
Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny Eltodo
Tel.: + 420 261 343 748