Výstava o rekonstrukci hotelu Národní dům byla zahájena

Karlovy Vary, 2. října 2006: Dnes byla ve vstupních prostorách karlovarského hotelu Národní dům zahájena výstava o rekonstrukci této památky. Uspořádala ji společnost ELTODO Národní dům, s.r.o., která rekonstrukci hotelu a dostavbu jeho nové části realizuje.
Výstava bude otevřena od 2. do 6. října od 13 do 19 hodin.
 
Výstava sestává převážně z obrazových a grafických panelů a modelu Národního domu s přístavbou. Pro veřejnost bude zpřístupněn i prostor hotelu umožňující pohled do momentálně zdevastovaného sálu Orfeum.
 
K důvodům, proč Eltodo výstavu uspořádalo, řekl jednatel společnosti Eltodo Národní dům Michal Prunar: „Chceme, aby se veřejnost seznámila, jak by měly hotel Národní dům a nový objekt na vedlejším pozemku vypadat. Také chceme, aby veřejnost mohla posoudit, v jakém stavu jsme hotel Národní dům převzali a v jakém jej v roce 2009 zase otevřeme.“
 
Prvním správním řízením, do kterého společnost Eltodo vstoupí bude posuzování vlivu stavby na životní prostředí. „Potřebnou dokumentaci předložíme v těchto dnech, tedy o měsíc dříve, než jsme se původně zavázali,“ řekl Michal Prunar.
 
Podle schváleného harmonogramu rekonstrukce hotelu Národní dům by společnost Eltodo měla do 30. listopadu předat projektovou dokumentaci k územnímu řízení a dokumentaci ke stavebnímu řízení nejpozději do devíti měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí. Celý projekt by měl být dokončen na jaře roku 2009.
 
Kontakty:
Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny Eltodo
Tel.: + 420 261 343 748