Do roku 2009 vyroste v Praze 56 nových křižovatek

Schválený plán obnovy a dodávek světelných signalizačních zařízení počítá i s rekonstrukcí 50 stávajících křižovatek
 
 
Praha, 3. srpna 2007: Podle schváleného plánu přípravy Obnovy a dodávek světelných signalizačních zařízení (SSZ) vybuduje společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. v nejbližších dvou letech v Praze 56 nových světelně řízených křižovatek. „Navíc přibližně 50 stávajících křižovatek bude obnoveno,“ dodává ředitel společnosti Ing. František Lusk. „V dalších letech až do roku 2017 pak bude postaveno v průměru 24 nových křižovatek ročně a zhruba stejný počet jich bude obnoven,“ dodává Ing. Lusk.
 
Celkem by tak v rámci patnáctiletého kontraktu mělo v Praze vzniknout asi 200 nových světelných křižovatek. Zároveň se společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. věnuje servisní činnosti a údržbě zařízení pro řízení dopravy. „Měsíčně je na centrální dispečink hlášeno asi 800 poruch, které naši servisní technici řeší v průměru do 25 minut,“ říká Ing. Lusk. Smluvně stanovená lhůta pro příjezd na místo poruchy je přitom 1 hodina. „Uvedený počet poruch zahrnuje i cca 250 nedostatků, které zjistí naši lidé při preventivní údržbě a na místě je odstraní. Tyto poruchy se tedy v praxi vůbec neprojeví na fungování dopravního zařízení.“
 
Počínaje srpnem bylo zahájeno také obnovování nátěrů na stožárech semaforů, včetně speciálního nátěru znesnadňujícího výlep plakátů. Do poloviny října budou takto obnoveny nátěry na 80 křižovatkách, například v ulicích Evropská, Legerova, Sokolská, vybrané křižovatky na Vinohradské a v Praze 4.
 
Kontakty:
Jan Rafaj
tiskový mluvčí skupiny ELTODO
 
Tel.: + 420 261 343 748