Eltodo dodá systém měření pro tunel Libouchec na dálnici D8

Praha, 29. srpna 2007: Společnost ELTODO EG, a.s., uzavřela smlouvu se společností SPEL, spol. s r.o., na dodávku zařízení pro tunel Libouchec, který je součástí nově budované dálnice D8 z Prahy na Drážďany (úsek 0807/II, část F). Po dodávce systému tísňového volání z letošního léta dodá Eltodo i zařízení pro měření fyzikálních veličin a sledování provozních stavů v tunelu. I tato dodávka v hodnotě 6,7 milionu korun přispěje ke zvýšení bezpečnosti této významné dopravní stavby.
Zařízení pro měření fyzikálních veličin a sledování provozních stavů v tunelu monitoruje především kvalitu ovzduší, proudění vzduchu, viditelnost, provozní stavy ventilačních zařízení a úroveň hladiny vody v požárních nádržích. Naměřené informace jsou dále předávány do řídícího systému tunelu, který je vyhodnocuje a podle aktuální situace iniciuje nápravná opatření jako například spouštění ventilátorů, omezení provozu v tunelu atd.
 
Tunel Libouchec je součástí dálnice D8, která spojí Ústí nad Labem s německými Drážďany. Nachází se u obce u Knínice na Ústecku a měří 454 metrů. Na trase z Trmic na Ústecku k česko-německé státní hranici, která je dlouhá 23,4 kilometru, je kromě tunelu Libouchec ještě dva kilometry dlouhý tunel Panenská, na jehož výstavbě se skupina Eltodo rovněž podílí, a také 33 mostů, jež dohromady měří 5,5 kilometru. Tato trasa prakticky prochází Krušnými horami a z hlediska technologie stavby je to nejsložitější úsek dálnice v celé České republice.
Skupina Eltodo
Skupina společností ELTODO, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO EG, a.s., patří již patnáct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy a veřejného osvětlení. Tržní obrat společností skupiny ELTODO v roce 2004 činil 2 mld. Kč, v roce 2005 vzrostl na 2,2 mld. Kč. Zisk společností ve skupině po zdanění v roce 2004 dosáhl 120 mil. Kč a v roce 2005 činil 84 mil. Kč. Skupina zaměstnává téměř 900 lidí. Největší podíl na obratu skupiny mají společnosti ELTODO EG, a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., a ELTODO dopravní systémy s.r.o.
 
Dr. Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny ELTODO
 
Telefon: 261 343 748