ELTODO EG dodá technologie pro pražský silniční okruh Vestec – Lahovice

Praha, 29. ledna 2007: Společnost ELTODO EG, a.s., dnes zahájila dodávky a montáže technologií pro část pražského silničního okruhu Vestec – Lahovice (R 513). Hodnota dodávky činí 400 milionů korun a většina bude investována do vybavení a zabezpečení provozu ve dvou tunelech, které se na této části okruhu nacházejí. Eltodo je subdodavatelem sdružení Vestec – Lahovice vedeném společností Skanska DS. Investorem stavby o celkové hodnotě 5,9 miliardy korun je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Eltodo dokončí montáž technologií do konce roku 2009.
 
Společnost Eltodo dodá všechna silno a slaboproudá zařízení včetně osvětlení po celém 8,5 km dlouhém úseku. Největší část zakázky je směřována do dvou tunelů dlouhých 70 a 1930 m. Pro ně Eltodo dodá a namontuje technologické soubory zajišťující vysokou provozní bezpečnost a dopravní plynulost v tunelu. Jedná se především o řídicí systém dopravy a technologie, vzduchotechniku a proudové ventilátory v tunelu, systém osvětlení tunelu, energetické rozvody, proměnné i stacionární dopravní značení, kamerový dohled včetně videodetekce, záložní zdroje nouzového napájení a elektrickou požární a zabezpečovací signalizaci.
 
V souvislosti s tragickými nehodami v alpských tunelech, ke kterým došlo v posledních letech, byla při projektování tunelů věnována maximální pozornost zajištění jejich bezpečnosti. Technické řešení tunelu a řídicí systém slouží na prvním místě k předcházení haváriím. Kontinuálně jsou sledovány hustota provozu a viditelnost v tunelu a řídicí systém automaticky upravuje maximální povolenou rychlost. V příjezdovém a výjezdovém pásmu tunelu bude upravována intenzita osvětlení tak, aby řidiči nebyly při výjezdu z tunelu oslepováni světlem a naopak, aby se při vjezdu do tunelu intenzita osvětlení nebezpečně nesnížila.
 
Požární systémy sledují výskyt kouře v technologických místnostech a zvýšení teplot v tunelu, měřeny jsou koncentrace kysličníků uhlíku a dusíku. Uvnitř tunelu bude vybudován rozvod rádiového signálu, aby řidiči mohli být v případě havárie informováni prostřednictvím vysílání Českého rozhlasu nebo přímo vstupem velitele zásahu na místě. Tunel bude vybaven i klasickými reproduktory. Eltodo dodá i tzv. skříně SOS, vybavené krumpáčem, páčidlem, lékárničkou, hasicím přístrojem a telefonní stanicí pro nouzové volání.
Úsek pražského obchvatu Vestec – Lahovice v délce 8,34 km spadá do kategorie R 27,5, což je označení pro čtyřpruhovou, směrově rozdělenou silnici s rozšířeným středním pásem a plánovanou provozní rychlostí 100 km/h. Začíná částí mimoúrovňové křižovatky Lahovice a pokračuje dominantou stavby, 236 m dlouhým mostem o třech polích přes Vltavu a jednokolejnou trať Vrané n. Vltavou – Praha Vršovice. Následuje 70 metrů dlouhý přesypaný tunel a ražený tunelový úsek o celkové délce 1930 m se dvěma směrově oddělenými tunelovými rourami a převýšením 120 m. Tunel ústí poblíž obce Cholupice, kde komunikace pokračuje v zářezu, míjí nalevo obec Písnici a napravo obce Točná, Dolní Břežany, Hodkovice a Zlatníky a končí po 6 km v mimoúrovňové křižovatce Vestec. Součástí stavby je také 2,2 km dlouhý Vestecký přivaděč, který spojuje křižovatku Písnice s Vídeňskou ulicí.
 
 
Dodávka technologií pro část obchvatu Prahy Vestec – Lahovice je další v řadě zakázek podobného druhu a významu, které skupina Eltodo získala. Příkladem je na konci loňského roku podepsaná zakázka na technologické vybavení tunelu Klimkovice na budované dálnici D47 do Ostravy a současné dodávky technologií pro tunel Sitina v Bratislavě, který leží na posledním nedostavěném úseku dálnice D2 (úsek Lamačská cesta – Staré Grunty) vedoucím z České republiky přes Bratislavu do Maďarska. V poslední době se Eltodo dále podílelo na výstavbě tunelů Panenská a Libouchec, které jsou součástí nově budované dálnice D8 z Prahy na Drážďany.
Skupina ELTODO
Skupina společností Eltodo, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO EG, a.s., patří již patnáct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým a developerským společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy a veřejného osvětlení. Tržní obrat společností skupiny ELTODO v roce 2005 činil 2,2 mld. Kč a v roce 2006 stoupl na 3,3 mld. Kč. Skupina zaměstnává téměř 900 lidí. Největší podíl na obratu skupiny mají společnosti ELTODO EG, a.s., ELTODO -CITELUM, s.r.o., a ELTODO dopravní systémy s.r.o.
Kontakty:
Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny ELTODO
Tel.: + 420 261 343 748
E-mail: rafajj@eltodo.cz