ELTODO EG zahájilo montáže v tunelu Klimkovice

Praha, 29. březen 2007: Společnost ELTODO EG, a.s., zahájila montáž technologických zařízení pro tunel Klimkovice na budované dálnici D47 do Ostravy. Investorem projektu je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jako první byla zahájena montáž osvětlení v tunelu, příští týden bude následovat montáž napájení technologických systémů tunelu z rozvodné elektrické sítě. Montáže budou ukončeny nejpozději 20. prosince 2007. Výstavba tunelu u lázeňského městečka Klimkovice významně přispěje k ochraně životního prostředí v místě a umožní další využití území města, které by jinak bylo dálnicí narušeno.
 
Podle smlouvy společnost ELTODO EG dodá a namontuje technologické soubory zajišťující vysokou provozní bezpečnost a dopravní plynulost v tunelu. Jedná se především o řídicí systém dopravy a technologie, systém osvětlení tunelu, energetické rozvody, proměnné i stacionární dopravní značení, kamerový dohled včetně videodetekce, záložní zdroje nouzového napájení, elektrickou požární a zabezpečovací signalizaci, bezdrátovou komunikaci s vozidly, skříně SOS nouzové pomoci a tísňového volání a další telekomunikační zařízení. Součástí dodávky ELTODO EG není zařízení vzduchotechniky a proudových ventilátorů v tunelu.
 
Informace zjištěné v tunelu, jako například hustota dopravy, viditelnost, teplota, koncentrace výfukových plynů, proudění vzduchu atd., budou předávány do hlavního řídicího dispečinku tunelu v Ostravě.
 
Součástí dodávky bude i systém kontroly výšky vozidel před vjezdem do tunelu (vozidlo s nadměrnou výškou nebude vpuštěno do tunelu), v příjezdovém a výjezdovém pásmu tunelu bude upravována intenzita osvětlení tak, aby byla zajištěna zraková pohoda řidičů a tím i plynulost a bezpečnost dopravy.
 
Tunel tvoří dvě samostatné dvoupruhové trouby o délce 1080 m a 1076 m, šířka tunelu bude 9,59 m a výška 4,80 m. Bezpečnost tunelu na nejvyšší evropské úrovni nezajišťují pouze moderní technologie, ale také konstrukce tunelu. Obě tunelové trouby, vzdálené od sebe cca 20 – 30  metrů, jsou propojeny pěti tunelovými spojkami, kterými mohou v případě havárie lidé uniknout do druhé části tunelu a kterými se mohou havarijní čety dostat rychle na místo nehody
 
Tunel Klimkovice je další v řadě zakázek podobného druhu a významu, které skupina ELTODO získala. V  poslední době se ELTODO podílelo na výstavbě tunelů Panenská a Libouchec, které jsou součástí nově budované dálnice D8 z Prahy na Drážďany, a takéna tunelu Sitina v Bratislavě, který leží na posledním nedostavěném úseku dálnice D2 (úsek Lamačská cesta – Staré Grunty) vedoucím z České republiky přes Bratislavu do Maďarska.
 
 
Skupina ELTODO
Skupina společností ELTODO, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO EG, a.s., patří již patnáct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým a developerským společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy a veřejného osvětlení. Tržní obrat společností skupiny ELTODO v roce 2004 činil 2 mld. Kč, v roce 2005 vzrostl na 2,2 mld. Kč. Zisk společností ve skupině po zdanění v roce 2004 dosáhl 120 mil. Kč a v roce 2005 činil 84 mil. Kč. Skupina zaměstnává téměř 900 lidí. Největší podíl na obratu skupiny mají společnosti ELTODO EG, a.s., ELTODO -CITELUM, s.r.o., a ELTODO dopravní systémy s.r.o.
Kontakty:
Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny ELTODO
Tel.: + 420 261 343 748
E-mail: rafajj@eltodo.cz