Společnost Eltodo získala stavební povolení na Národní dům

Karlovy Vary, 31. ledna 2007: Společnost Eltodo Národní dům získala 8. ledna stavební povolení na rekonstrukci a dostavbu hotelu Národní dům. V úterý 29. ledna nabylo toto stavební povolení právní moci.
„Získání stavebního povolení je pro nás významný a zásadní okamžik,“ řekl ředitel společnosti Eltodo Národní dům Michal Prunar. „Díky získání stavebního povolení jsme mohli přikročit k finálnímu jednání s generálním dodavatelem stavby o harmonogramu zahájení stavebních prací. V tuto chvíli předpokládáme, že k zahájení stavby dojde na přelomu března a dubna.“
Do doby zahájení výstavby také Eltodo předloží magistrátu města Karlovy Vary všechny potřebné dokumenty k tomu, aby nabyly účinnosti smlouvy, na základě kterých se Eltodo stane majitelem Národního domu. Jakmile k tomu dojde, bude společnost Eltodo na tiskové konferenci informovat o finálním harmonogramu výstavby, návrhu interiérů a také novém jménu, jaké ponese hotel Národní dům po své rekonstrukci.
 
Kontakty:
Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny Eltodo
Tel.: + 420 261 343 748