Do průmyslové zóny Královský vrch míří další investor

7. 3. 2008: Společnost ELTODO EG, a.s., která se podílí na rozvoji průmyslové zóny Královský vrch v Kadani, pro ni získala dalšího investora. Podepsala smlouvu o prodeji pozemku v této zóně s firmou REXXAM CZECH s.r.o., která je vlastněna japonskou společností RyuSyo Industrial Co., Ltd. (RSI). Ta má zájem v zóně Královský vrch vybudovat závod na výrobu plošných spojů, které mají široké uplatnění v elektronice a elektrotechnice.
 
„Japonská společnost vyhodnotila možnost investice u Kadaně jako efektivní a my jsme jí nabídli komplexní služby pro výstavbu zmiňovaného závodu a vytvoření zázemí v České republice. Vedle samotného prodeje pozemku pro RSI zajistíme také vypracování studie a kompletní projektové dokumentace, proces žádosti o stavební povolení, výstavbu vlastního závodu a jeho uvedení do užívání,“ říká Michael Hubert z útvaru Strategické zakázky společnosti ELTODO EG, a.s.
 
RSI plánuje spuštění své výroby ve druhé polovině roku 2009. V 1. etapě bude v novém závodě vytvořeno 100 pracovních míst. V celé průmyslové zóně, kde v současnosti působí devět dalších investorů, našlo zatím práci už zhruba 1000 lidí.
 
Skupina ELTODO
Skupina společností ELTODO, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO EG, a.s., patří již sedmnáct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým a developerským společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, dopravy a veřejného osvětlení. Tržní obrat společností skupiny ELTODO v roce 2006 přesáhl 3 mld. Kč. Koncem minulého roku navíc skupina ELTODO koupila společnost Vegacom, která patří mezi nejvýznamnější dodavatele komplexních služeb na trhu informačních a komunikačních technologií v tuzemsku i zahraničí. Spolu s Vegacomem a jeho dceřinými společnostmi tak obrat skupiny ELTODO vzrostl na 5,2 mld. Kč.
 
Kontakty:
Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny ELTODO
Tel.: + 420 261 343 748
E-mail: rafajj@eltodo.cz