Eltodo dodá informační tabule na dálnici D1

Praha, 5. července 2008:  Společnost Eltodo EG, a.s., podepsala se společností AŽD Praha s.r.o. smlouvu o dodávce informačních tabulí a proměnných dopravních značek pro systém liniového řízení dálnice D1. V rámci této smlouvy Eltodo dodá a namontuje 22 informačních tabulí, 22 proměnných dopravních značek a příslušné lokální řídící jednotky. Součástí dodávky je i testování, zkoušky a revize zařízení. Termín dokončení díla je stanoven na 30. 10. 2008.
Cílem projektu „Liniového řízení dálnice D1“ je zlepšit bezpečnost a plynulost provozu na nejvytíženější české dálnici. Celkové náklady na projekt jsou 2,4 miliardy korun, jeho realizací byla pověřena firma Kapsch, dodavatel dálničního mýtného systému, která také bude hrát roli systémového integrátora. Dodavatelem firmy Kapsch je právě AŽD Praha, Eltodo je tedy v zajištění výstavby systému subdodavatelem.
Na části nových tabulí mají být informace nově vyobrazené už i v piktogramech a angličtině, aby byly užitečné i pro zahraniční řidiče.
Informace o skupině Eltodo
Skupina společností ELTODO, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO, a.s., patří již patnáct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým a developerským společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, telekomunikací, dopravy a veřejného osvětlení.
Nejvýznamnějšími členy skupiny jsou společnosti Eltodo EG, Eltodo dopravní systémy, Eltodo-CITELUM a společnost Vegacom.
Kontakty:
Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny Eltodo
Tel.: + 420 261 343 748