Eltodo dokončilo nový dálniční dispečink v Ostravě

Praha, 28. července 2008: Společnost Eltodo EG ukončila závěrečné komplexní zkoušky technologického vybavení nového dálničního dispečinku v Ostravě Přívozu. Přestože až do konce tohoto měsíce bude probíhat zkušební provoz, dispečink již poskytuje služby motoristům v plném rozsahu.
 
Nové Národní dopravní informační a řídící centrum v Ostravě Přívozu, jehož provozovatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, vzniklo přemístěním původního pracoviště z již nevyhovujících prostorů v centru Ostravy do novostavby a modernizací jeho technologického vybavení. Počet dispečerských pracovišť byl rozšířen a dispečink byl vybaven například velkoplošnou zobrazovací jednotkou nebo zařízením pro přenos konferenčního spojení jak zvukem, tak i obrazem. Výstavba nového dispečinku byla zahájena v únoru tohoto roku a ve své současné podobě odpovídá všem evropským a světovým standardům.
 
Dispečink nepřetržitě monitoruje dopravu na našich dálnicích a silnicích pomocí kamerového systému, meteorologických stanic, pomocí hlášení složek integrovaného záchranného systému, správců komunikací a dalších podpůrných prostředků. Dispečeři všechny přijaté informace ověřují a prostřednictvím internetu, instalovaných informačních tabulí a rozhlasu informují motoristy o dopravní situaci a stavu vozovek v dopravní síti.
Informace o skupině Eltodo
Skupina společností ELTODO, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO, a.s., patří již patnáct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým a developerským společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, telekomunikací, dopravy a veřejného osvětlení.
Obrat společností skupiny ELTODO v roce 2007 dosáhl 3, 2 mld. Kč a oproti roku 2006 vzrostl o 14 %. Zisk společností ve skupině po zdanění v roce 2007 dosáhl 164 mil. Kč a taktéž se oproti roku předcházejícímu zvýšil o 14 %. Skupina zaměstnává 831 lidí. Největší podíl na obratu skupiny mají společnosti ELTODO EG, a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., a ELTODO dopravní systémy s.r.o.
Nejvýznamnějšími členy skupiny jsou společnosti Eltodo EG, Eltodo dopravní systémy, Eltodo-CITELUM a společnost Vegacom.
Kontakty:
Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny Eltodo

Tel.: + 420 261 343 748