Eltodo zahajuje montáž informačních tabulí na dálnici D1

Praha, 16. září 2008:  Společnost Eltodo EG, a.s., dnes v dopoledních hodinách namontovala první dvě informační tabule na dálnici D1. Zahájila tak montáž 22 informačních tabulí, 22 proměnných dopravních značek a příslušných lokálních řídicích jednotek, které jsou součástí systému liniového řízení dálnice D1. První dvě tabule byly umístěny na 96 km ve směru na Brno. Termín dokončení montáží je stanoven na 30. 10. 2008.
Cílem projektu „Liniového řízení dálnice D1“ je zlepšit bezpečnost a plynulost provozu na nejvytíženější české dálnici. Realizací projektu byla pověřena firma Kapsch, dodavatel dálničního mýtného systému, která také bude hrát roli systémového integrátora. Dodavatelem firmy Kapsch je AŽD Praha, Eltodo je v zajištění výstavby systému subdodavatelem.
Na části nových tabulí bude možné zobrazovat informace i v piktogramech a v angličtině, aby byly užitečné i pro zahraniční řidiče.
Informace o skupině Eltodo
Skupina společností ELTODO, kterou zastřešuje mateřská společnost ELTODO, a.s., patří již patnáct let k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým a developerským společnostem s rozsáhlým polem působnosti. Je moderní inženýrskou, výrobně-montážní a dodavatelskou organizací, která se zaměřuje především na segmenty energetiky, průmyslu, telekomunikací, dopravy a veřejného osvětlení.
Nejvýznamnějšími členy skupiny jsou společnosti Eltodo EG, Eltodo dopravní systémy, Eltodo-CITELUM a společnost Vegacom.
Kontakty:
Jan Rafaj, tiskový mluvčí skupiny Eltodo
Tel.: + 420 261 343 748